หมอสัจจะ http://doctor-sajja.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2019&group=19&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2019&group=19&gblog=106 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวาน คิดว่าน่าเข้าหาLP/ก็ได้มาแล้ววันนี้ดาวตกแรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2019&group=19&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2019&group=19&gblog=106 Fri, 08 Feb 2019 5:49:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2019&group=19&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2019&group=19&gblog=105 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การเลิก QE 18ปี ของญี่ปุ่นวันนี้สอนอะไรบ้าง ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2019&group=19&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2019&group=19&gblog=105 Wed, 06 Feb 2019 6:11:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2019&group=19&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2019&group=19&gblog=104 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ส่งมาแดง เสนอการเทรด ทุนต่ำกว่าแสน ออปชั่นขาย สไตร์ไพร์ไหนดี ??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2019&group=19&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2019&group=19&gblog=104 Tue, 29 Jan 2019 10:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2019&group=19&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2019&group=19&gblog=103 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[กำไรปิดไว ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2019&group=19&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2019&group=19&gblog=103 Tue, 29 Jan 2019 5:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2019&group=19&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2019&group=19&gblog=102 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปเอามาใช้จริงจากการทดลอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2019&group=19&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2019&group=19&gblog=102 Sun, 27 Jan 2019 7:24:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=101 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อวางแผนได้แล้วก็ปฏิบัติตามที่วางแผน Short Call ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=101 Fri, 25 Jan 2019 16:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=100 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักปฏิบัติ เพื่อเทรดจริง ออปชั่นการขายทุน 5หมื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=100 Fri, 25 Jan 2019 9:07:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-05-2013&group=17&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-05-2013&group=17&gblog=118 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[/////////ลาพักร้อนไม่มีกำหนดครับ///////////////]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-05-2013&group=17&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-05-2013&group=17&gblog=118 Tue, 21 May 2013 15:25:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-05-2013&group=17&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-05-2013&group=17&gblog=117 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ฤดูร้อนของเมกาคือ-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-05-2013&group=17&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-05-2013&group=17&gblog=117 Fri, 17 May 2013 5:16:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-05-2013&group=17&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-05-2013&group=17&gblog=116 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------บันทึกไว้2เรืองทองและอียู-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-05-2013&group=17&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-05-2013&group=17&gblog=116 Thu, 16 May 2013 6:02:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-05-2013&group=17&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-05-2013&group=17&gblog=115 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ข่าวดีบวกข่าวแรงๆๆ-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-05-2013&group=17&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-05-2013&group=17&gblog=115 Wed, 15 May 2013 5:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-05-2013&group=17&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-05-2013&group=17&gblog=114 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------มีอะไรเตือนแล้วบ้างจากตัวเลข////-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-05-2013&group=17&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-05-2013&group=17&gblog=114 Tue, 14 May 2013 8:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-05-2013&group=17&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-05-2013&group=17&gblog=113 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เพียงคำเตือนจากเฟดคนหนึ่ง///---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-05-2013&group=17&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-05-2013&group=17&gblog=113 Fri, 10 May 2013 4:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-05-2013&group=17&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-05-2013&group=17&gblog=112 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------การลดดอกเบี้ยคือสิ่งที่กำลังนิยม///เพราะได้ผล----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-05-2013&group=17&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-05-2013&group=17&gblog=112 Thu, 09 May 2013 4:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-05-2013&group=17&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-05-2013&group=17&gblog=111 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---หุ้นไปตามผลประกอบการ///ค่าเงินไปตามเศรษฐกิจ//ทองไปตาม????]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-05-2013&group=17&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-05-2013&group=17&gblog=111 Wed, 08 May 2013 4:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-05-2013&group=17&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-05-2013&group=17&gblog=110 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เขาจบข่าวกันไปแล้ว ที่เมกาคนตกงานลด------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-05-2013&group=17&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-05-2013&group=17&gblog=110 Tue, 07 May 2013 6:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2013&group=17&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2013&group=17&gblog=109 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ความจริงจากใจ///ผมเห็นเหมือนตอนไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาท----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2013&group=17&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2013&group=17&gblog=109 Fri, 03 May 2013 4:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2013&group=17&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2013&group=17&gblog=108 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------แถลงช่าวเฟดเมื่อคืนกับประกาศตัวเลข----->ดาว>>>]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2013&group=17&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2013&group=17&gblog=108 Thu, 02 May 2013 4:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-04-2013&group=17&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-04-2013&group=17&gblog=107 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----ยอดขายบ้านหลุดธนาคารเพิ่ม???-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-04-2013&group=17&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-04-2013&group=17&gblog=107 Tue, 30 Apr 2013 5:59:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-04-2013&group=17&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-04-2013&group=17&gblog=106 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------อาทิตย์นี้แบงค์ปิดวันกรรมกร// ทองจะอย่างไร--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-04-2013&group=17&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-04-2013&group=17&gblog=106 Mon, 29 Apr 2013 5:59:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2013&group=17&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2013&group=17&gblog=105 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ยังใช้ผลประกอบการพาแต่เจอเยอรมัน////-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2013&group=17&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2013&group=17&gblog=105 Fri, 26 Apr 2013 5:59:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2013&group=17&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2013&group=17&gblog=104 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------เดือนหน้าวันที่ 2 อียู จะลดดอกไหม-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2013&group=17&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2013&group=17&gblog=104 Thu, 25 Apr 2013 5:32:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2013&group=17&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2013&group=17&gblog=103 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------สรุปกราฟดอลล่าร์และทอง------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2013&group=17&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2013&group=17&gblog=103 Wed, 24 Apr 2013 6:00:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2013&group=17&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2013&group=17&gblog=102 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------สัญญาณจากยอดขายบ้านผิดคาด------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2013&group=17&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2013&group=17&gblog=102 Tue, 23 Apr 2013 5:17:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-04-2013&group=17&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-04-2013&group=17&gblog=101 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------อาทิตย์ที่สำคัญมาก-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-04-2013&group=17&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-04-2013&group=17&gblog=101 Mon, 22 Apr 2013 7:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2013&group=17&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2013&group=17&gblog=100 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------สัญญาณอะไรบ้างตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทอง//ตลาดไทยเงินหายไปเท่าไร------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2013&group=17&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2013&group=17&gblog=100 Fri, 19 Apr 2013 4:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-12-2012&group=16&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-12-2012&group=16&gblog=112 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- การเมือง ไงก็คุยกันได้ /// ตลาดหุ้นเช่นกันลงต่ำสุดไงของถูกก็มีคนเข้ามาซื้อ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-12-2012&group=16&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-12-2012&group=16&gblog=112 Thu, 06 Dec 2012 4:26:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2012&group=16&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2012&group=16&gblog=111 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------วันหยุดเปิดสมอง ทุกอย่างที่เล่นได้ต่างประเทศ ////----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2012&group=16&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2012&group=16&gblog=111 Wed, 05 Dec 2012 6:15:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-12-2012&group=16&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-12-2012&group=16&gblog=110 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ตัวเลขประกาศการผลิต //ผลประชุม อียู // การตกลงแก้หน้าผาการคลัง -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-12-2012&group=16&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-12-2012&group=16&gblog=110 Tue, 04 Dec 2012 5:52:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2012&group=16&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2012&group=16&gblog=109 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- เฉลย ว่าตลาดไทย เกิด อะไรวันศุกร์ //// ------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2012&group=16&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2012&group=16&gblog=109 Mon, 03 Dec 2012 5:54:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2012&group=16&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2012&group=16&gblog=108 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- MSCI กับ หุ้นไทย ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2012&group=16&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2012&group=16&gblog=108 Sun, 02 Dec 2012 5:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2012&group=16&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2012&group=16&gblog=107 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- เมกา เข้าสู่ การถดถอย /// ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2012&group=16&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2012&group=16&gblog=107 Fri, 30 Nov 2012 5:29:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-11-2012&group=16&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-11-2012&group=16&gblog=106 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- โอบาม่า พูด มีหวังการลดภาษีคนชั้นกลาง /// ดาว เขียว -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-11-2012&group=16&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-11-2012&group=16&gblog=106 Thu, 29 Nov 2012 6:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2012&group=16&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2012&group=16&gblog=105 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ฝนยังหนัก----- ก่อน ---- หนาว---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2012&group=16&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2012&group=16&gblog=105 Wed, 28 Nov 2012 5:28:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-11-2012&group=16&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-11-2012&group=16&gblog=104 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ออปชั่น เรื่องที่2 ราคา เนื้อหาขนาดไหนที่ ค่าสอนต้องแพงเป็น หมื่น เหรียญ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-11-2012&group=16&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-11-2012&group=16&gblog=104 Tue, 27 Nov 2012 18:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2012&group=16&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2012&group=16&gblog=103 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ออปชั่น ยากหรือง่าย อยู่ที่เนื้อหาขนาดไหนที่ท่านต้องเรียน -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2012&group=16&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2012&group=16&gblog=103 Mon, 26 Nov 2012 18:56:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2012&group=16&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2012&group=16&gblog=102 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ออปชั่น บทที่ควรจะราคาแพง ๆๆ กับบทที่ค่าสอนควรถูกๆๆ-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2012&group=16&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2012&group=16&gblog=102 Sun, 25 Nov 2012 6:29:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2012&group=16&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2012&group=16&gblog=101 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- สิ่งใหม่ๆๆ back test ดูก่อน /// มันจะทำให้สิ่งที่ยากเป็นง่าย และเพิ่มกำไรได้มากขึ้นไหม--]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2012&group=16&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2012&group=16&gblog=101 Sat, 24 Nov 2012 6:11:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2012&group=16&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2012&group=16&gblog=100 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ไม่น่าเป็นไปได้ ตอนที่ 2 ------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2012&group=16&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2012&group=16&gblog=100 Fri, 23 Nov 2012 5:22:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2012&group=12&gblog=656 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2012&group=12&gblog=656 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- ออปชั่น ทำแบบนี้ ไม่ต้องกลัวว่า จะขึ้นแรงหรือลงแรง ///---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2012&group=12&gblog=656 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2012&group=12&gblog=656 Wed, 25 Apr 2012 5:46:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2012&group=12&gblog=655 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2012&group=12&gblog=655 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- ตั้งสติเผชิญ ปัญหา /// ทำตามที่ได้คิดไว้ก่อนแล้ว // จังหวะ -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2012&group=12&gblog=655 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2012&group=12&gblog=655 Tue, 24 Apr 2012 5:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2012&group=12&gblog=654 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2012&group=12&gblog=654 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------รับข่าว IMF /// G7 อังคาร//เฟด พุธ// จีดีพี เมกา 2.6 ศุกร์ จาก 3.0------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2012&group=12&gblog=654 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2012&group=12&gblog=654 Mon, 23 Apr 2012 7:10:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-04-2012&group=12&gblog=653 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-04-2012&group=12&gblog=653 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- แบงค์ /// หัวใจของตลาด /// หัวใจของเศรษฐกิจ /// จำได้แล้วใช่ไหม----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-04-2012&group=12&gblog=653 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-04-2012&group=12&gblog=653 Fri, 20 Apr 2012 5:53:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2012&group=12&gblog=652 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2012&group=12&gblog=652 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- IBM // Intel // พาดาวร่วง --------ยุโรป บ/ช เงิน ติดลบ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2012&group=12&gblog=652 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2012&group=12&gblog=652 Thu, 19 Apr 2012 5:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2012&group=12&gblog=651 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2012&group=12&gblog=651 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- ฤกูกาล ประกาศผลประกอบการ ตลาดก็แกว่งขึ้นลงตามข่าว /// ข่าวไม่ดีขึ้นเพราะ----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2012&group=12&gblog=651 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2012&group=12&gblog=651 Wed, 18 Apr 2012 4:49:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2012&group=12&gblog=650 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2012&group=12&gblog=650 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ ที่อื่นเขาก็มีเหมือนกันเรื่องบ้าๆๆ????--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2012&group=12&gblog=650 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2012&group=12&gblog=650 Tue, 17 Apr 2012 6:07:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-04-2012&group=12&gblog=649 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-04-2012&group=12&gblog=649 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- ลุง เบน เล่านิทาน เรื่อง " วิกฤตที่ผ่านมา " --------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-04-2012&group=12&gblog=649 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-04-2012&group=12&gblog=649 Sat, 14 Apr 2012 6:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2012&group=12&gblog=648 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2012&group=12&gblog=648 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- Happy ( THAI ) New Year // Happy Songkran's Day-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2012&group=12&gblog=648 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2012&group=12&gblog=648 Fri, 13 Apr 2012 5:14:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2012&group=12&gblog=647 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2012&group=12&gblog=647 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- Earning Season เริ่มต้นแล้ว //// ฤดูแกว่ง ตาม ข่าว ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2012&group=12&gblog=647 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2012&group=12&gblog=647 Thu, 12 Apr 2012 6:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2012&group=12&gblog=646 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2012&group=12&gblog=646 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ตวามเชื่อมั่นทรุด ยุโรป จัดเต็ม //////////---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2012&group=12&gblog=646 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2012&group=12&gblog=646 Wed, 11 Apr 2012 5:41:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2012&group=12&gblog=645 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2012&group=12&gblog=645 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- Down Hill ฦาฦาฦา /// บางครั้งเรารู้แน่ว่าจะเกิดอะไร /// ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2012&group=12&gblog=645 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2012&group=12&gblog=645 Tue, 10 Apr 2012 5:15:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2012&group=12&gblog=644 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2012&group=12&gblog=644 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ดีมากที่เราหยุด ////---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2012&group=12&gblog=644 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2012&group=12&gblog=644 Mon, 09 Apr 2012 7:28:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-04-2012&group=12&gblog=643 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-04-2012&group=12&gblog=643 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- เราหยุด ยุโรปหยุด เมกา good Friday หยุด ///แล้วไง ดาว ฟิวเจอร์แดงมากละ ????------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-04-2012&group=12&gblog=643 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-04-2012&group=12&gblog=643 Sat, 07 Apr 2012 5:23:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-04-2012&group=12&gblog=642 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-04-2012&group=12&gblog=642 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- แดงจัดวันแรก ของปี 2012 // กลิ่น และ รสเป็นชาดเป็นเช่นไร // มือใหม่ ชอบม๊า -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-04-2012&group=12&gblog=642 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-04-2012&group=12&gblog=642 Fri, 06 Apr 2012 5:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2012&group=12&gblog=641 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2012&group=12&gblog=641 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ ควันระเบิดจาง // ความเสียหาย รุนแรงแค่ไหน // ระเบิดยังมีอีกไหม ???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2012&group=12&gblog=641 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2012&group=12&gblog=641 Thu, 05 Apr 2012 4:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2012&group=12&gblog=640 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2012&group=12&gblog=640 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ระเบิด // QE 3 // แห้งแล้ง // เงินฝืด // เงินเฟ้อ -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2012&group=12&gblog=640 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2012&group=12&gblog=640 Wed, 04 Apr 2012 6:34:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-04-2012&group=12&gblog=639 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-04-2012&group=12&gblog=639 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------------- เกมส์ กับ ข่าว มาเป็นหลักการเล่น ไม่ใช่เงินไหลเข้าออกหรือ วอลุม-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-04-2012&group=12&gblog=639 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-04-2012&group=12&gblog=639 Tue, 03 Apr 2012 5:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2012&group=12&gblog=638 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2012&group=12&gblog=638 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ เมื่อควันดำ จางลงไป //// -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2012&group=12&gblog=638 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2012&group=12&gblog=638 Mon, 02 Apr 2012 6:06:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2012&group=12&gblog=637 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2012&group=12&gblog=637 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- Car Bombs /// หลายๆๆครั้ง /// เหมือนสมัยก่อนในพื้นที่สีแดง/ชมภู --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2012&group=12&gblog=637 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2012&group=12&gblog=637 Sun, 01 Apr 2012 6:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-03-2012&group=12&gblog=636 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-03-2012&group=12&gblog=636 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- เกิดขึ้นแล้ว หลายคนบอก ก็รู้ว่าเพราะอะไร ??? -------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-03-2012&group=12&gblog=636 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-03-2012&group=12&gblog=636 Sat, 31 Mar 2012 10:00:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-03-2012&group=12&gblog=635 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-03-2012&group=12&gblog=635 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------------ขอบันทึกไว้ ตลาดไทยจัดการได้ ภายใน 30 นาที ////--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-03-2012&group=12&gblog=635 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-03-2012&group=12&gblog=635 Fri, 30 Mar 2012 6:36:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2012&group=12&gblog=634 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2012&group=12&gblog=634 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ ทำฝนเทียม ช่วยให้ฝุ่นจางไวด้วย ///---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2012&group=12&gblog=634 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2012&group=12&gblog=634 Thu, 29 Mar 2012 8:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2012&group=12&gblog=633 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2012&group=12&gblog=633 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------- กบข หรือยอดช๊อตฟิวเจอร์ ///----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2012&group=12&gblog=633 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2012&group=12&gblog=633 Wed, 28 Mar 2012 5:42:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2012&group=12&gblog=632 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2012&group=12&gblog=632 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ ลับ ลวง พราง /////---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2012&group=12&gblog=632 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2012&group=12&gblog=632 Tue, 27 Mar 2012 6:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2012&group=12&gblog=631 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2012&group=12&gblog=631 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ฝุ่นตลบ วันศุกร์ ของไทย อาทิตย์นี้ มีฝนตก แล้วทัศนวิสัย คงชัดเจน ////-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2012&group=12&gblog=631 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2012&group=12&gblog=631 Mon, 26 Mar 2012 5:56:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2012&group=12&gblog=630 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2012&group=12&gblog=630 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ตลาดเงิน กำไรมากมายไหม ต่อวัน/////]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2012&group=12&gblog=630 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2012&group=12&gblog=630 Sun, 25 Mar 2012 5:50:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-03-2012&group=12&gblog=629 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-03-2012&group=12&gblog=629 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------------อยากรู้ ดอลล่าร์ และยูโรมัน เคยสูงต่ำแค่ไหน /////-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-03-2012&group=12&gblog=629 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-03-2012&group=12&gblog=629 Sat, 24 Mar 2012 7:33:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2012&group=12&gblog=628 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2012&group=12&gblog=628 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------PIIGS /// ระเบิดเวลาลูกต่อไปหรือ ////----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2012&group=12&gblog=628 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2012&group=12&gblog=628 Fri, 23 Mar 2012 5:34:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2012&group=12&gblog=627 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2012&group=12&gblog=627 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------ใครจะกิน ขา S /////-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2012&group=12&gblog=627 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2012&group=12&gblog=627 Thu, 22 Mar 2012 5:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2012&group=12&gblog=626 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2012&group=12&gblog=626 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- เพราะ จีนจริงหรือ ?????--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2012&group=12&gblog=626 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2012&group=12&gblog=626 Wed, 21 Mar 2012 5:39:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2012&group=12&gblog=625 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2012&group=12&gblog=625 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------- Correction 5 % /// เมื่อหมดเป้า หมดเป๋า สุดทางอินดี้ หรือ หมดข่าว-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2012&group=12&gblog=625 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2012&group=12&gblog=625 Tue, 20 Mar 2012 4:39:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2012&group=12&gblog=624 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2012&group=12&gblog=624 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- ไทย ไฮในรอบ 16 ปี กำลังจะไปรับพวกดอย ต้มยำกุ้ง ///----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2012&group=12&gblog=624 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2012&group=12&gblog=624 Mon, 19 Mar 2012 5:25:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-03-2012&group=12&gblog=623 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-03-2012&group=12&gblog=623 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------------วันหยุดในวันร้อนจัดๆๆ จนพายุฤดูร้อนกระหน่ำ //// ตลาดก็ไม่เบา------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-03-2012&group=12&gblog=623 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-03-2012&group=12&gblog=623 Sat, 17 Mar 2012 6:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-03-2012&group=12&gblog=622 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-03-2012&group=12&gblog=622 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ 2 ยักษ์คุยกัน น้ำมันสะเทือน /////------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-03-2012&group=12&gblog=622 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-03-2012&group=12&gblog=622 Fri, 16 Mar 2012 5:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2012&group=12&gblog=621 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2012&group=12&gblog=621 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------- จีน ///อังกฤษ ///เมกา /// ดอลล่าร์ ///ทอง ///-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2012&group=12&gblog=621 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2012&group=12&gblog=621 Thu, 15 Mar 2012 5:16:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2012&group=12&gblog=620 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2012&group=12&gblog=620 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- Nothing ///// จบข่าว เขาดีใจ /// ตลาดอื่น ????----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2012&group=12&gblog=620 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2012&group=12&gblog=620 Wed, 14 Mar 2012 6:12:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2012&group=12&gblog=619 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2012&group=12&gblog=619 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------------เมกา ตีความไกลกว่าเอเซียและยุโรป เรือ่ง ส่งออกจีน////-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2012&group=12&gblog=619 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2012&group=12&gblog=619 Tue, 13 Mar 2012 5:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-03-2012&group=12&gblog=618 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-03-2012&group=12&gblog=618 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------ฝรั่งช๊อตเท่าไรคิดอย่างไร /// ตัวเลขเมกาไม่ดีตรงไหน???///จีนประกาศอะไรไปวันหยุด???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-03-2012&group=12&gblog=618 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-03-2012&group=12&gblog=618 Mon, 12 Mar 2012 5:57:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-03-2012&group=12&gblog=617 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-03-2012&group=12&gblog=617 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------วิธีคิด ช๊อต //เปิด //ปิดสถาน ?? // กรีกจบ แต่ // ปัญหา // ดอลล่าร์แข็ง เพราะ???------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-03-2012&group=12&gblog=617 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-03-2012&group=12&gblog=617 Sat, 10 Mar 2012 5:21:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2012&group=12&gblog=616 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2012&group=12&gblog=616 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------วิบากกรรม ////--สามปีมาแล้ว////จะต่อไปอีกกี่ปี ดีหา???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2012&group=12&gblog=616 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2012&group=12&gblog=616 Fri, 09 Mar 2012 5:23:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2012&group=12&gblog=615 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2012&group=12&gblog=615 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------เรื่อง พิมพ์ ดอลล่าร์มาอีกแล้วจ้า////// เพราะเงินจะเฟ้อ ???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2012&group=12&gblog=615 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2012&group=12&gblog=615 Thu, 08 Mar 2012 5:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2012&group=12&gblog=614 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2012&group=12&gblog=614 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------------- วันพระใหญ่ //// กับโลกแดงเดือด ---------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2012&group=12&gblog=614 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2012&group=12&gblog=614 Wed, 07 Mar 2012 5:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-03-2012&group=12&gblog=613 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-03-2012&group=12&gblog=613 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมื่อ เหวิน พูด คนทั้งโลกก็ต้องฟัง /////---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-03-2012&group=12&gblog=613 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-03-2012&group=12&gblog=613 Tue, 06 Mar 2012 5:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2012&group=12&gblog=612 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2012&group=12&gblog=612 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------รำลึก /// ตุลาคม 2008 ///------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2012&group=12&gblog=612 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2012&group=12&gblog=612 Mon, 05 Mar 2012 6:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2012&group=12&gblog=611 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2012&group=12&gblog=611 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------------2 ข้อมูล ////-----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2012&group=12&gblog=611 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2012&group=12&gblog=611 Fri, 02 Mar 2012 5:29:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2012&group=12&gblog=610 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2012&group=12&gblog=610 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------------ทอง ย่อมไม่กลัวไฟ ////---------------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2012&group=12&gblog=610 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2012&group=12&gblog=610 Thu, 01 Mar 2012 6:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-02-2012&group=12&gblog=609 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-02-2012&group=12&gblog=609 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- Vital sign //// -------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-02-2012&group=12&gblog=609 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-02-2012&group=12&gblog=609 Wed, 29 Feb 2012 6:08:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2012&group=12&gblog=608 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2012&group=12&gblog=608 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- ข้อสอบแบบสมัยก่อน ///-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2012&group=12&gblog=608 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2012&group=12&gblog=608 Tue, 28 Feb 2012 5:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2012&group=12&gblog=607 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2012&group=12&gblog=607 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- เงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรระยะสั้น /// ค่าเงินที่แข็งเกินไป -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2012&group=12&gblog=607 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2012&group=12&gblog=607 Mon, 27 Feb 2012 5:54:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2012&group=12&gblog=606 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2012&group=12&gblog=606 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------หันมาดูเอเซีย ////// เกิด อะไรกับอินโด ลบ 2%กว่า ////-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2012&group=12&gblog=606 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2012&group=12&gblog=606 Sat, 25 Feb 2012 6:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-02-2012&group=12&gblog=605 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-02-2012&group=12&gblog=605 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- เฉลย /// อาจจะไม่ใช่ดังคิด ///--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-02-2012&group=12&gblog=605 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-02-2012&group=12&gblog=605 Fri, 24 Feb 2012 7:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-02-2012&group=12&gblog=604 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-02-2012&group=12&gblog=604 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------จุดหมดเงิน/////-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-02-2012&group=12&gblog=604 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-02-2012&group=12&gblog=604 Thu, 23 Feb 2012 6:20:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2012&group=12&gblog=603 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2012&group=12&gblog=603 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- ถึงแล้วทำไงต่อดีละ ///------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2012&group=12&gblog=603 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2012&group=12&gblog=603 Wed, 22 Feb 2012 5:15:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2012&group=12&gblog=602 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2012&group=12&gblog=602 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- ขอข้อมูลด้วย HSI ทำไมตก บ่ายวานนี้////--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2012&group=12&gblog=602 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2012&group=12&gblog=602 Tue, 21 Feb 2012 5:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2012&group=12&gblog=601 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2012&group=12&gblog=601 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- นั่งมองกราฟ แล้วบริหารเงินใหม่ ////-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2012&group=12&gblog=601 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2012&group=12&gblog=601 Sun, 19 Feb 2012 6:30:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2012&group=12&gblog=600 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2012&group=12&gblog=600 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------นั่งลงบทวนอดีต---วันหยุด------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2012&group=12&gblog=600 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2012&group=12&gblog=600 Sat, 18 Feb 2012 8:00:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2012&group=12&gblog=599 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2012&group=12&gblog=599 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ รายละเอียด /// มองผ่านๆๆ ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2012&group=12&gblog=599 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2012&group=12&gblog=599 Fri, 17 Feb 2012 6:48:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-02-2012&group=12&gblog=598 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-02-2012&group=12&gblog=598 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ เป็นโอกาสของคุณที่ได้สัมผัส อากาศยอดดอย -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-02-2012&group=12&gblog=598 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-02-2012&group=12&gblog=598 Thu, 16 Feb 2012 6:00:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2012&group=12&gblog=597 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2012&group=12&gblog=597 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ มาเราไปด้วยกัน //////---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2012&group=12&gblog=597 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2012&group=12&gblog=597 Wed, 15 Feb 2012 6:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2012&group=12&gblog=596 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2012&group=12&gblog=596 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------วัน' วาเลนไทน์ ' รอบใหญ่ /// รอบตามกันทั้งโลก??-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2012&group=12&gblog=596 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2012&group=12&gblog=596 Tue, 14 Feb 2012 5:48:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2012&group=12&gblog=595 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2012&group=12&gblog=595 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ต้อนรับวันวาเลนไทน์ -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2012&group=12&gblog=595 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2012&group=12&gblog=595 Mon, 13 Feb 2012 4:49:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2012&group=12&gblog=594 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2012&group=12&gblog=594 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ข่าว จบ /// ใจไม่จบ /// อารมณ์ไม่จบ -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2012&group=12&gblog=594 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2012&group=12&gblog=594 Sat, 11 Feb 2012 5:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2012&group=12&gblog=593 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2012&group=12&gblog=593 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ทะแม่ง /// ทะแม่ง ////-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2012&group=12&gblog=593 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2012&group=12&gblog=593 Fri, 10 Feb 2012 5:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2012&group=12&gblog=592 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2012&group=12&gblog=592 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ยังหาหน่อไม้ไม่เจอในกอไผ่ ????--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2012&group=12&gblog=592 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2012&group=12&gblog=592 Thu, 09 Feb 2012 6:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2012&group=12&gblog=591 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2012&group=12&gblog=591 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ยังไม่เคลียร์กรีก ก็ไปตามเกมส์ คนคุม ///-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2012&group=12&gblog=591 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2012&group=12&gblog=591 Wed, 08 Feb 2012 5:52:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2012&group=12&gblog=590 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2012&group=12&gblog=590 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ถือเป็นเส้นศักดิ์สิทธิได้ ถ้าใช่คู่กับ////------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2012&group=12&gblog=590 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2012&group=12&gblog=590 Tue, 07 Feb 2012 5:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2012&group=12&gblog=589 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2012&group=12&gblog=589 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดา ///------]]>    เกิด    แก่    เจ็บ   ตาย &nbs....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2012&group=12&gblog=589 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2012&group=12&gblog=589 Mon, 06 Feb 2012 9:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2012&group=12&gblog=588 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2012&group=12&gblog=588 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- สัจจะธรรม ใน ตลาด หลักทรัพย์ --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2012&group=12&gblog=588 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2012&group=12&gblog=588 Sun, 05 Feb 2012 6:32:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2012&group=12&gblog=587 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2012&group=12&gblog=587 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------นรก ///// สวรรค์ ///// ในตลาดยุคนี้ เพียงไม่กี่นาที -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2012&group=12&gblog=587 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2012&group=12&gblog=587 Sat, 04 Feb 2012 6:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-02-2012&group=12&gblog=586 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-02-2012&group=12&gblog=586 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ ลุงเบนพูด สรุปว่า ////-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-02-2012&group=12&gblog=586 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-02-2012&group=12&gblog=586 Fri, 03 Feb 2012 6:41:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2012&group=12&gblog=585 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2012&group=12&gblog=585 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- เมื่อเข้าตามระบบ /// ก็ต้องออกตามระบบ -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2012&group=12&gblog=585 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2012&group=12&gblog=585 Thu, 02 Feb 2012 7:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2012&group=12&gblog=584 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2012&group=12&gblog=584 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- แดงวันที่ 4 ของดาว ///-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2012&group=12&gblog=584 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2012&group=12&gblog=584 Wed, 01 Feb 2012 5:48:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2012&group=12&gblog=583 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2012&group=12&gblog=583 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ RSI - 70 /// MACD ตัดลง /// CMF เงินไหลออก ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2012&group=12&gblog=583 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2012&group=12&gblog=583 Tue, 31 Jan 2012 5:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2012&group=12&gblog=582 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2012&group=12&gblog=582 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- คนพร้อม สำหรับปี 2012 //ข้อมูลพร้อม // เกมส์เปิดเต็มรูปแบบ-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2012&group=12&gblog=582 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2012&group=12&gblog=582 Mon, 30 Jan 2012 5:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2012&group=12&gblog=581 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2012&group=12&gblog=581 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ทุกคนต้องอ่าน /// คำเฉลย QE 3 ที่น่ากลัว ///-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2012&group=12&gblog=581 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2012&group=12&gblog=581 Sat, 28 Jan 2012 6:43:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2012&group=12&gblog=580 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2012&group=12&gblog=580 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ส่งท้ายตรุษจีน วันนี้ อาทิตย์หน้าเต็มรูปแบบ ///--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2012&group=12&gblog=580 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2012&group=12&gblog=580 Fri, 27 Jan 2012 6:30:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-01-2012&group=12&gblog=579 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-01-2012&group=12&gblog=579 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ข้อมูลใหม่ น่าสนใจมาก --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-01-2012&group=12&gblog=579 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-01-2012&group=12&gblog=579 Thu, 26 Jan 2012 5:57:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2012&group=12&gblog=578 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2012&group=12&gblog=578 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- เล่นรอ คนกลับจากเที่ยวตรุษจีน ///-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2012&group=12&gblog=578 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2012&group=12&gblog=578 Wed, 25 Jan 2012 5:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2012&group=12&gblog=577 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2012&group=12&gblog=577 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ตรุษจีนจ้า//////----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2012&group=12&gblog=577 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2012&group=12&gblog=577 Sat, 21 Jan 2012 8:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-01-2012&group=12&gblog=576 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-01-2012&group=12&gblog=576 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- อิทธิพลข่าว มีจำนวนมากขึ้นจาก ยุโรป /// ขาย บอนด์ /// ดอก///------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-01-2012&group=12&gblog=576 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-01-2012&group=12&gblog=576 Fri, 20 Jan 2012 5:35:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-01-2012&group=12&gblog=575 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-01-2012&group=12&gblog=575 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- เทศกาล ไปตามผลประกอบการประกาศ ///----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-01-2012&group=12&gblog=575 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-01-2012&group=12&gblog=575 Thu, 19 Jan 2012 5:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2012&group=12&gblog=574 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2012&group=12&gblog=574 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- GDP จีนมีผลอะไร /////-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2012&group=12&gblog=574 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2012&group=12&gblog=574 Wed, 18 Jan 2012 5:58:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2012&group=12&gblog=573 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2012&group=12&gblog=573 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- ผลของข่าว //// ระยะเวลาของข่าว /// ข่าวสำคัญต่อไป???--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2012&group=12&gblog=573 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2012&group=12&gblog=573 Tue, 17 Jan 2012 5:52:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2012&group=12&gblog=572 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2012&group=12&gblog=572 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------หลังประกาศลดเกรด เครดิต 9ประเทศยุโรป------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2012&group=12&gblog=572 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2012&group=12&gblog=572 Mon, 16 Jan 2012 5:46:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2012&group=12&gblog=571 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2012&group=12&gblog=571 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------วิธีเดิมๆๆ ที่ ควรแก้ไข /// แต่ที่ยังนำมาใช้ได้ ทำให้ หุ้นฟิวเจอร์ ง่าย ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2012&group=12&gblog=571 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2012&group=12&gblog=571 Sun, 15 Jan 2012 6:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2012&group=12&gblog=570 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2012&group=12&gblog=570 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- วันหยุด เทคนิคเล็กๆๆ เจ็บๆๆ กับ แท่งเทียน 1นาที -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2012&group=12&gblog=570 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2012&group=12&gblog=570 Sat, 14 Jan 2012 7:00:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2012&group=12&gblog=569 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2012&group=12&gblog=569 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- โอกาส ทอง ????//// กับตรุษจีน /// และฝัน ราคา 3000???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2012&group=12&gblog=569 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2012&group=12&gblog=569 Fri, 13 Jan 2012 7:14:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2012&group=12&gblog=568 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2012&group=12&gblog=568 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- กราฟ 1นาทีอ่านอารมณ์ และวิธีเล่น ////---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2012&group=12&gblog=568 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2012&group=12&gblog=568 Thu, 12 Jan 2012 7:01:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2012&group=12&gblog=567 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2012&group=12&gblog=567 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------ต้น ปีมา วิธีการเดินเกมส์ ค่อนข้างดุดันกันไปหมด ???--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2012&group=12&gblog=567 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2012&group=12&gblog=567 Wed, 11 Jan 2012 6:53:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2012&group=12&gblog=566 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2012&group=12&gblog=566 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- ทบทวน 1 //// คอมโมดี้ ------>>>>--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2012&group=12&gblog=566 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2012&group=12&gblog=566 Tue, 10 Jan 2012 6:22:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2012&group=12&gblog=565 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2012&group=12&gblog=565 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- จากการบ้านอาทิตย์ที่แล้ว ค่าเงินยูโร ???? -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2012&group=12&gblog=565 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2012&group=12&gblog=565 Mon, 09 Jan 2012 6:07:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2012&group=12&gblog=564 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2012&group=12&gblog=564 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- วันหยุดสบายๆๆ //// การบ้านเพียบ --------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2012&group=12&gblog=564 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2012&group=12&gblog=564 Sun, 08 Jan 2012 7:11:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2012&group=12&gblog=563 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2012&group=12&gblog=563 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------วันหยุดแรก ของปี การบ้านเพียบ ///--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2012&group=12&gblog=563 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2012&group=12&gblog=563 Sat, 07 Jan 2012 7:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-01-2012&group=12&gblog=562 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-01-2012&group=12&gblog=562 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- คนละเรื่อง /// คนละตลาด /// เกมส์ใครเกมส์มัน -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-01-2012&group=12&gblog=562 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-01-2012&group=12&gblog=562 Fri, 06 Jan 2012 5:45:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-01-2012&group=12&gblog=561 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-01-2012&group=12&gblog=561 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ทิศทางตลาด ข้อที่ 4 ฤดูกาล /// ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-01-2012&group=12&gblog=561 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-01-2012&group=12&gblog=561 Thu, 05 Jan 2012 6:09:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2012&group=12&gblog=560 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2012&group=12&gblog=560 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- การเล่น // กลยุทธ์ --- สิ่งสำคัญอันดับสาม ???------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2012&group=12&gblog=560 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2012&group=12&gblog=560 Wed, 04 Jan 2012 6:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-01-2012&group=12&gblog=559 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-01-2012&group=12&gblog=559 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- ***** Happy New Year 2012 ***** -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-01-2012&group=12&gblog=559 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-01-2012&group=12&gblog=559 Sun, 01 Jan 2012 5:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-12-2011&group=12&gblog=558 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-12-2011&group=12&gblog=558 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- จบแบบให้คิดหนักปีหน้า ???? ----------]]> >> ใจคนเปลี่ยนตาม ---------->>> วิธีคิด แบบเดิมๆๆใช....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-12-2011&group=12&gblog=558 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-12-2011&group=12&gblog=558 Sat, 31 Dec 2011 5:05:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-12-2011&group=12&gblog=557 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-12-2011&group=12&gblog=557 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- เล่นเพื่อกำไร ??? /// หรือหนีขาดทุน ??? ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-12-2011&group=12&gblog=557 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-12-2011&group=12&gblog=557 Fri, 30 Dec 2011 4:53:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-12-2011&group=12&gblog=556 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-12-2011&group=12&gblog=556 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- วันสุดท้ายของปี 2011 รับข่าวทองร่วง / ยูโรร่วงอีก --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-12-2011&group=12&gblog=556 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-12-2011&group=12&gblog=556 Thu, 29 Dec 2011 4:59:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2011&group=12&gblog=555 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2011&group=12&gblog=555 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- ตลาดที่ยังเปิด ========]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2011&group=12&gblog=555 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2011&group=12&gblog=555 Wed, 28 Dec 2011 6:27:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2011&group=12&gblog=554 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2011&group=12&gblog=554 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------รายงานตลาดที่ยังเปิด--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2011&group=12&gblog=554 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2011&group=12&gblog=554 Tue, 27 Dec 2011 8:39:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2011&group=12&gblog=553 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2011&group=12&gblog=553 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- อีเลียตเวพ จาก 2009 ว่า ขาขึ้น มันจบไปแล้ว ใช่ไหม??? ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2011&group=12&gblog=553 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2011&group=12&gblog=553 Sun, 25 Dec 2011 7:01:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2011&group=12&gblog=552 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2011&group=12&gblog=552 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- 7 มกราคม วันคริสมาสต์ของคนรัสเซีย (Russian Orthodox Christmas)--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2011&group=12&gblog=552 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2011&group=12&gblog=552 Sat, 24 Dec 2011 6:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2011&group=12&gblog=551 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2011&group=12&gblog=551 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- วันสุดท้าย ก่อนฝรั่งหยุดยาว พบกัน ปีหน้าวันที่ 4----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2011&group=12&gblog=551 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2011&group=12&gblog=551 Fri, 23 Dec 2011 6:59:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2011&group=12&gblog=550 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2011&group=12&gblog=550 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- อย่ารู้จัก " เฮดฟันด์ " น้อยเกินไป ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2011&group=12&gblog=550 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2011&group=12&gblog=550 Thu, 22 Dec 2011 5:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2011&group=12&gblog=549 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2011&group=12&gblog=549 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- วันที่ 2 ของอาทิตย์สุดท้าย ก่อนคริสมาสต์ รุนแรง ( วอลุม??)-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2011&group=12&gblog=549 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2011&group=12&gblog=549 Wed, 21 Dec 2011 5:25:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2011&group=12&gblog=548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2011&group=12&gblog=548 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ผ่านไป1วัน กับ เกาหลีเหนือสิ้นผู้นำ เกิดอะไรกับเกาหลีใต้??-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2011&group=12&gblog=548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2011&group=12&gblog=548 Tue, 20 Dec 2011 6:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-12-2011&group=12&gblog=547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-12-2011&group=12&gblog=547 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- อาทิตย์ สุดท้ายของ ฝรั่ง ปี 2011-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-12-2011&group=12&gblog=547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-12-2011&group=12&gblog=547 Mon, 19 Dec 2011 6:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-12-2011&group=12&gblog=545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-12-2011&group=12&gblog=545 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- /// ------------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-12-2011&group=12&gblog=545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-12-2011&group=12&gblog=545 Sat, 17 Dec 2011 6:14:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-12-2011&group=12&gblog=544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-12-2011&group=12&gblog=544 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- เบื้องหลัง ตัวเลขนั้น อาจจะแบบนี้ ------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-12-2011&group=12&gblog=544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-12-2011&group=12&gblog=544 Fri, 16 Dec 2011 5:26:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2011&group=12&gblog=543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2011&group=12&gblog=543 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- ///////// /////// //////// -----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2011&group=12&gblog=543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2011&group=12&gblog=543 Thu, 15 Dec 2011 6:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-12-2011&group=12&gblog=542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-12-2011&group=12&gblog=542 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------เราต้องรักษา ทุน ของเราไว้ ถ้ากำไรจะเสียหายบ้าง ???? --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-12-2011&group=12&gblog=542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-12-2011&group=12&gblog=542 Wed, 14 Dec 2011 6:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2011&group=12&gblog=541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2011&group=12&gblog=541 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- บางเรื่องที่ยังไม่พูดกัน ตือความจริงที่ สำคัญ -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2011&group=12&gblog=541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2011&group=12&gblog=541 Tue, 13 Dec 2011 5:53:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-12-2011&group=12&gblog=540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-12-2011&group=12&gblog=540 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- Winter day ???------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-12-2011&group=12&gblog=540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-12-2011&group=12&gblog=540 Mon, 12 Dec 2011 7:13:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-12-2011&group=12&gblog=539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-12-2011&group=12&gblog=539 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------บทสรุปของท่าน รับลมหนาวครับ -------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-12-2011&group=12&gblog=539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-12-2011&group=12&gblog=539 Sun, 11 Dec 2011 6:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-12-2011&group=12&gblog=538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-12-2011&group=12&gblog=538 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------เพื่อ-----ให้มากกว่า------ลมปาก-------เอกสาร หรือสัญญา----สนธิสัญญา???---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-12-2011&group=12&gblog=538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-12-2011&group=12&gblog=538 Sat, 10 Dec 2011 5:59:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2011&group=12&gblog=537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2011&group=12&gblog=537 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- ข่าว เงินทุนธนาคาร ยุโรป ลดลงถึง ลบ ก็มี -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2011&group=12&gblog=537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2011&group=12&gblog=537 Fri, 09 Dec 2011 5:46:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-12-2011&group=12&gblog=536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-12-2011&group=12&gblog=536 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- รอ -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-12-2011&group=12&gblog=536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-12-2011&group=12&gblog=536 Thu, 08 Dec 2011 5:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-12-2011&group=12&gblog=535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-12-2011&group=12&gblog=535 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------ทุกฝ่ายมุ่ง---------->>> กำไร สิ้นปี ???-----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-12-2011&group=12&gblog=535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-12-2011&group=12&gblog=535 Wed, 07 Dec 2011 5:22:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-12-2011&group=12&gblog=534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-12-2011&group=12&gblog=534 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ความสัมพันธ์ ไก่เกิดก่อนหรือ ไข่เกิดก่อน /// เอสแอน พี เพียงเตือน -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-12-2011&group=12&gblog=534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-12-2011&group=12&gblog=534 Tue, 06 Dec 2011 7:04:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2011&group=12&gblog=533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2011&group=12&gblog=533 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- 5 ธันวา " วันพ่อ " ---------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2011&group=12&gblog=533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2011&group=12&gblog=533 Mon, 05 Dec 2011 7:34:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-12-2011&group=12&gblog=532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-12-2011&group=12&gblog=532 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------จีน /// ที่มา " กองทุนเพื่อความมั่งคั่ง " /// ทำไมจีนไม่ร่วม 6 ธนาคารกลางลดค่าแลก$ ----]]> Region -------> CHINA ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-12-2011&group=12&gblog=532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-12-2011&group=12&gblog=532 Sun, 04 Dec 2011 8:50:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2011&group=12&gblog=531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2011&group=12&gblog=531 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เงินไหล ไปไหน ????----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2011&group=12&gblog=531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2011&group=12&gblog=531 Sat, 03 Dec 2011 6:06:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2011&group=12&gblog=530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2011&group=12&gblog=530 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------คำตอบ ดาว บวก 490 จุด ???/// ต่อด้วย ลบ 25 จุด---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2011&group=12&gblog=530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2011&group=12&gblog=530 Fri, 02 Dec 2011 5:13:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-12-2011&group=12&gblog=529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-12-2011&group=12&gblog=529 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- กับเรา ดอลล่าร์ สำคัญอย่างไร ???-----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-12-2011&group=12&gblog=529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-12-2011&group=12&gblog=529 Thu, 01 Dec 2011 5:11:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2011&group=12&gblog=528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2011&group=12&gblog=528 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ความจริง ต้องเอาทุกอย่างมารวมเพื่อคิด โดยชั่งน้ำหนัก ด้วย///-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2011&group=12&gblog=528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2011&group=12&gblog=528 Wed, 30 Nov 2011 5:49:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-11-2011&group=12&gblog=527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-11-2011&group=12&gblog=527 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ปรากฏการณ์ที่ไม่เหนือการ คาดการณ์ ก็ต้องเรียนรู้กันไป--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-11-2011&group=12&gblog=527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-11-2011&group=12&gblog=527 Tue, 29 Nov 2011 7:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2011&group=12&gblog=526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2011&group=12&gblog=526 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- เดือนสุดท้ายของปี เขาทำอะไรกันบ้าง ????--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2011&group=12&gblog=526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2011&group=12&gblog=526 Mon, 28 Nov 2011 6:10:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2011&group=12&gblog=525 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2011&group=12&gblog=525 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------จบอาทิตย์ ซานต้า ดอลล่าร์ เเรลลี่ แรงจริง /// แบงค์ ช่วยอังกฤษกลับมาเขียว /// แต่ .....-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2011&group=12&gblog=525 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2011&group=12&gblog=525 Sat, 26 Nov 2011 6:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2011&group=12&gblog=524 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2011&group=12&gblog=524 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เยอรมันลงต่อเป็นวันที่ 9 //////-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2011&group=12&gblog=524 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2011&group=12&gblog=524 Fri, 25 Nov 2011 6:08:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2011&group=12&gblog=523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2011&group=12&gblog=523 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ซานต้า แรลลี่ ของดอลล่าร์ ????---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2011&group=12&gblog=523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2011&group=12&gblog=523 Thu, 24 Nov 2011 6:08:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2011&group=12&gblog=522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2011&group=12&gblog=522 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- เมื่อเป็นเรื่องดอลล่าร์ ทุกตลาดก็กลับสู่ปกติอีกครั้ง เช่นครั้งก่อน-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2011&group=12&gblog=522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2011&group=12&gblog=522 Wed, 23 Nov 2011 6:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2011&group=12&gblog=521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2011&group=12&gblog=521 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เฮดฟันซ์ ชย่ม ตลาดเงิน อีกครั้ง ทำนิวไฮ /// เงินไหล กระฉูด เลือดแดงไปหมด///-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2011&group=12&gblog=521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2011&group=12&gblog=521 Tue, 22 Nov 2011 6:01:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-11-2011&group=12&gblog=520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-11-2011&group=12&gblog=520 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------อาทิตย์นี้ชัดเจน เครื่องสูบน้ำมากแล้ว น้ำลง แห้งแน่ ------------ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-11-2011&group=12&gblog=520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-11-2011&group=12&gblog=520 Mon, 21 Nov 2011 5:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2011&group=12&gblog=519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2011&group=12&gblog=519 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ที่มาของสัญญาคู่ " อมตะ " ออปชั่นชนิดไม่มีขาดทุน /////-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2011&group=12&gblog=519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2011&group=12&gblog=519 Sun, 20 Nov 2011 6:07:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2011&group=12&gblog=518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2011&group=12&gblog=518 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------สรุป เข้าเขต " ขาลง " เต็มตัว กันหรือยัง ???----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2011&group=12&gblog=518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2011&group=12&gblog=518 Sat, 19 Nov 2011 5:46:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2011&group=12&gblog=517 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2011&group=12&gblog=517 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ตลาดค่าเงินดอลล่าร์ มาแรง?????-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2011&group=12&gblog=517 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2011&group=12&gblog=517 Fri, 18 Nov 2011 6:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2011&group=12&gblog=516 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2011&group=12&gblog=516 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เพียง ยกแรก ของเฮดฟันซ์ เอเซีย ได้รับการตอบโต้ เช่น ยุโรป ???------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2011&group=12&gblog=516 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2011&group=12&gblog=516 Thu, 17 Nov 2011 6:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2011&group=12&gblog=515 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2011&group=12&gblog=515 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ผลดอลล่าร์ พุ่งขึ้น ครั้งที่ 3 ////////-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2011&group=12&gblog=515 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2011&group=12&gblog=515 Wed, 16 Nov 2011 6:20:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2011&group=12&gblog=514 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2011&group=12&gblog=514 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ตอนที่ 2 ของการทดสอบ กรีก// ทำประชามติ // กับ ดอล่าร์แข็ง // ผล???-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2011&group=12&gblog=514 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2011&group=12&gblog=514 Tue, 15 Nov 2011 5:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-11-2011&group=12&gblog=513 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-11-2011&group=12&gblog=513 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เริ่มอาทิตย์ ที่จะกลับสู่ปกติสุข ///หรือทุกข์กว่าเก่า-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-11-2011&group=12&gblog=513 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-11-2011&group=12&gblog=513 Mon, 14 Nov 2011 5:21:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2011&group=12&gblog=512 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2011&group=12&gblog=512 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------มารู้จัก Hedge Fund หรือ " กองทัพไร้ปืน " ที่มีเงินเป็นอาวุธ ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2011&group=12&gblog=512 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2011&group=12&gblog=512 Sun, 13 Nov 2011 5:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2011&group=12&gblog=511 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2011&group=12&gblog=511 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------เกมส์ "จับผิดในภาพ"--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2011&group=12&gblog=511 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2011&group=12&gblog=511 Sat, 12 Nov 2011 5:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2011&group=12&gblog=510 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2011&group=12&gblog=510 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมื่อทุกตลาดปรับตามดอลล่าร์ได้ ///กลับสู่ปกติ-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2011&group=12&gblog=510 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2011&group=12&gblog=510 Fri, 11 Nov 2011 5:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2011&group=12&gblog=509 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2011&group=12&gblog=509 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เพราะกราฟ ดอลล่าร์ เป็น Double Bottom ????-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2011&group=12&gblog=509 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2011&group=12&gblog=509 Thu, 10 Nov 2011 6:03:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2011&group=12&gblog=508 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2011&group=12&gblog=508 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------การสร้างความเชื่อมั้น/// จิตวิทยาที่ทำได้ง่ายและมีค่ามาก---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2011&group=12&gblog=508 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2011&group=12&gblog=508 Wed, 09 Nov 2011 5:57:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2011&group=12&gblog=507 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2011&group=12&gblog=507 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------จบทั้งข่าวจริงและข่าวลือ /// ขึ้นดอยต่อ มุ่งสู่ทุ่งบัวตอง----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2011&group=12&gblog=507 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2011&group=12&gblog=507 Tue, 08 Nov 2011 7:00:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2011&group=12&gblog=506 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2011&group=12&gblog=506 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------น้ำเริ่มจะแห้ง จะได้ไปดอย ชมทุ่งบัวตอง ดูทะเลหมอกยามเช้าไหมนะ???-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2011&group=12&gblog=506 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2011&group=12&gblog=506 Mon, 07 Nov 2011 5:41:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-11-2011&group=12&gblog=505 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-11-2011&group=12&gblog=505 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------พลังงานน่าสนใจหรือยัง???? ถ้าเมกาเริ่มฟื้นจริง////------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-11-2011&group=12&gblog=505 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-11-2011&group=12&gblog=505 Sun, 06 Nov 2011 6:37:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2011&group=12&gblog=504 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2011&group=12&gblog=504 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------------อยากเห็นน้ำถูกดูดออกไปจากถนนไวไว/////----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2011&group=12&gblog=504 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2011&group=12&gblog=504 Sat, 05 Nov 2011 6:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2011&group=12&gblog=503 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2011&group=12&gblog=503 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ซานต้า ครอส แรลลี่ คือชื่อเส้นทางต่อไปได้ไหม ???---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2011&group=12&gblog=503 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2011&group=12&gblog=503 Fri, 04 Nov 2011 6:54:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2011&group=12&gblog=502 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2011&group=12&gblog=502 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เบอร์นันเก้ โม้ว่ายังมี เครื่องมือ และวิธีอีกหลายอย่าง-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2011&group=12&gblog=502 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2011&group=12&gblog=502 Thu, 03 Nov 2011 6:44:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-11-2011&group=12&gblog=501 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-11-2011&group=12&gblog=501 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------REFERENDUM สำคัญมากมากมาก ????----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-11-2011&group=12&gblog=501 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-11-2011&group=12&gblog=501 Wed, 02 Nov 2011 5:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2011&group=12&gblog=500 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2011&group=12&gblog=500 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------Black Monday ?????-----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2011&group=12&gblog=500 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2011&group=12&gblog=500 Tue, 01 Nov 2011 13:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2011&group=12&gblog=499 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2011&group=12&gblog=499 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ดัชนีความกลัว ลดลงสู่ปกติ /// ข่าวดีที่จะเริ่มมา ------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2011&group=12&gblog=499 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2011&group=12&gblog=499 Mon, 31 Oct 2011 5:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2011&group=12&gblog=498 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2011&group=12&gblog=498 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------/// ทอง /// แร่เงิน /// น้ำมัน/// กับอนาคต ??? ///----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2011&group=12&gblog=498 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2011&group=12&gblog=498 Sat, 29 Oct 2011 5:34:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2011&group=12&gblog=497 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2011&group=12&gblog=497 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------คลื่นที่ 1 เริ่มเป็นจริงแล้ว เมื่อยืนยันด้วย GDP 2.5 ////----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2011&group=12&gblog=497 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2011&group=12&gblog=497 Fri, 28 Oct 2011 5:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2011&group=12&gblog=496 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2011&group=12&gblog=496 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------บนทางเดินที่มีขวางหนาม /// เดินกันต่อไป -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2011&group=12&gblog=496 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2011&group=12&gblog=496 Thu, 27 Oct 2011 6:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2011&group=12&gblog=495 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2011&group=12&gblog=495 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เพียงตัวเลข CONSUMER CONFIDENCE เนี่ยนะ ///----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2011&group=12&gblog=495 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2011&group=12&gblog=495 Wed, 26 Oct 2011 6:41:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2011&group=12&gblog=494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2011&group=12&gblog=494 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------หยุดไปเขาเขียวกัน///เปิดมาเราก็เดินตามเขาไป---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2011&group=12&gblog=494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2011&group=12&gblog=494 Tue, 25 Oct 2011 5:44:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-10-2011&group=12&gblog=493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-10-2011&group=12&gblog=493 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------หยุดก็ดูคนอื่นไปก่อน /////----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-10-2011&group=12&gblog=493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-10-2011&group=12&gblog=493 Mon, 24 Oct 2011 6:48:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2011&group=12&gblog=492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2011&group=12&gblog=492 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------น้ำท่วม //// เรียนกราฟ ทั้งฟังทั้งเห็นภาพ น่าจะเข้าใจง่ายฟรี ////------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2011&group=12&gblog=492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2011&group=12&gblog=492 Sun, 23 Oct 2011 6:40:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2011&group=12&gblog=491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2011&group=12&gblog=491 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ต่างก็มีความหวัง //////////////---------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2011&group=12&gblog=491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2011&group=12&gblog=491 Sat, 22 Oct 2011 5:53:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2011&group=12&gblog=490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2011&group=12&gblog=490 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------อีก หนึ่งตัวชี้วัด การกลับมาของดอลล่าร์และยูโร/// แร่เงิน///-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2011&group=12&gblog=490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2011&group=12&gblog=490 Fri, 21 Oct 2011 6:11:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2011&group=12&gblog=489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2011&group=12&gblog=489 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ยังต้องการพลัง เพื่อไปต่อ หรือจะต้อง อาทิตย์หน้า --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2011&group=12&gblog=489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2011&group=12&gblog=489 Thu, 20 Oct 2011 6:12:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2011&group=12&gblog=488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2011&group=12&gblog=488 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ไปกันต่อ /// ข่าวดี ??? หั่งลบ 797 จีนลบ 56 กับ ดาวบวก 180 ///-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2011&group=12&gblog=488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2011&group=12&gblog=488 Wed, 19 Oct 2011 6:21:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2011&group=12&gblog=487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2011&group=12&gblog=487 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ด่วน //// ประกาศผลสอบ ดาวสอบตก //// --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2011&group=12&gblog=487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2011&group=12&gblog=487 Tue, 18 Oct 2011 6:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2011&group=12&gblog=486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2011&group=12&gblog=486 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ฝ่าด่านอรหันต์-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2011&group=12&gblog=486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2011&group=12&gblog=486 Mon, 17 Oct 2011 6:22:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2011&group=12&gblog=485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2011&group=12&gblog=485 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------Stop !!!!!-----Cut losses-- VS-- ไม่ขายไม่ขาดทุน-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2011&group=12&gblog=485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2011&group=12&gblog=485 Sun, 16 Oct 2011 6:02:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2011&group=12&gblog=484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2011&group=12&gblog=484 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ถ้า ลงทำนิวโลว์ ที่ขึ้นผ่านมาก็ไม่ใช่คลื่น 1 ././././././-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2011&group=12&gblog=484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2011&group=12&gblog=484 Sat, 15 Oct 2011 6:34:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2011&group=12&gblog=483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2011&group=12&gblog=483 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------อัพเดท เวลา 12.45 น หลังเนตล้ม//////-----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2011&group=12&gblog=483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2011&group=12&gblog=483 Fri, 14 Oct 2011 13:18:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2011&group=12&gblog=482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2011&group=12&gblog=482 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ไปต่อครับ วันวานสดุดเท้านักเลงไปหน่อยเดียว หัวทิ่มไปเลย--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2011&group=12&gblog=482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2011&group=12&gblog=482 Thu, 13 Oct 2011 6:14:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2011&group=12&gblog=481 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2011&group=12&gblog=481 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------คนได้ของถูก อาจจะขายทำกำไรบ้าง /// Let profit RUN-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2011&group=12&gblog=481 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2011&group=12&gblog=481 Wed, 12 Oct 2011 4:28:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2011&group=12&gblog=480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2011&group=12&gblog=480 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------วันที่ 5 จากเริ่ม ช๊อปปิ้งมา ????----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2011&group=12&gblog=480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2011&group=12&gblog=480 Tue, 11 Oct 2011 5:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2011&group=12&gblog=479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2011&group=12&gblog=479 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมื่อเราตกใจข่าว แต่ผ่านไปเจ้าของประเทศเขาเฉยๆๆ ฝรั่งจะทำไง ???------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2011&group=12&gblog=479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2011&group=12&gblog=479 Mon, 10 Oct 2011 5:13:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-10-2011&group=12&gblog=478 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-10-2011&group=12&gblog=478 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------อ่านเรื่อง การเล่นกลยุทธ์ ฟิวเจอร์กันด้วย////วันหยุด---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-10-2011&group=12&gblog=478 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-10-2011&group=12&gblog=478 Sun, 09 Oct 2011 6:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2011&group=12&gblog=477 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2011&group=12&gblog=477 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมื่อฝรั่งลุยเต็มสูบ /// แล้วข่าวร้ายก็มา 1 /// 2 ///.........ยังมีอีกไหม?-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2011&group=12&gblog=477 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2011&group=12&gblog=477 Sat, 08 Oct 2011 4:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2011&group=12&gblog=476 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2011&group=12&gblog=476 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมื่อเรามาถูกทาง เราก็ไปกันต่อ การชอปปิ๊ง วันที่3 ???---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2011&group=12&gblog=476 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2011&group=12&gblog=476 Fri, 07 Oct 2011 5:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2011&group=12&gblog=475 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2011&group=12&gblog=475 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เทศกาลช๊อปปิ้ง ///สดุดอุปสรรคที่คาดการณ์ไว้///แต่ไงความดังก็หยุดไม่ได้ ถ้าถูกทางแล้ว------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2011&group=12&gblog=475 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2011&group=12&gblog=475 Thu, 06 Oct 2011 5:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2011&group=12&gblog=474 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2011&group=12&gblog=474 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เทศกาล " ของถูกมาแล้วจ้า " ยังได้ผลเสมอ //////-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2011&group=12&gblog=474 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2011&group=12&gblog=474 Wed, 05 Oct 2011 5:43:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2011&group=12&gblog=473 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2011&group=12&gblog=473 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมกากำลังปวดหัวกับค่าเงินแข็งกระทันหันแบบตอนเราบาทแข็งหรือป่าว???------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2011&group=12&gblog=473 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2011&group=12&gblog=473 Tue, 04 Oct 2011 12:03:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2011&group=12&gblog=472 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2011&group=12&gblog=472 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------กราฟเทคนิค วัดความกลัวคน ที่ เมกา วัดได้ว่า เฉยๆๆ--------- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2011&group=12&gblog=472 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2011&group=12&gblog=472 Mon, 03 Oct 2011 5:25:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2011&group=12&gblog=471 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2011&group=12&gblog=471 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------------หยุด /// ท่องเนต /// ไม่ต้องออกนอกบ้าน เดินแผงพระไม่ได้------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2011&group=12&gblog=471 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2011&group=12&gblog=471 Sat, 01 Oct 2011 6:58:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-09-2011&group=12&gblog=470 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-09-2011&group=12&gblog=470 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ดีสามอย่าง บวกแรงยัง ลบ///กลับมาเขียวได้เพราะ ปิด หน้าต่าง??------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-09-2011&group=12&gblog=470 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-09-2011&group=12&gblog=470 Fri, 30 Sep 2011 5:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2011&group=12&gblog=469 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2011&group=12&gblog=469 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------บ.ล.เป็นผู้ขาย ///ทองโลกลงอีก///ดาวแดง///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2011&group=12&gblog=469 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2011&group=12&gblog=469 Thu, 29 Sep 2011 5:16:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2011&group=12&gblog=468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2011&group=12&gblog=468 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ต้นเหตุแห่งปัญหา ทองตลาดฟิวเจอร์ไทย ????-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2011&group=12&gblog=468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2011&group=12&gblog=468 Wed, 28 Sep 2011 6:17:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2011&group=12&gblog=467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2011&group=12&gblog=467 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------หลักฐาน กลายเป็น เทคนิค วันทองตก /////-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2011&group=12&gblog=467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2011&group=12&gblog=467 Tue, 27 Sep 2011 4:54:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-09-2011&group=12&gblog=466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-09-2011&group=12&gblog=466 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------ดูกันต่อไป--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-09-2011&group=12&gblog=466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-09-2011&group=12&gblog=466 Mon, 26 Sep 2011 6:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2011&group=12&gblog=465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2011&group=12&gblog=465 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ทำยากให้ง่าย หาออปชั่นราคาถูก ด้วย I V -------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2011&group=12&gblog=465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2011&group=12&gblog=465 Sun, 25 Sep 2011 6:52:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2011&group=12&gblog=464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2011&group=12&gblog=464 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ดัชนี วัดความกลัว ของนักลงทุน /// ราคาออปชั่น ถูกแพงดูที่ตรงนี้ IV -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2011&group=12&gblog=464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2011&group=12&gblog=464 Sat, 24 Sep 2011 6:40:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2011&group=12&gblog=463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2011&group=12&gblog=463 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------///// ไม่ใช่อาการ วิกฤตใหญ่ //// ต้องดูตรงไหน ???-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2011&group=12&gblog=463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2011&group=12&gblog=463 Fri, 23 Sep 2011 5:35:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-09-2011&group=12&gblog=462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-09-2011&group=12&gblog=462 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------จบที่ June 2012 ด้วย ยอดเงิน 400 พันล้าน (4แสนล้าน)-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-09-2011&group=12&gblog=462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-09-2011&group=12&gblog=462 Thu, 22 Sep 2011 5:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2011&group=12&gblog=461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2011&group=12&gblog=461 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------รอเฟด ว่างๆๆ คิดทองเล่นๆๆ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2011&group=12&gblog=461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2011&group=12&gblog=461 Wed, 21 Sep 2011 6:22:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2011&group=12&gblog=460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2011&group=12&gblog=460 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------หยุดน้ำท่วมจ้า //// วอลุม 1.2 หมื่นล้านทั้งวัน-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2011&group=12&gblog=460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2011&group=12&gblog=460 Tue, 20 Sep 2011 5:57:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2011&group=12&gblog=459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2011&group=12&gblog=459 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------สรุป อาทิตย์ ก่อน เตรียมตัวอาทิตย์นี้ ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2011&group=12&gblog=459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2011&group=12&gblog=459 Mon, 19 Sep 2011 5:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2011&group=12&gblog=458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2011&group=12&gblog=458 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------รู้เพิ่มเติม ชื่อเมืองสำคัญที่ตั้งตลาดหลักทรัพย์ ของยุโรป -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2011&group=12&gblog=458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2011&group=12&gblog=458 Sat, 17 Sep 2011 6:39:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2011&group=12&gblog=457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2011&group=12&gblog=457 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[=======-ข่าวใครจะชัวร์ ///แสดงออกที่ ผลของตลาด=======]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2011&group=12&gblog=457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2011&group=12&gblog=457 Fri, 16 Sep 2011 5:26:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2011&group=12&gblog=456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2011&group=12&gblog=456 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เข้าใจ///เข้าถึง///-----ปัญหา???----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2011&group=12&gblog=456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2011&group=12&gblog=456 Thu, 15 Sep 2011 5:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2011&group=12&gblog=455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2011&group=12&gblog=455 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----======///// WOLF Market ///// ตลาดหมาป่า /////=====------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2011&group=12&gblog=455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2011&group=12&gblog=455 Wed, 14 Sep 2011 6:17:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2011&group=12&gblog=454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2011&group=12&gblog=454 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------การเมือง/การเงิน/ระหว่างประเทศอีกครั้งชัดๆๆ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2011&group=12&gblog=454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2011&group=12&gblog=454 Tue, 13 Sep 2011 5:47:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2011&group=12&gblog=453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2011&group=12&gblog=453 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------สุดสัปดาห์ ลงหนัก/วันหยุดมี G7 ข่าวดี/ อาทิตย์นี้???--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2011&group=12&gblog=453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2011&group=12&gblog=453 Mon, 12 Sep 2011 5:43:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2011&group=12&gblog=452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2011&group=12&gblog=452 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมื่อถึงเวลา จริงๆๆ????--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2011&group=12&gblog=452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2011&group=12&gblog=452 Sat, 10 Sep 2011 6:25:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2011&group=12&gblog=451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2011&group=12&gblog=451 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ยังเหลือเพียง ความไว ที่จะช่วย ได้ /////---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2011&group=12&gblog=451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2011&group=12&gblog=451 Fri, 09 Sep 2011 5:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-09-2011&group=12&gblog=450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-09-2011&group=12&gblog=450 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่ พวกเราแจ่มใสเหมือนนกบินออกจากรัง----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-09-2011&group=12&gblog=450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-09-2011&group=12&gblog=450 Thu, 08 Sep 2011 5:48:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2011&group=12&gblog=449 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2011&group=12&gblog=449 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เวลา ----วารี----- ก็ไหลไปไม่หยุดคอยใคร----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2011&group=12&gblog=449 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2011&group=12&gblog=449 Wed, 07 Sep 2011 6:24:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2011&group=12&gblog=448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2011&group=12&gblog=448 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------เพียงลมปากของ CEO ดอยแบงค์ ///ยุโรปร่วง---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2011&group=12&gblog=448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2011&group=12&gblog=448 Tue, 06 Sep 2011 6:11:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2011&group=12&gblog=447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2011&group=12&gblog=447 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------แผนการสร้างงาน ของโอบาม่า 8 กย จะลด พานิค ลงไหม???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2011&group=12&gblog=447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2011&group=12&gblog=447 Mon, 05 Sep 2011 6:09:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2011&group=12&gblog=446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2011&group=12&gblog=446 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------Opration Twist------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2011&group=12&gblog=446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2011&group=12&gblog=446 Sun, 04 Sep 2011 6:17:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2011&group=12&gblog=445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2011&group=12&gblog=445 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ครั้งแรกจาก1945 ที่การจ้างงานใหม่ = 0 คนในเดือน สิงหา------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2011&group=12&gblog=445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2011&group=12&gblog=445 Sat, 03 Sep 2011 7:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2011&group=12&gblog=444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2011&group=12&gblog=444 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- รวย กับ( กลับ ) จน ------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2011&group=12&gblog=444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2011&group=12&gblog=444 Fri, 02 Sep 2011 6:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2011&group=12&gblog=443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2011&group=12&gblog=443 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ตลาดไทยจักขึ้นได้ต่อเมื่อแบงค์และพลังงาน ขึ้น///-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2011&group=12&gblog=443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2011&group=12&gblog=443 Thu, 01 Sep 2011 4:50:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-08-2011&group=12&gblog=442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-08-2011&group=12&gblog=442 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------สรุปผลไงเป็น บล ????----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-08-2011&group=12&gblog=442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-08-2011&group=12&gblog=442 Wed, 31 Aug 2011 5:31:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2011&group=12&gblog=441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2011&group=12&gblog=441 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[======ขอบันทึก รายชื่อ คนเก่ง เพียง 1เดือน กำไร หลายร้อย%====]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2011&group=12&gblog=441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2011&group=12&gblog=441 Tue, 30 Aug 2011 6:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2011&group=12&gblog=440 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2011&group=12&gblog=440 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----เหมือนจะเปลี่ยนฤดู ===ลมแรง อากาศเย็นกว่าหน้าหนาวอีก ผสมด้วยฝนปรอยๆๆ===แล้วตลาดหุ้นละ?????]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2011&group=12&gblog=440 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2011&group=12&gblog=440 Mon, 29 Aug 2011 6:21:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2011&group=12&gblog=439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2011&group=12&gblog=439 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เช้าวันหยุดสบายๆๆ ครื้มๆๆ ฝนตกปรอยๆๆ-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2011&group=12&gblog=439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2011&group=12&gblog=439 Sun, 28 Aug 2011 7:51:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2011&group=12&gblog=438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2011&group=12&gblog=438 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------น่าจะจบเกมส์ ครึ่งปีแรกไปอย่างสมบูรณ์ /มาเริ่มครึ่งปีหลังกันต่อ--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2011&group=12&gblog=438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2011&group=12&gblog=438 Sat, 27 Aug 2011 5:23:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-08-2011&group=12&gblog=437 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-08-2011&group=12&gblog=437 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------หุ้นตกเพราะ สัญญาทองถูกบังคับขาย????------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-08-2011&group=12&gblog=437 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-08-2011&group=12&gblog=437 Fri, 26 Aug 2011 6:56:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2011&group=12&gblog=436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2011&group=12&gblog=436 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------อนิจจัง-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2011&group=12&gblog=436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2011&group=12&gblog=436 Thu, 25 Aug 2011 6:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2011&group=12&gblog=435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2011&group=12&gblog=435 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------HOPE///// ดาวขึ้น 3%=====ทอง???----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2011&group=12&gblog=435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2011&group=12&gblog=435 Wed, 24 Aug 2011 5:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2011&group=12&gblog=434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2011&group=12&gblog=434 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------"เดินจงกรม" คือ อุบายการปล่อยจิตให้ว่าง บทต่อจาก "นั่งสมาธิ"-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2011&group=12&gblog=434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2011&group=12&gblog=434 Tue, 23 Aug 2011 5:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-08-2011&group=12&gblog=433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-08-2011&group=12&gblog=433 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------เดินกันต่อไปจนถึงวันศุกร์----นายเบอร์นันเก้จะพูด 21 น--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-08-2011&group=12&gblog=433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-08-2011&group=12&gblog=433 Mon, 22 Aug 2011 5:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2011&group=12&gblog=432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2011&group=12&gblog=432 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ก่อนวิกฤต 2009 เห็นอะไรง่ายๆๆ ????จากกราฟอะไร???------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2011&group=12&gblog=432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2011&group=12&gblog=432 Sun, 21 Aug 2011 7:32:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2011&group=12&gblog=431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2011&group=12&gblog=431 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------วันหยุด ประมูลพระปิดตา แร่บางไผ่ มา--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2011&group=12&gblog=431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2011&group=12&gblog=431 Sat, 20 Aug 2011 9:21:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2011&group=12&gblog=430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2011&group=12&gblog=430 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ปล้นสะดมภ์ -----เมื่อความหิว สมองขาดอาหารจนเริ่มเพี้ยน----สัณชาตญาณการหาอาหาร???---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2011&group=12&gblog=430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2011&group=12&gblog=430 Fri, 19 Aug 2011 5:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-08-2011&group=12&gblog=429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-08-2011&group=12&gblog=429 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ใครดัน ใครรับไม้ต่อ แล้วจะอย่างไร????------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-08-2011&group=12&gblog=429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-08-2011&group=12&gblog=429 Thu, 18 Aug 2011 6:05:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-08-2011&group=12&gblog=428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-08-2011&group=12&gblog=428 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------GDP หั่งลด เยอรมัน ตก ตัวเลขสำคัญ ก็ตก กันไปอีกครั้ง------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-08-2011&group=12&gblog=428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-08-2011&group=12&gblog=428 Wed, 17 Aug 2011 5:56:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-08-2011&group=12&gblog=427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-08-2011&group=12&gblog=427 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------จบข่าว แต่อารมณืยังติดพัน ( โมเมนตัม )-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-08-2011&group=12&gblog=427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-08-2011&group=12&gblog=427 Tue, 16 Aug 2011 6:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-08-2011&group=12&gblog=426 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-08-2011&group=12&gblog=426 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------เริ่มต้นด้วยเขียว พลังวอลุม ละมีมากแค่ไหน หลังสารทจีน??---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-08-2011&group=12&gblog=426 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-08-2011&group=12&gblog=426 Mon, 15 Aug 2011 5:41:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-08-2011&group=12&gblog=425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-08-2011&group=12&gblog=425 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เหวี่ยงด้วยข่าว พี่เบิ้มของโลกหนี้เกินกำหนด ตกเส้น MA 200/50/20 ????------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-08-2011&group=12&gblog=425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-08-2011&group=12&gblog=425 Sun, 14 Aug 2011 4:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-08-2011&group=12&gblog=424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-08-2011&group=12&gblog=424 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ตามไปดูทองวันที่ 2 ------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-08-2011&group=12&gblog=424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-08-2011&group=12&gblog=424 Sat, 13 Aug 2011 5:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-08-2011&group=12&gblog=423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-08-2011&group=12&gblog=423 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------ตัวอย่าง CMF / ADX /RSI ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-08-2011&group=12&gblog=423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-08-2011&group=12&gblog=423 Fri, 12 Aug 2011 5:10:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-08-2011&group=12&gblog=422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-08-2011&group=12&gblog=422 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ผมหยุดแล้ว แต่ผมตกตามเขา อีก????-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-08-2011&group=12&gblog=422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-08-2011&group=12&gblog=422 Thu, 11 Aug 2011 4:34:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-08-2011&group=12&gblog=421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-08-2011&group=12&gblog=421 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------แค่บอกว่าดอกเบี้ยจะต่ำไปจนกลางปี2013------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-08-2011&group=12&gblog=421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-08-2011&group=12&gblog=421 Wed, 10 Aug 2011 6:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2011&group=12&gblog=420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2011&group=12&gblog=420 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------VIX=ดัชนีความกลัวพุ่งไป 48/ไทยมีนายกหญิงคนแรกแล้ว--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2011&group=12&gblog=420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2011&group=12&gblog=420 Tue, 09 Aug 2011 6:28:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-08-2011&group=12&gblog=419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-08-2011&group=12&gblog=419 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมื่อยังไม่จน คนก็ยังคบดีเหมือนเดิม????? -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-08-2011&group=12&gblog=419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-08-2011&group=12&gblog=419 Mon, 08 Aug 2011 7:33:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2011&group=12&gblog=418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2011&group=12&gblog=418 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------แผนที่ลายแทง ของประเทศไทย-----ขุมทรัพย์??? -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2011&group=12&gblog=418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2011&group=12&gblog=418 Sun, 07 Aug 2011 6:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-08-2011&group=12&gblog=417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-08-2011&group=12&gblog=417 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------วิกฤตยุคใหม่จะสร้างเศรษฐีในชั่วข้ามคืน---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-08-2011&group=12&gblog=417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-08-2011&group=12&gblog=417 Sat, 06 Aug 2011 6:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2011&group=12&gblog=416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2011&group=12&gblog=416 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ดาว ลบ 512--------ถ้าเคยถูกน้ำท่วมบ้านจะเข้าใจสภาพเวลานี้-----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2011&group=12&gblog=416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2011&group=12&gblog=416 Fri, 05 Aug 2011 5:25:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2011&group=12&gblog=415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2011&group=12&gblog=415 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------วันแรกที่......ฝรั่งขาย32ล้าน ช๊อต23สัญญา.....เมกาหยุดลง8วัน1000จุดมาขึ้น29จุด--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2011&group=12&gblog=415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2011&group=12&gblog=415 Thu, 04 Aug 2011 5:31:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2011&group=12&gblog=414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2011&group=12&gblog=414 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ผลไม้สุกงอม ก็ต้องร่วงเป็นธรรมดา------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2011&group=12&gblog=414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2011&group=12&gblog=414 Wed, 03 Aug 2011 7:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-08-2011&group=12&gblog=413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-08-2011&group=12&gblog=413 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------จบข่าวไวแบบนี้ ก็กลับเข้าสู่ความจริง----อะไรทำให้ตก??--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-08-2011&group=12&gblog=413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-08-2011&group=12&gblog=413 Tue, 02 Aug 2011 10:36:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2011&group=12&gblog=412 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2011&group=12&gblog=412 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------------รายงานด่วน ดาวฟิว พุ่ง ทองดิ่ง ซิลเวอร์ดิ่ง -------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2011&group=12&gblog=412 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2011&group=12&gblog=412 Mon, 01 Aug 2011 5:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2011&group=12&gblog=411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2011&group=12&gblog=411 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------วันหยุด หรือตลาดพันธบัตร จะรุ่ง???ช่วงเวลาต่อจากนี้------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2011&group=12&gblog=411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2011&group=12&gblog=411 Sun, 31 Jul 2011 6:57:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2011&group=12&gblog=410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2011&group=12&gblog=410 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------วันหยุดกับ Silver ยังน่าสนใจไหม????----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2011&group=12&gblog=410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2011&group=12&gblog=410 Sat, 30 Jul 2011 5:52:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2011&group=12&gblog=409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2011&group=12&gblog=409 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เพียงวันนี้ (29กค)กับวันจันทร์(1สค)หรือที่ก่อน 2 สค เขาจึงเล่นกันแบบนี้-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2011&group=12&gblog=409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2011&group=12&gblog=409 Fri, 29 Jul 2011 5:10:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2011&group=12&gblog=408 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2011&group=12&gblog=408 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ถ้าเห็นดาว ลบ 450 จุด ใน 5 วัน แล้วยังเครียด-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2011&group=12&gblog=408 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2011&group=12&gblog=408 Thu, 28 Jul 2011 5:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2011&group=12&gblog=407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2011&group=12&gblog=407 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ตลาดอยู่ในมือคนนำและวอลุม-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2011&group=12&gblog=407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2011&group=12&gblog=407 Wed, 27 Jul 2011 6:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-07-2011&group=12&gblog=406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-07-2011&group=12&gblog=406 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------PLANK------ไทยสุดยอด------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-07-2011&group=12&gblog=406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-07-2011&group=12&gblog=406 Tue, 26 Jul 2011 6:28:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2011&group=12&gblog=405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2011&group=12&gblog=405 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมกา /ยุโรป /จีน /ไทย----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2011&group=12&gblog=405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2011&group=12&gblog=405 Mon, 25 Jul 2011 7:01:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-07-2011&group=12&gblog=404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-07-2011&group=12&gblog=404 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เห็นแล้วนึกถึงเต้นรูดเสา ????-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-07-2011&group=12&gblog=404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-07-2011&group=12&gblog=404 Sat, 23 Jul 2011 5:13:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2011&group=12&gblog=403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2011&group=12&gblog=403 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------จีน ลง/ยุโรป ขึ้น/ดาว ขึ้น/ไทย สับสน--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2011&group=12&gblog=403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2011&group=12&gblog=403 Fri, 22 Jul 2011 6:26:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-07-2011&group=12&gblog=402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-07-2011&group=12&gblog=402 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เทศกาลรับผลประกอบการครึ่งปี/ปรับพอร์ตกันหนักหน่อย-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-07-2011&group=12&gblog=402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-07-2011&group=12&gblog=402 Thu, 21 Jul 2011 6:30:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2011&group=12&gblog=401 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2011&group=12&gblog=401 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----Gang of SIX กับแผนการตัดหนี้ลง 3.7แสนล้าน /ดาว +202------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2011&group=12&gblog=401 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2011&group=12&gblog=401 Wed, 20 Jul 2011 5:53:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2011&group=12&gblog=400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2011&group=12&gblog=400 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------ข่าวนอกหนี้ยุโรป/ข่าวใน เขา เปรี๊ยะ วิ เฮีย/ กกตประกาศ....--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2011&group=12&gblog=400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2011&group=12&gblog=400 Tue, 19 Jul 2011 5:47:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-07-2011&group=12&gblog=399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-07-2011&group=12&gblog=399 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมกามีบทสรุปว่าจะแก้กฏหมายได้ /ผลยุโรปทดสอบธนาคาร/ติดตามผลประกอบการ----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-07-2011&group=12&gblog=399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-07-2011&group=12&gblog=399 Mon, 18 Jul 2011 6:06:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-07-2011&group=12&gblog=398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-07-2011&group=12&gblog=398 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------จบข่าว บทสรุป หลังจากฝุ่นจาง เขาคาดการณ์ว่า---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-07-2011&group=12&gblog=398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-07-2011&group=12&gblog=398 Sat, 16 Jul 2011 5:56:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-07-2011&group=12&gblog=397 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-07-2011&group=12&gblog=397 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ระส่ำ เมกา สรุป เล่นๆวันหยุด--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-07-2011&group=12&gblog=397 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-07-2011&group=12&gblog=397 Fri, 15 Jul 2011 5:58:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-07-2011&group=12&gblog=396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-07-2011&group=12&gblog=396 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เรื่องของเรื่องมันต้องรู้ให้จริงและเข้าใจให้ครบ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-07-2011&group=12&gblog=396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-07-2011&group=12&gblog=396 Thu, 14 Jul 2011 4:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-07-2011&group=12&gblog=395 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-07-2011&group=12&gblog=395 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------มีอันเป็นไปตามกัน จากหมู กรีก------>อิตาลี----->ไอร์แลนด์ ถูกลดเกรดเมื่อคืน-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-07-2011&group=12&gblog=395 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-07-2011&group=12&gblog=395 Wed, 13 Jul 2011 5:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-07-2011&group=12&gblog=394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-07-2011&group=12&gblog=394 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------อย่าถือข้าม 4 ชั่วโมง / ไม่ใช่ห้ามถือข้ามคืนแบบก่อนแล้วละ/โลกมันหมุนไวขึ้น???-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-07-2011&group=12&gblog=394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-07-2011&group=12&gblog=394 Tue, 12 Jul 2011 5:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-07-2011&group=12&gblog=393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-07-2011&group=12&gblog=393 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------เดือน เจ็ด ฝนลงเม็ดโปรยๆๆ จะชุ่มฉ่ำ หรือ จะมากจนท่วมซ้ำซาก-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-07-2011&group=12&gblog=393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-07-2011&group=12&gblog=393 Mon, 11 Jul 2011 6:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-07-2011&group=12&gblog=392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-07-2011&group=12&gblog=392 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เกิดอะไรเมื่อ 15.54 และ 16.12 น ที่ตลาดหุ้น---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-07-2011&group=12&gblog=392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-07-2011&group=12&gblog=392 Fri, 08 Jul 2011 5:51:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2011&group=12&gblog=391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2011&group=12&gblog=391 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------หมู (PIIGS) ตัวแรกโดนลดเกรดอีก/ Portugal/ยูโรตก/ทองเด้ง/ฝรั่งซื้อ179---- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2011&group=12&gblog=391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2011&group=12&gblog=391 Thu, 07 Jul 2011 5:19:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-07-2011&group=12&gblog=390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-07-2011&group=12&gblog=390 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------วัฏสงสาร กับ การมีชีวิตอย่างมีสติ และไม่ประมาท--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-07-2011&group=12&gblog=390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-07-2011&group=12&gblog=390 Wed, 06 Jul 2011 5:20:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2011&group=12&gblog=389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2011&group=12&gblog=389 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ตัวเลข กับความจริง------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2011&group=12&gblog=389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2011&group=12&gblog=389 Tue, 05 Jul 2011 5:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-07-2011&group=12&gblog=388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-07-2011&group=12&gblog=388 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------วันสดใส เริ่มต้นเกมส์ใหม่ เริ่มต้นรอบครึ่งปีใหม่ เริ่มต้นศึกษาทดลองแล้วมีผลสำเร็จรออยู่--]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-07-2011&group=12&gblog=388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-07-2011&group=12&gblog=388 Mon, 04 Jul 2011 5:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-07-2011&group=12&gblog=387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-07-2011&group=12&gblog=387 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------QE 2 จบแล้ว / ตกแต่งหน้าต่างกันสวยงามทุกตลาด / ขาขึ้นเต็มพิกัด จะเป็นไงต่อไป???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-07-2011&group=12&gblog=387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-07-2011&group=12&gblog=387 Fri, 01 Jul 2011 5:28:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-06-2011&group=12&gblog=386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-06-2011&group=12&gblog=386 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ไทยอดทนดันกันอีกหน่อย " ขาขึ้นเต็มพิกัด " กับเขาด้วย--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-06-2011&group=12&gblog=386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-06-2011&group=12&gblog=386 Thu, 30 Jun 2011 5:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-06-2011&group=12&gblog=385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-06-2011&group=12&gblog=385 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----" ขาขึ้นครบแล้ว" จีน /นาสแดก เงินกำลังจะไหลมา???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-06-2011&group=12&gblog=385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-06-2011&group=12&gblog=385 Wed, 29 Jun 2011 5:21:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-06-2011&group=12&gblog=384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-06-2011&group=12&gblog=384 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---ทำให้กำไรอยู่ที่เราแล้วมันก็ไม่หาย /นั่งดู เพราะใก้ลหมดเวลา/ แค่นี้พอแล้ว สำหรับเดือนนี้----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-06-2011&group=12&gblog=384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-06-2011&group=12&gblog=384 Tue, 28 Jun 2011 6:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-06-2011&group=12&gblog=383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-06-2011&group=12&gblog=383 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------สรุปอาทิตย์ที่แล้ว ไม่มีQE3/ ไปต่อตามปกติ จบข่าว-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-06-2011&group=12&gblog=383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-06-2011&group=12&gblog=383 Mon, 27 Jun 2011 6:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-06-2011&group=12&gblog=382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-06-2011&group=12&gblog=382 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------สำหรับมือใหม่ 2011 บทที่ 2 ใช้ทุนเท่าไร--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-06-2011&group=12&gblog=382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-06-2011&group=12&gblog=382 Sat, 25 Jun 2011 6:26:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-06-2011&group=12&gblog=381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-06-2011&group=12&gblog=381 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------สองข่าวแรง วันนี้ จะรับข่าวอย่างไร ???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-06-2011&group=12&gblog=381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-06-2011&group=12&gblog=381 Fri, 24 Jun 2011 5:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-06-2011&group=12&gblog=380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-06-2011&group=12&gblog=380 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------จบ สิ้นเดือน ไม่มีอะไรออกใหม่ ปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปจะดีขึ้น ทีละน้อย ทีละน้อย----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-06-2011&group=12&gblog=380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-06-2011&group=12&gblog=380 Thu, 23 Jun 2011 4:46:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-06-2011&group=12&gblog=379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-06-2011&group=12&gblog=379 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เมื่อ OVERSOLD ทุกตลาดก็ต้องกลับมาซื้อ///////สัจจะธรรมตลาดไม่มีวันตาย-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-06-2011&group=12&gblog=379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-06-2011&group=12&gblog=379 Wed, 22 Jun 2011 5:53:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-06-2011&group=12&gblog=378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-06-2011&group=12&gblog=378 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------คนเตี้ยจะไปเปิดหน้าต่าง และทิศทางตลาด ซิลเวอร์-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-06-2011&group=12&gblog=378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-06-2011&group=12&gblog=378 Tue, 21 Jun 2011 5:58:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-06-2011&group=12&gblog=377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-06-2011&group=12&gblog=377 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------หลักสูตร สำหรับมือใหม่2011---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-06-2011&group=12&gblog=377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-06-2011&group=12&gblog=377 Mon, 20 Jun 2011 5:49:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-06-2011&group=12&gblog=376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-06-2011&group=12&gblog=376 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------พระที่สมเด็จพระนเรศวรสร้างไว้เมื่อประกาศอิสระภาพ "ทรงพลเคลือบ"-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-06-2011&group=12&gblog=376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-06-2011&group=12&gblog=376 Sun, 19 Jun 2011 6:31:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-06-2011&group=12&gblog=375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-06-2011&group=12&gblog=375 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------Forecast------Real-------OK???------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-06-2011&group=12&gblog=375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-06-2011&group=12&gblog=375 Sat, 18 Jun 2011 6:11:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-06-2011&group=12&gblog=374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-06-2011&group=12&gblog=374 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------วิเคราะห์ ข่าว และตัวเลขเศรษฐกิจ สำคัญสำหรับยุคนี้ //////------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-06-2011&group=12&gblog=374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-06-2011&group=12&gblog=374 Fri, 17 Jun 2011 6:32:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-06-2011&group=12&gblog=373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-06-2011&group=12&gblog=373 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------คนละทิศ คนละระบบ แต่เรื่องเดียวกัน---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-06-2011&group=12&gblog=373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-06-2011&group=12&gblog=373 Thu, 16 Jun 2011 6:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-06-2011&group=12&gblog=372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-06-2011&group=12&gblog=372 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมื่อเราสามารถ ตามเกมส์ได้ทัน เราย่อมมีโอกาส ชนะมากกว่าแพ้-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-06-2011&group=12&gblog=372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-06-2011&group=12&gblog=372 Wed, 15 Jun 2011 6:33:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2011&group=12&gblog=371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2011&group=12&gblog=371 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เช้า เซทลบ 13 ฝรึ่งขาย 1100/ เย็น เหลือ ลบ 4.8 ฝรั่งเหลือขาย 857------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2011&group=12&gblog=371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2011&group=12&gblog=371 Tue, 14 Jun 2011 5:11:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-06-2011&group=12&gblog=370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-06-2011&group=12&gblog=370 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------สรุปเอเซีย หลังQE 2 /เงินไหลเข้า/เงินไหลออก/และปัจจุบัน------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-06-2011&group=12&gblog=370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-06-2011&group=12&gblog=370 Mon, 13 Jun 2011 6:50:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-06-2011&group=12&gblog=369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-06-2011&group=12&gblog=369 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ทำไมต้องถือเงินดอลล่าร์???/ทำไมว่าไซด์เวย์???---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-06-2011&group=12&gblog=369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-06-2011&group=12&gblog=369 Sun, 12 Jun 2011 8:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-06-2011&group=12&gblog=368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-06-2011&group=12&gblog=368 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ไทยหลุด 1000 ดัน หยุด/ ดาวหลุด 12000 อาทิตย์หน้า มีคำตอบ-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-06-2011&group=12&gblog=368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-06-2011&group=12&gblog=368 Sat, 11 Jun 2011 8:46:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-06-2011&group=12&gblog=367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-06-2011&group=12&gblog=367 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------โลก เปลี่ยนไป -----ตลาดไทยเปลี่ยนตาม----ทุกอย่างต้องไวขึ้น----การทำลายล้างสูงขึ้น---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-06-2011&group=12&gblog=367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-06-2011&group=12&gblog=367 Fri, 10 Jun 2011 6:33:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-06-2011&group=12&gblog=366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-06-2011&group=12&gblog=366 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เราเจ้าของประเทศไม่ทราบหรือ ว่าประเทศแย่แล้ว???----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-06-2011&group=12&gblog=366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-06-2011&group=12&gblog=366 Thu, 09 Jun 2011 5:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-06-2011&group=12&gblog=365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-06-2011&group=12&gblog=365 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ความลับทางธนาคาร เปรียบเสมือน ความลับทางการทหารของประเทศ-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-06-2011&group=12&gblog=365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-06-2011&group=12&gblog=365 Wed, 08 Jun 2011 6:03:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-06-2011&group=12&gblog=364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-06-2011&group=12&gblog=364 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------กราฟ 3 ยอด / 3 ก้น ( ถ้า )--- รอข่าว บ่าย 3.45 วันอังคาร เมกา----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-06-2011&group=12&gblog=364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-06-2011&group=12&gblog=364 Tue, 07 Jun 2011 6:35:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-06-2011&group=12&gblog=363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-06-2011&group=12&gblog=363 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------อี โคลาย โอ 014 ( E.coli O 014 ) อันตรายที่ป้องกันได้-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-06-2011&group=12&gblog=363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-06-2011&group=12&gblog=363 Mon, 06 Jun 2011 6:01:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-06-2011&group=12&gblog=362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-06-2011&group=12&gblog=362 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เวอร์ชั่นล่าสุด ของออปชั่น ที่นำไปใช้แข่งในเกมส์ ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-06-2011&group=12&gblog=362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-06-2011&group=12&gblog=362 Sat, 04 Jun 2011 5:25:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-06-2011&group=12&gblog=361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-06-2011&group=12&gblog=361 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------DOOMSDAY/ห่าล้างโลก---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-06-2011&group=12&gblog=361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-06-2011&group=12&gblog=361 Fri, 03 Jun 2011 6:01:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-06-2011&group=12&gblog=360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-06-2011&group=12&gblog=360 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เพราะข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ ??? นำตลาด ไทย 4.19%ดาว 38----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-06-2011&group=12&gblog=360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-06-2011&group=12&gblog=360 Thu, 02 Jun 2011 6:50:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-06-2011&group=12&gblog=359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-06-2011&group=12&gblog=359 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ข่าวไทย ตัวเลขเศรษฐกิจไทย เรารู้ช้ากว่าฝรั่ง???------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-06-2011&group=12&gblog=359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-06-2011&group=12&gblog=359 Wed, 01 Jun 2011 7:56:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2011&group=12&gblog=358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2011&group=12&gblog=358 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------------วิธีเล่นของ บล ตามหน้าที่ Market Maker ???--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2011&group=12&gblog=358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2011&group=12&gblog=358 Tue, 31 May 2011 6:01:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-05-2011&group=12&gblog=357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-05-2011&group=12&gblog=357 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------Real times Bloggang Report ???--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-05-2011&group=12&gblog=357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-05-2011&group=12&gblog=357 Mon, 30 May 2011 6:15:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-05-2011&group=12&gblog=356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-05-2011&group=12&gblog=356 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ของฝาก มาถึงแล้ว???---กราฟดอลล่าร์ กับน้ำมันแร่บางไผ่-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-05-2011&group=12&gblog=356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-05-2011&group=12&gblog=356 Sun, 29 May 2011 7:20:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-05-2011&group=12&gblog=355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-05-2011&group=12&gblog=355 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ตกใจที่ลืมดูกราฟ จีน ---จะลงไปอีกถึงไหน??????------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-05-2011&group=12&gblog=355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-05-2011&group=12&gblog=355 Sat, 28 May 2011 6:47:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-05-2011&group=12&gblog=354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-05-2011&group=12&gblog=354 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------Wait ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-05-2011&group=12&gblog=354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-05-2011&group=12&gblog=354 Fri, 27 May 2011 6:19:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-05-2011&group=12&gblog=353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-05-2011&group=12&gblog=353 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เห็นดาว เคียงเดือน เหมือนเตือนความจำ --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-05-2011&group=12&gblog=353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-05-2011&group=12&gblog=353 Thu, 26 May 2011 6:16:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-05-2011&group=12&gblog=352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-05-2011&group=12&gblog=352 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----ทางใครทางมัน???-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-05-2011&group=12&gblog=352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-05-2011&group=12&gblog=352 Wed, 25 May 2011 6:35:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-05-2011&group=12&gblog=351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-05-2011&group=12&gblog=351 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ดอลล่าร์ ดอกที่ 6 แทงทะลุ 76 ขึ้นมาแล้ว----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-05-2011&group=12&gblog=351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-05-2011&group=12&gblog=351 Tue, 24 May 2011 6:01:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2011&group=12&gblog=350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2011&group=12&gblog=350 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------ดวงตา/ดวงใจ-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2011&group=12&gblog=350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2011&group=12&gblog=350 Mon, 23 May 2011 6:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-05-2011&group=12&gblog=349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-05-2011&group=12&gblog=349 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------เรียนออปชั่นวันหยุดบทที่ 9---- ถึง บทที่ 11 -------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-05-2011&group=12&gblog=349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-05-2011&group=12&gblog=349 Sun, 22 May 2011 7:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-05-2011&group=12&gblog=348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-05-2011&group=12&gblog=348 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เรียนออปชั่นวันหยุด บทที่ 1ถึงบทที่ 8 ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-05-2011&group=12&gblog=348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-05-2011&group=12&gblog=348 Sat, 21 May 2011 6:00:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-05-2011&group=12&gblog=347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-05-2011&group=12&gblog=347 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------กระดาษ........ที่ฝึกฝนความเก่ง.......ผลลัพธ์ของความสำเร็จ.......และเชื้อเพลิงแห่งความโลภ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-05-2011&group=12&gblog=347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-05-2011&group=12&gblog=347 Fri, 20 May 2011 6:29:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-05-2011&group=12&gblog=346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-05-2011&group=12&gblog=346 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------ไม่รับแขก ขอเคลียร์งานที่หยุดมาสองวันก่อน----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-05-2011&group=12&gblog=346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-05-2011&group=12&gblog=346 Thu, 19 May 2011 6:21:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-05-2011&group=12&gblog=345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-05-2011&group=12&gblog=345 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------2 วันหยุด กลับมาเริ่มกันต่อ-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-05-2011&group=12&gblog=345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-05-2011&group=12&gblog=345 Wed, 18 May 2011 5:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-05-2011&group=12&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-05-2011&group=12&gblog=344 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เราหยุด แต่ท่านซิยังไม่หยุด-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-05-2011&group=12&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-05-2011&group=12&gblog=344 Tue, 17 May 2011 4:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-05-2011&group=12&gblog=343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-05-2011&group=12&gblog=343 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ย้อนอดีตวันเบอร์นันเก้ ออกมาประกาศ QE 2-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-05-2011&group=12&gblog=343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-05-2011&group=12&gblog=343 Mon, 16 May 2011 20:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-05-2011&group=12&gblog=342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-05-2011&group=12&gblog=342 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เมื่อจะเป็นเทคนิคคอล (บ้ากราฟ)---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-05-2011&group=12&gblog=342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-05-2011&group=12&gblog=342 Sat, 14 May 2011 7:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-05-2011&group=12&gblog=341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-05-2011&group=12&gblog=341 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ไม่ยึดมั่นถือมั่น----ผลประโยชน์ คือกำไร ที่หวังไว้เท่านั้น------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-05-2011&group=12&gblog=341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-05-2011&group=12&gblog=341 Fri, 13 May 2011 6:00:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-05-2011&group=12&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-05-2011&group=12&gblog=340 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------สาวกดอลล่าร์ วันที่ 5 ยอดที่ 4 ดอกที่ 3--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-05-2011&group=12&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-05-2011&group=12&gblog=340 Thu, 12 May 2011 5:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-05-2011&group=12&gblog=339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-05-2011&group=12&gblog=339 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------follow Trend ---->Rebound---->Up ???--------]]> Rebound---->Up ???-------- ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-05-2011&group=12&gblog=339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-05-2011&group=12&gblog=339 Wed, 11 May 2011 7:01:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-05-2011&group=12&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-05-2011&group=12&gblog=338 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------Follow Trend--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-05-2011&group=12&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-05-2011&group=12&gblog=338 Tue, 10 May 2011 6:31:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-05-2011&group=12&gblog=337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-05-2011&group=12&gblog=337 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ถ้าแบบนี้ก็เกิด " สึนามิ " กับค่าเงินนะซิ-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-05-2011&group=12&gblog=337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-05-2011&group=12&gblog=337 Mon, 09 May 2011 7:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-05-2011&group=12&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-05-2011&group=12&gblog=336 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------หลับตา หายใจลึกๆๆ ทำจิตให้สงบต่อไป--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-05-2011&group=12&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-05-2011&group=12&gblog=336 Fri, 06 May 2011 6:10:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-05-2011&group=12&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-05-2011&group=12&gblog=335 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------โชคดีที่หยุด โลกหมุนต่อไป ตาม การกระทำ (กรรม)--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-05-2011&group=12&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-05-2011&group=12&gblog=335 Thu, 05 May 2011 6:56:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-05-2011&group=12&gblog=334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-05-2011&group=12&gblog=334 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เมื่อเป้าหมายชัดเจน จิตใจไม่วอกแวก-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-05-2011&group=12&gblog=334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-05-2011&group=12&gblog=334 Wed, 04 May 2011 5:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2011&group=12&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2011&group=12&gblog=333 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เราสงบแล้ว และท่านละสงบได้หรือยัง???-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2011&group=12&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2011&group=12&gblog=333 Tue, 03 May 2011 6:48:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2011&group=12&gblog=332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2011&group=12&gblog=332 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ออปชั่น 2 การคิดให้เห็นภาพ------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2011&group=12&gblog=332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2011&group=12&gblog=332 Mon, 02 May 2011 6:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-04-2011&group=12&gblog=331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-04-2011&group=12&gblog=331 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เปิดสมองวันหยุด 1 ออปชั่น ดีอย่างไร ??-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-04-2011&group=12&gblog=331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-04-2011&group=12&gblog=331 Sat, 30 Apr 2011 11:28:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-04-2011&group=12&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-04-2011&group=12&gblog=330 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------สังเกตุ และลองตั้งคำถาม -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-04-2011&group=12&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-04-2011&group=12&gblog=330 Fri, 29 Apr 2011 5:58:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-04-2011&group=12&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-04-2011&group=12&gblog=329 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------แผนจากนี้ไปถึง JUNE 30 ------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-04-2011&group=12&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-04-2011&group=12&gblog=329 Thu, 28 Apr 2011 6:24:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-04-2011&group=12&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-04-2011&group=12&gblog=328 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------FOMC คินนี้ รอคำประกาศ เบนเนเก้----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-04-2011&group=12&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-04-2011&group=12&gblog=328 Wed, 27 Apr 2011 4:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2011&group=12&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2011&group=12&gblog=327 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เมกามีปัญหาจริงๆๆ วอลุมดาวเหลือ5.4พันล้าน กับดัชนี VIX ของS&P------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2011&group=12&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2011&group=12&gblog=327 Tue, 26 Apr 2011 6:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2011&group=12&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2011&group=12&gblog=326 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------จับตา ดอลล่าร์ นิวโลว์ 73.98 แล้ว---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2011&group=12&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-04-2011&group=12&gblog=326 Mon, 25 Apr 2011 6:43:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2011&group=12&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2011&group=12&gblog=325 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------จะเปิดครอสสอน ออปชั่น ทางบล๊อก และ SKYPEแล้ว เตรียม อุปกรณ์การเรียนให้พร้อม-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2011&group=12&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2011&group=12&gblog=325 Sun, 24 Apr 2011 6:46:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2011&group=12&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2011&group=12&gblog=324 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เห็นอะไรจากกระดาน ออปชั่นบ้าง???---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2011&group=12&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2011&group=12&gblog=324 Sat, 23 Apr 2011 7:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-04-2011&group=12&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-04-2011&group=12&gblog=323 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เรียนรู้ การขึ้นลงของตลาดจาก เรื่องราววันต่อวัน-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-04-2011&group=12&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-04-2011&group=12&gblog=323 Fri, 22 Apr 2011 5:35:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-04-2011&group=12&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-04-2011&group=12&gblog=322 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เพียงยอดซื้อบ้านมากขึ้นนี่นะ เพราะราคาถูกที่สุดในรอบ 40ปี----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-04-2011&group=12&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-04-2011&group=12&gblog=322 Thu, 21 Apr 2011 6:44:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-04-2011&group=12&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-04-2011&group=12&gblog=321 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ราคาสินแร่เงินมาแรงที่สุดปีนี้ ไม่ใช่ ทองหรือน้ำมัน??---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-04-2011&group=12&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-04-2011&group=12&gblog=321 Wed, 20 Apr 2011 5:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2011&group=12&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2011&group=12&gblog=320 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----USA??---เรทติ้ง ของประเทศ คือความสามารถในการชำระหนี้สาธารณะ-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2011&group=12&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2011&group=12&gblog=320 Tue, 19 Apr 2011 5:45:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2011&group=12&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2011&group=12&gblog=319 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------เข้าใจแล้วจะเริ่มใช้ STOP ORDER---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2011&group=12&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2011&group=12&gblog=319 Mon, 18 Apr 2011 6:26:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2011&group=12&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2011&group=12&gblog=318 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------Silver Story /// Talk of the town ???---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2011&group=12&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2011&group=12&gblog=318 Sun, 17 Apr 2011 6:24:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-04-2011&group=12&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-04-2011&group=12&gblog=317 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------บทเรียน ในรอบสองปี ที่ผ่านมา บทที่ดีที่สุด---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-04-2011&group=12&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-04-2011&group=12&gblog=317 Sat, 16 Apr 2011 8:40:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-04-2011&group=12&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-04-2011&group=12&gblog=316 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------คนตกงานขอเงินมากกว่าคาดการณ์ ดาวก็ร่วง--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-04-2011&group=12&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-04-2011&group=12&gblog=316 Fri, 15 Apr 2011 6:40:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-04-2011&group=12&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-04-2011&group=12&gblog=315 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ข่าวมีน้อย แต่ ตลาดแกว่งอร่อย หัวเลี้ยวหัวต่อ 50/50---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-04-2011&group=12&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-04-2011&group=12&gblog=315 Thu, 14 Apr 2011 6:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2011&group=12&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2011&group=12&gblog=314 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ดีนะที่หยุด ไม่แดงทั่วโลก----และฝรั่งขายวันแรก---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2011&group=12&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2011&group=12&gblog=314 Wed, 13 Apr 2011 7:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2011&group=12&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2011&group=12&gblog=313 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------USD 74.85---->75.04 Gold----> -13--->Wtic--->108.8------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2011&group=12&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2011&group=12&gblog=313 Tue, 12 Apr 2011 6:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2011&group=12&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2011&group=12&gblog=312 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ข่าวใหญ่??? USD index 74.86---->new low------]]> new low ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2011&group=12&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2011&group=12&gblog=312 Mon, 11 Apr 2011 6:18:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2011&group=12&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2011&group=12&gblog=311 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------วันหยุดมารู้จักระบบของเมกา " FED " -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2011&group=12&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2011&group=12&gblog=311 Sun, 10 Apr 2011 6:46:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2011&group=12&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2011&group=12&gblog=310 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------Midnight Friday---US Gov Shutdown ???--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2011&group=12&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2011&group=12&gblog=310 Sat, 09 Apr 2011 4:38:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-04-2011&group=12&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-04-2011&group=12&gblog=309 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------Don’t buy stocks and don’t buy bonds--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-04-2011&group=12&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-04-2011&group=12&gblog=309 Fri, 08 Apr 2011 6:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-04-2011&group=12&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-04-2011&group=12&gblog=308 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------Heaven Zone กับ US Dollar--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-04-2011&group=12&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-04-2011&group=12&gblog=308 Thu, 07 Apr 2011 6:20:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-04-2011&group=12&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-04-2011&group=12&gblog=307 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------30 June จบ QE2 ประชุม เฟด ผล???/// จีนขึ้นดอกเบี้ยธนาคาร---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-04-2011&group=12&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-04-2011&group=12&gblog=307 Wed, 06 Apr 2011 5:45:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2011&group=12&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2011&group=12&gblog=306 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------แชมป์ ตลาดหุ้นโลก เป็นของไทย???---------- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2011&group=12&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2011&group=12&gblog=306 Tue, 05 Apr 2011 6:30:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2011&group=12&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2011&group=12&gblog=305 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ไทยเป็นที่ 1 ของโลกแล้วเช่นเดียวกับ ดาว----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2011&group=12&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2011&group=12&gblog=305 Mon, 04 Apr 2011 8:00:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2011&group=12&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2011&group=12&gblog=304 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ไทยเป็นที่ 1 ของโลกแล้วเช่นเดียวกับ ดาว----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2011&group=12&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2011&group=12&gblog=304 Sat, 02 Apr 2011 7:59:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2011&group=12&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2011&group=12&gblog=303 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------นางสงกรานต์ นอนมาบนช้าง ถือปืน.................ทันสมัยจริงๆๆ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2011&group=12&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2011&group=12&gblog=303 Sat, 02 Apr 2011 5:08:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2011&group=12&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2011&group=12&gblog=302 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------เนทใช้ได้แล้วครับ ทดสอบ ด้วยทองดิ่ง???/20.37 น------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2011&group=12&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2011&group=12&gblog=302 Fri, 01 Apr 2011 20:48:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-03-2011&group=12&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-03-2011&group=12&gblog=301 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เฟดเสียงแตก QE2----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-03-2011&group=12&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-03-2011&group=12&gblog=301 Wed, 30 Mar 2011 6:01:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2011&group=12&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2011&group=12&gblog=300 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------วอลุม น้อยที่สุดของดาวเมื่อคืน ปี 2011----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2011&group=12&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2011&group=12&gblog=300 Tue, 29 Mar 2011 6:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2011&group=12&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2011&group=12&gblog=299 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ดาวดี??ญี่ปุ่นรุนแรงขึ้น??ค่าเงินเอเซีย??........----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2011&group=12&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2011&group=12&gblog=299 Mon, 28 Mar 2011 6:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2011&group=12&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2011&group=12&gblog=298 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เออเร่อ หรือ ความแม่นยำของกราฟ อยู่ที่ อะไร??----------- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2011&group=12&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2011&group=12&gblog=298 Sun, 27 Mar 2011 6:58:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2011&group=12&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2011&group=12&gblog=297 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ชมรม " SSF ไทย " ประสพการณ์ ตรง กำไร 96%-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2011&group=12&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2011&group=12&gblog=297 Sat, 26 Mar 2011 6:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2011&group=12&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2011&group=12&gblog=296 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เมกา รอ จีดีพี คืนนี้-------ของไทยเงินไหล??---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2011&group=12&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2011&group=12&gblog=296 Fri, 25 Mar 2011 5:29:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-03-2011&group=12&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-03-2011&group=12&gblog=295 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------เน้น" ตัวบุคคล " ฟีเวอร์เคยมีหลายครั้งมาแล้ว นโยบายละ--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-03-2011&group=12&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-03-2011&group=12&gblog=295 Thu, 24 Mar 2011 5:56:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2011&group=12&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2011&group=12&gblog=294 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เมกา เหงา-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2011&group=12&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2011&group=12&gblog=294 Wed, 23 Mar 2011 6:41:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2011&group=12&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2011&group=12&gblog=293 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------อะไรดี------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2011&group=12&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2011&group=12&gblog=293 Tue, 22 Mar 2011 5:17:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2011&group=12&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2011&group=12&gblog=292 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------21 มีนาคม เปิดบ้านเป็นชมรม "สต๊อคฟิวเจอร์" --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2011&group=12&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2011&group=12&gblog=292 Mon, 21 Mar 2011 6:06:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2011&group=12&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2011&group=12&gblog=291 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ระบบการเทรด เน้น ฟิวเจอร์-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2011&group=12&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2011&group=12&gblog=291 Sun, 20 Mar 2011 4:58:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2011&group=12&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2011&group=12&gblog=290 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------แปร ปรวน ยิ่งต้องระมัดระวัง และมีสติ-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2011&group=12&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2011&group=12&gblog=290 Sat, 19 Mar 2011 5:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-03-2011&group=12&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-03-2011&group=12&gblog=289 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------กากะบาดที่2 ฝรั่งขายวันที่ 3------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-03-2011&group=12&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-03-2011&group=12&gblog=289 Fri, 18 Mar 2011 5:23:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-03-2011&group=12&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-03-2011&group=12&gblog=288 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------จ๊ากกกกกกกกก เมกา---DOW -242 เหลือ 11,600จุดจาก 12,400----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-03-2011&group=12&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-03-2011&group=12&gblog=288 Thu, 17 Mar 2011 5:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-03-2011&group=12&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-03-2011&group=12&gblog=287 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------แบบนี้แล้วยังจะคิดแบบเดิมๆๆหรือ-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-03-2011&group=12&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-03-2011&group=12&gblog=287 Wed, 16 Mar 2011 5:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2011&group=12&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2011&group=12&gblog=286 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------sell on fact------จบข่าว กลับสู่ภาวะปกติ/ก่อนหน้านี้----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2011&group=12&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2011&group=12&gblog=286 Tue, 15 Mar 2011 7:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2011&group=12&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2011&group=12&gblog=285 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----ขอชีวิตพอเพียง ไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2011&group=12&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2011&group=12&gblog=285 Mon, 14 Mar 2011 7:31:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2011&group=12&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2011&group=12&gblog=284 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------สถานที่เรียน ที่ให้ประสพการ์ณ เจ๊งไวที่สุด-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2011&group=12&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2011&group=12&gblog=284 Sun, 13 Mar 2011 6:36:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-03-2011&group=12&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-03-2011&group=12&gblog=283 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ยามอุบากอง------การอ่านทิศทางตลาด-----ก่อนการก้าวเข้าตลาด---ทุกเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-03-2011&group=12&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-03-2011&group=12&gblog=283 Fri, 11 Mar 2011 5:54:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-03-2011&group=12&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-03-2011&group=12&gblog=282 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ฉลอง 2ปี ตลาดกระทิง ของเมกา ด้วย -1.29 จุด---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-03-2011&group=12&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-03-2011&group=12&gblog=282 Thu, 10 Mar 2011 6:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2011&group=12&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2011&group=12&gblog=281 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เดิอนที่สามของงวดสัญญา ที่เหมาะกับการเล่นออปชั่น----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2011&group=12&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2011&group=12&gblog=281 Wed, 09 Mar 2011 8:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2011&group=12&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2011&group=12&gblog=280 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ดูการอัดBID อัดOFFERละกันก่อนขึ้นก่อนลงดูง่ายกว่ากราฟ---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2011&group=12&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2011&group=12&gblog=280 Tue, 08 Mar 2011 5:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2011&group=12&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2011&group=12&gblog=279 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------SUMMER---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2011&group=12&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2011&group=12&gblog=279 Mon, 07 Mar 2011 5:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2011&group=12&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2011&group=12&gblog=278 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------นี่ไงคลื่น อารมณ์คน หรือจิตวิทยามวลชน แต่ถ้าไวขนาดวันต่อวัน----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2011&group=12&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2011&group=12&gblog=278 Sat, 05 Mar 2011 6:04:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-03-2011&group=12&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-03-2011&group=12&gblog=277 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ทองลง 22.3 เหรียญ น้ำมันลง เหลือ101.7 ดาว +191--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-03-2011&group=12&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-03-2011&group=12&gblog=277 Fri, 04 Mar 2011 6:40:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2011&group=12&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2011&group=12&gblog=276 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เข้าฤดู น้ำมันเกิน100วันที่2-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2011&group=12&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2011&group=12&gblog=276 Thu, 03 Mar 2011 6:02:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2011&group=12&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2011&group=12&gblog=275 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ลื่นให้เป็นปลาไหล กลับตัวให้ไวดั่ง ฉลามขาว----ดาวลบ 168]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2011&group=12&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2011&group=12&gblog=275 Wed, 02 Mar 2011 5:12:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2011&group=12&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2011&group=12&gblog=274 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------Brent ทะเลเหนือ กับ Light crude OIL ความแตกต่าง-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2011&group=12&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2011&group=12&gblog=274 Tue, 01 Mar 2011 5:46:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2011&group=12&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2011&group=12&gblog=273 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------จะอิงอะไรดีละ ราคาน้ำมัน ทอง กัสดาฟี่ ยุบสภา ฝรั่งขาย???-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2011&group=12&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2011&group=12&gblog=273 Mon, 28 Feb 2011 6:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2011&group=12&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2011&group=12&gblog=271 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ท่าไม้ตาย ของฟิวเจอร์ และออปชั่นวันหยุด 1-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2011&group=12&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2011&group=12&gblog=271 Sun, 27 Feb 2011 7:10:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2011&group=12&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2011&group=12&gblog=270 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ ------------ไวติดจรวด น้ำมันลง 96.63 ทองลง 11.50เหรียญ ดาวลงวันที่3------- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2011&group=12&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2011&group=12&gblog=270 Fri, 25 Feb 2011 5:24:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-02-2011&group=12&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-02-2011&group=12&gblog=269 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------เห็นความสำคัญของราคาน้ำมันกันอีกที เบรน ไป111/WTI ไป98---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-02-2011&group=12&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-02-2011&group=12&gblog=269 Thu, 24 Feb 2011 5:31:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-02-2011&group=12&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-02-2011&group=12&gblog=268 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เฮง เริ่มมาอยู่หน้าแล้ว--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-02-2011&group=12&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-02-2011&group=12&gblog=268 Wed, 23 Feb 2011 4:37:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2011&group=12&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2011&group=12&gblog=267 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------สงครามสมัยใหม่ มาไวไปไว หาร่องรอยได้จาก ???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2011&group=12&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2011&group=12&gblog=267 Tue, 22 Feb 2011 6:33:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2011&group=12&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2011&group=12&gblog=266 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เกือบ 2 ปี จาก มีค 2009--โลกหมุนไปถึงไหน-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2011&group=12&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2011&group=12&gblog=266 Mon, 21 Feb 2011 7:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-02-2011&group=12&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-02-2011&group=12&gblog=265 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เงินไม่ไหลอออก และ อำนาจ /พลัง/การงัด----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-02-2011&group=12&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-02-2011&group=12&gblog=265 Sun, 20 Feb 2011 10:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2011&group=12&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2011&group=12&gblog=264 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------อำนาจ พลัง การงัด-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2011&group=12&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2011&group=12&gblog=264 Sat, 19 Feb 2011 6:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2011&group=12&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2011&group=12&gblog=263 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----เงินไหลเข้า??เงินไหลออก??<------>ค่าเงินบาท อ่อน??แข็ง??----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2011&group=12&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2011&group=12&gblog=263 Fri, 18 Feb 2011 7:01:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2011&group=12&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2011&group=12&gblog=262 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------ข้อสอบกราฟ ไทย ยังเป็นขาขึ้นหรือขาลง??---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2011&group=12&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2011&group=12&gblog=262 Thu, 17 Feb 2011 7:02:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-02-2011&group=12&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-02-2011&group=12&gblog=261 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------จีน ------Overheating Risk ??จากปล่อยกู้มากเป็นประวัติการณ์----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-02-2011&group=12&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-02-2011&group=12&gblog=261 Wed, 16 Feb 2011 7:10:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2011&group=12&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2011&group=12&gblog=260 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------คอการเมือง มานี่หน่อย--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2011&group=12&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2011&group=12&gblog=260 Tue, 15 Feb 2011 7:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2011&group=12&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2011&group=12&gblog=259 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------Happy Valentine Day----ขอกุหลาบแดง----Seti ??----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2011&group=12&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2011&group=12&gblog=259 Mon, 14 Feb 2011 5:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2011&group=12&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2011&group=12&gblog=258 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เมื่อทองมาถึงทางเลือก----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2011&group=12&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2011&group=12&gblog=258 Sun, 13 Feb 2011 6:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2011&group=12&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2011&group=12&gblog=257 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------คดี อาชญากรรมสงครามค่าเงินเอเซีย------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2011&group=12&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2011&group=12&gblog=257 Fri, 11 Feb 2011 12:40:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2011&group=12&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2011&group=12&gblog=256 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เป็นกำลังใจให้คุณ---/--congratuation----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2011&group=12&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2011&group=12&gblog=256 Thu, 10 Feb 2011 6:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2011&group=12&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2011&group=12&gblog=255 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------จากวันนั้น ถึงวันนี้ ความแตกต่างของเส้นทางเดิน--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2011&group=12&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2011&group=12&gblog=255 Wed, 09 Feb 2011 7:35:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2011&group=12&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2011&group=12&gblog=254 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------หั่ง-355 ดาว+69ฝรั่งขาย2972...........------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2011&group=12&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2011&group=12&gblog=254 Tue, 08 Feb 2011 6:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2011&group=12&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2011&group=12&gblog=253 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ระบบเตือนภัยที่ดี------กับภัยละลอกสอง------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2011&group=12&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2011&group=12&gblog=253 Mon, 07 Feb 2011 6:31:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2011&group=12&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2011&group=12&gblog=252 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------คำตัดสินของศาลโลก คดีเขา " เปรี้ยะ วิ เฮีย "(พระวิหาร)-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2011&group=12&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2011&group=12&gblog=252 Sat, 05 Feb 2011 16:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2011&group=12&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2011&group=12&gblog=251 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------แปลกๆๆต้องระวัง ดอลล่าร์ขึ้น บาทอ่อน (ทองขึ้นแรงมาก) น้ำมันลง-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2011&group=12&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2011&group=12&gblog=251 Fri, 04 Feb 2011 6:27:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-02-2011&group=12&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-02-2011&group=12&gblog=250 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------พาอาม่าไปเที่ยวก่อง---------วอลุมเหลือ หมื่นเจ๊ก---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-02-2011&group=12&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-02-2011&group=12&gblog=250 Thu, 03 Feb 2011 5:13:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2011&group=12&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2011&group=12&gblog=249 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- เมื่อ ดอลล่าร์ อ่อนยวบไป 77.001 ฝรั่งกลับเป็นซื้อ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2011&group=12&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2011&group=12&gblog=249 Wed, 02 Feb 2011 6:42:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2011&group=12&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2011&group=12&gblog=248 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------จบข่าว----รออังเปา--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2011&group=12&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2011&group=12&gblog=248 Tue, 01 Feb 2011 5:34:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2011&group=12&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2011&group=12&gblog=247 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ศุกร์ดาวดิ่ง-166/น้ำมันขึ้น 3.74เหรียญ/ทองขึ้น 16.7 เหรียญ......เพราะ????-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2011&group=12&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2011&group=12&gblog=247 Mon, 31 Jan 2011 5:49:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2011&group=12&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2011&group=12&gblog=246 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------------วันหยุดแบบไม่เบาๆ------ฟิวเจอร์ และมาร์จิ้น กับภาษาที่ควรเข้าใจใหม่------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2011&group=12&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2011&group=12&gblog=246 Sun, 30 Jan 2011 7:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2011&group=12&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2011&group=12&gblog=245 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------วันหยุดกับ หุ้นแบบฟิวเจอร์ กำไรขาดทุน 10เท่าตัวแม่??-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2011&group=12&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2011&group=12&gblog=245 Sat, 29 Jan 2011 8:28:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2011&group=12&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2011&group=12&gblog=244 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ทองดิ่ง เงินไหลออก?? อินดี้อีกตัวของกระแสร์เงิน-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2011&group=12&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2011&group=12&gblog=244 Fri, 28 Jan 2011 6:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2011&group=12&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2011&group=12&gblog=243 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ฝรั่งซื้อ???/ดัชนีเด้งด้วยแรงซื้อของใคร/การทดสอบแรงขาย???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2011&group=12&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-01-2011&group=12&gblog=243 Thu, 27 Jan 2011 6:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-01-2011&group=12&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-01-2011&group=12&gblog=242 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------เมื่อมาถูกทาง เราจะเดินไปตามทาง หรือเกาะคลื่น อย่างไร------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-01-2011&group=12&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-01-2011&group=12&gblog=242 Wed, 26 Jan 2011 8:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2011&group=12&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2011&group=12&gblog=241 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------แรงขายหมดหรือยัง??? กับกราฟง่ายๆๆ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2011&group=12&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2011&group=12&gblog=241 Tue, 25 Jan 2011 7:24:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-01-2011&group=12&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-01-2011&group=12&gblog=240 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------1000 จุด +/- ไม่เล่นรายวันก็คงต้องดูวันนี้ ขาย7700หมดหรือยัง-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-01-2011&group=12&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-01-2011&group=12&gblog=240 Mon, 24 Jan 2011 6:35:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-01-2011&group=12&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-01-2011&group=12&gblog=239 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ประกาศแข่งขันออปชั่น " Sajja Grand Slam "-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-01-2011&group=12&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-01-2011&group=12&gblog=239 Sat, 22 Jan 2011 6:29:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2011&group=12&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2011&group=12&gblog=238 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ท่านได้รับประโยชน์เต็มที่จากความไว และถูกตรงของบล๊อกนี้หรือเปล่า??-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2011&group=12&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2011&group=12&gblog=238 Fri, 21 Jan 2011 6:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-01-2011&group=12&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-01-2011&group=12&gblog=236 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------------------ฝรั่งขาย 9วันครึ่ง แล้ววันนี้ละ???---------------------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-01-2011&group=12&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-01-2011&group=12&gblog=236 Thu, 20 Jan 2011 7:13:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-01-2011&group=12&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-01-2011&group=12&gblog=235 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ฝรั่งขายไป 9วันติดต่อกัน----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-01-2011&group=12&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-01-2011&group=12&gblog=235 Wed, 19 Jan 2011 7:46:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2011&group=12&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2011&group=12&gblog=234 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ความขัดแย้ง ที่ไม่เหมือนม๊อปคราวก่อน???--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2011&group=12&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2011&group=12&gblog=234 Tue, 18 Jan 2011 5:40:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2011&group=12&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2011&group=12&gblog=233 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เรื่องอะไรไม่ดี----เรื่องอะไรดี-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2011&group=12&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2011&group=12&gblog=233 Mon, 17 Jan 2011 5:43:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2011&group=12&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2011&group=12&gblog=232 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------พื้นฐานของคณิต----ที่มาดัชนีอ่านเป็น-----จุด----(วันสบาย วันหยุด)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2011&group=12&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2011&group=12&gblog=232 Sun, 16 Jan 2011 5:51:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2011&group=12&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2011&group=12&gblog=231 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------น้ำหนักข่าว กับ อารมณ์ ที่แสดงออกมา ประสพการณ์ตรงที่จำเป็น------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2011&group=12&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2011&group=12&gblog=231 Fri, 14 Jan 2011 6:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2011&group=12&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2011&group=12&gblog=230 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------วันเขียวทั้งโลก กับ ฝรั่งขายวันที่ 5???--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2011&group=12&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2011&group=12&gblog=230 Thu, 13 Jan 2011 5:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2011&group=12&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2011&group=12&gblog=229 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ประชุม กนง ขึ้นดอกเบี้ยไหม ???-----กับฝรั่งขายจริงมา4วัน-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2011&group=12&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2011&group=12&gblog=229 Wed, 12 Jan 2011 5:39:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2011&group=12&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2011&group=12&gblog=228 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------วันที่สามผ่านไป ฝรั่งขายหนักขึ้น 5252ล้าน------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2011&group=12&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2011&group=12&gblog=228 Tue, 11 Jan 2011 5:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2011&group=12&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2011&group=12&gblog=227 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เราอยากรู้ เงินไหลออกหรือป่าว จะทำไง????-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2011&group=12&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2011&group=12&gblog=227 Mon, 10 Jan 2011 7:09:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2011&group=12&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2011&group=12&gblog=226 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ตำรา เทรดเดอร์ มืออาชีพ บทที่ 1 " เทรดเดอร์ในกระดาษ "-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2011&group=12&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2011&group=12&gblog=226 Sun, 09 Jan 2011 4:50:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2011&group=12&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2011&group=12&gblog=225 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------จิตวิทยามวลชน เมื่อเริ่ม เชื่อ เพราะเห็นยอดฝรั่งขายมากขึ้นวันต่อมา.......และต่อไป??--]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2011&group=12&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2011&group=12&gblog=225 Sat, 08 Jan 2011 16:34:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2011&group=12&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2011&group=12&gblog=224 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------เดินตามดอลล่าร์วันที่3 ขึ้นไป 80.8-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2011&group=12&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2011&group=12&gblog=224 Fri, 07 Jan 2011 5:37:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-01-2011&group=12&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-01-2011&group=12&gblog=223 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เมื่อดอลล่าร์ ขึ้นมา 80.2 ทองก็หล่นไปอีกจริงๆ 1366--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-01-2011&group=12&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-01-2011&group=12&gblog=223 Thu, 06 Jan 2011 6:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-01-2011&group=12&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-01-2011&group=12&gblog=222 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------เริ่มต้น ของจริง หรือ ??? ทองดิ่ง 42 เงินลง 128 น้ำมันลง 2 เหรียญ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-01-2011&group=12&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-01-2011&group=12&gblog=222 Wed, 05 Jan 2011 5:51:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2011&group=12&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2011&group=12&gblog=221 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------กลับมาสู่สมรภูมิ เขียวขจี ตลาดหุ้นทั่วโลกวันแรก/ตลาดพันธบัตร์/ตลาดเงิน/ตลาดทอง/น้ำมัน???---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2011&group=12&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2011&group=12&gblog=221 Tue, 04 Jan 2011 7:09:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-01-2011&group=12&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-01-2011&group=12&gblog=220 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เมื่อ 31เขาไม่หยุด ทิ้งปัญหาไว้ว่า???-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-01-2011&group=12&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-01-2011&group=12&gblog=220 Sat, 01 Jan 2011 8:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-12-2010&group=12&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-12-2010&group=12&gblog=219 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ตลาดทองเฉลยว่า แท่งที่ 3 คือ ???-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-12-2010&group=12&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-12-2010&group=12&gblog=219 Fri, 31 Dec 2010 6:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-12-2010&group=12&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-12-2010&group=12&gblog=218 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------QE2 เริ่มมีผลเช่นไร???------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-12-2010&group=12&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-12-2010&group=12&gblog=218 Thu, 30 Dec 2010 7:09:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-12-2010&group=12&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-12-2010&group=12&gblog=217 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------จีนหลุดแนวรับสำคัญ-----กับเทศกาล ตกแต่งตัวเลขในบัญชี ??( Window Dressing??)-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-12-2010&group=12&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-12-2010&group=12&gblog=217 Wed, 29 Dec 2010 6:11:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2010&group=12&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2010&group=12&gblog=216 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------จีน ที่เพิ่งรู้จัก-------------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2010&group=12&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2010&group=12&gblog=216 Tue, 28 Dec 2010 8:19:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2010&group=12&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2010&group=12&gblog=215 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------จีนประกาศขึ้นดอกเบี้ยวัน " คริสต์มาส 2010 "---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2010&group=12&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2010&group=12&gblog=215 Mon, 27 Dec 2010 6:15:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2010&group=12&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2010&group=12&gblog=214 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------GDP 2.6 โตขึ้น แต่น้อยกว่าคาดการณ์ ดอลล่าร์ 80.65 อีกครั้ง ทองร่วงไป 1385---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2010&group=12&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2010&group=12&gblog=214 Thu, 23 Dec 2010 6:00:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2010&group=12&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2010&group=12&gblog=213 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ฝรั่งขาย ---USD 80.8----บาท 30.175----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2010&group=12&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2010&group=12&gblog=213 Wed, 22 Dec 2010 5:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2010&group=12&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2010&group=12&gblog=212 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------แล้วปีต่อไป ท่านจะยังไม่หาวัคซีนมาป้องกัน เงินของท่านหรือ----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2010&group=12&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2010&group=12&gblog=212 Tue, 21 Dec 2010 5:33:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2010&group=12&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2010&group=12&gblog=211 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ดอลล่าร์จะแข็งต่อไป ???----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2010&group=12&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2010&group=12&gblog=211 Mon, 20 Dec 2010 7:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-12-2010&group=12&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-12-2010&group=12&gblog=210 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------17 วัน ฉันต่อสู้กับเธอ (คู่แข่ง 365วัน ฉันรักเธอ) ---เรื่องขำไม่ออกวันหยุด--]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-12-2010&group=12&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-12-2010&group=12&gblog=210 Sat, 18 Dec 2010 17:38:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-12-2010&group=12&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-12-2010&group=12&gblog=209 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------ดีบาทไทยส่งออกน่าจะรอดตาย แต่----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-12-2010&group=12&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-12-2010&group=12&gblog=209 Fri, 17 Dec 2010 19:41:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-12-2010&group=12&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-12-2010&group=12&gblog=208 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ทองร่วง 24.2.เหรียญ----- ดอลล่าร์เด้ง 80.24----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-12-2010&group=12&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-12-2010&group=12&gblog=208 Thu, 16 Dec 2010 6:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2010&group=12&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2010&group=12&gblog=207 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------เบอร์นันเก้พูดจบว่าจะซื้อบอนด์ ต่อ ดอลล่าร์ก็เด้ง แข็ง------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2010&group=12&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2010&group=12&gblog=207 Wed, 15 Dec 2010 9:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-12-2010&group=12&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-12-2010&group=12&gblog=206 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------พาราแก้ปวด แก้มึนต้องใช้ ??-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-12-2010&group=12&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-12-2010&group=12&gblog=206 Tue, 14 Dec 2010 6:03:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2010&group=12&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2010&group=12&gblog=205 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ผมไม่ได้มองโลกแง่ลบ แต่เขาประกาศมันออกมาเองนี่--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2010&group=12&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2010&group=12&gblog=205 Mon, 13 Dec 2010 7:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-12-2010&group=12&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-12-2010&group=12&gblog=204 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------VI คือแบบนี้ใช่ไหมครับ???----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-12-2010&group=12&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-12-2010&group=12&gblog=204 Sun, 12 Dec 2010 10:30:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-12-2010&group=12&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-12-2010&group=12&gblog=203 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ผลที่ไม่ได้คาดหวังไว้ ??? หรือ ยังไม่ได้ทำอะไร ???หรือไม่กล้าทำ???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-12-2010&group=12&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-12-2010&group=12&gblog=203 Fri, 10 Dec 2010 6:57:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2010&group=12&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2010&group=12&gblog=202 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ลดกระหน่ำรับเทศกาล Merry Christmas And Happy New Year---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2010&group=12&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2010&group=12&gblog=202 Thu, 09 Dec 2010 6:41:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-12-2010&group=12&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-12-2010&group=12&gblog=201 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-12-2010&group=12&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-12-2010&group=12&gblog=201 Wed, 08 Dec 2010 7:00:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-12-2010&group=12&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-12-2010&group=12&gblog=200 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัว ให้หายเหนื่อยมาทั้งปี--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-12-2010&group=12&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-12-2010&group=12&gblog=200 Tue, 07 Dec 2010 6:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2010&group=12&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2010&group=12&gblog=199 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------เอามาฝาก ราคา6000พัน ที่มากกว่ามือถือ และโน๊ตบุ๊ต--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2010&group=12&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2010&group=12&gblog=199 Sun, 05 Dec 2010 6:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2010&group=12&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2010&group=12&gblog=198 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------1ข่าวโยนหินถามทาง 2ข่าวจริงมีอีกที่จริง 3และความกลัวของผม-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2010&group=12&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2010&group=12&gblog=198 Fri, 03 Dec 2010 7:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2010&group=12&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2010&group=12&gblog=197 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ข่าวปล่อย IMF จะช่วย EU ข่าวจริง การจ้างงานมากขึ้น ข่าว จบ หรือจบข่าว-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2010&group=12&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-12-2010&group=12&gblog=197 Thu, 02 Dec 2010 6:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-12-2010&group=12&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-12-2010&group=12&gblog=196 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----ยูโร อ่อน จะสร้างปัญหาให้ใครไหม ??? เติมพลังให้ทองก่อนอื่น-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-12-2010&group=12&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-12-2010&group=12&gblog=196 Wed, 01 Dec 2010 6:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2010&group=12&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2010&group=12&gblog=195 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----ดอลล่าร์ 81.2 บาท 30.22-30.35 ฝรั่งขายอีก 834ล้าน ดาว ลบต่ำถึง10929 ยุโรปลงแรง----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2010&group=12&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-11-2010&group=12&gblog=195 Tue, 30 Nov 2010 5:30:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-11-2010&group=12&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-11-2010&group=12&gblog=194 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------กองทัพดอลล่าร์ถอยหรือ ???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-11-2010&group=12&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-11-2010&group=12&gblog=194 Sat, 27 Nov 2010 7:22:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2010&group=12&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2010&group=12&gblog=193 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------SWINGING TRADE รถไฟเหาะแดนเนรมิต บันทึกความแปลกอีกวัน---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2010&group=12&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-11-2010&group=12&gblog=193 Fri, 26 Nov 2010 5:15:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2010&group=12&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2010&group=12&gblog=192 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ดาวบวกเพราะ??แต่ ดอลล่าร์ยังแข็งขึ้น น่าสนใจกว่า เพราะเงินเอเซียจะอ่อนต่อ---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2010&group=12&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-11-2010&group=12&gblog=192 Thu, 25 Nov 2010 5:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2010&group=12&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2010&group=12&gblog=191 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------แปลกไหม หั่งเซ่งลงแรงไม่ใช่เรื่องเกาหลีใต้--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2010&group=12&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-11-2010&group=12&gblog=191 Wed, 24 Nov 2010 5:45:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2010&group=12&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2010&group=12&gblog=190 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ใจเย็นๆๆ ทุกอย่างจะเปิดเผยออกมาเมื่อถึงเวลา "ความรู้สึก ความคิด ที่จะผ่านออกมาทาง วอลุม"----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2010&group=12&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2010&group=12&gblog=190 Tue, 23 Nov 2010 5:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2010&group=12&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2010&group=12&gblog=189 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------GMMA หรือ Guppy ??? สำหรับวันหยุดนี้----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2010&group=12&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2010&group=12&gblog=189 Sat, 20 Nov 2010 7:14:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2010&group=12&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2010&group=12&gblog=188 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----จบข่าวไอร์แลนด์------ แล้วจีนละ??? แย่จริงไหม ???------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2010&group=12&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2010&group=12&gblog=188 Fri, 19 Nov 2010 6:04:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2010&group=12&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2010&group=12&gblog=187 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ดาว 8 ดอล 9 ทอง 4 ไทย 6 เข้าทางด่วน เต็มตัว ???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2010&group=12&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2010&group=12&gblog=187 Thu, 18 Nov 2010 6:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2010&group=12&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2010&group=12&gblog=186 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------แดงทั้งโลกอีกละ?????--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2010&group=12&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2010&group=12&gblog=186 Wed, 17 Nov 2010 4:52:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2010&group=12&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2010&group=12&gblog=185 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------สงครามค่าเงิน ไปถึงไหนแล้วละ หลังQE2 /G20 /APEC/???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2010&group=12&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2010&group=12&gblog=185 Tue, 16 Nov 2010 6:01:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2010&group=12&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2010&group=12&gblog=184 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ข้อสอบกราฟวันหยุด ของมือใหม่ ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2010&group=12&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2010&group=12&gblog=184 Sat, 13 Nov 2010 6:52:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2010&group=12&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2010&group=12&gblog=183 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ถ้าทองกลับมาเป็นตัวอ้างอิงค่าเงิน ???---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2010&group=12&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2010&group=12&gblog=183 Fri, 12 Nov 2010 6:06:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2010&group=12&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2010&group=12&gblog=182 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ดอลล่าร์ชนแนวต้าน---ไทยวูบท้ายตลาดเหมือนมาแย่งกันขาย สามรุมยุ่อย---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2010&group=12&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2010&group=12&gblog=182 Thu, 11 Nov 2010 12:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2010&group=12&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2010&group=12&gblog=181 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ดอลล่าร์ยิ่งยืนยันเด้ง ทองไม่ได้แกร่งจริง ลง 30เหรียญ เงินเอเซียละ???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2010&group=12&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2010&group=12&gblog=181 Wed, 10 Nov 2010 5:29:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2010&group=12&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2010&group=12&gblog=180 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ข่าวดีของเอเซีย ดอลล่าร์เด้ง ??-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2010&group=12&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2010&group=12&gblog=180 Tue, 09 Nov 2010 6:51:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2010&group=12&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2010&group=12&gblog=179 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----เขาจบข่าว QE2 กันแล้วหรือ ??---แล้วไงต่อไปละ --- หรือรอผล G20 เกาหลีใต้ 11-12ก่อน??----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2010&group=12&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2010&group=12&gblog=179 Mon, 08 Nov 2010 7:44:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2010&group=12&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2010&group=12&gblog=178 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----เขาจบข่าว QE2 กันแล้วหรือ ??---แล้วไงต่อไปละ --- หรือรอผล G20 เกาหลีใต้ 11-12ก่อน??----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2010&group=12&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2010&group=12&gblog=178 Sun, 07 Nov 2010 5:24:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2010&group=12&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2010&group=12&gblog=177 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----เขียวทั้งโลก หุ้นไทยกำลังจะไป 1700 หรือ ???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2010&group=12&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2010&group=12&gblog=177 Fri, 05 Nov 2010 6:17:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2010&group=12&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2010&group=12&gblog=176 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------อารมณ์หลังประกาศ ของเฟด ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2010&group=12&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2010&group=12&gblog=176 Thu, 04 Nov 2010 6:23:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2010&group=12&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2010&group=12&gblog=175 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------พุธ ประกาศ เฟด -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2010&group=12&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2010&group=12&gblog=175 Wed, 03 Nov 2010 5:52:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2010&group=12&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2010&group=12&gblog=174 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------กราฟว่าลง ผิด ขึ้นเพราะฝรั่งซื้อ ผิดอีก เก็งกำไรพลังงาน น้ำมันก็ไม่ได้ขึ้นมากมาย แล้วอะไร?????]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2010&group=12&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2010&group=12&gblog=174 Mon, 01 Nov 2010 6:08:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2010&group=12&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2010&group=12&gblog=173 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------" รอ "-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2010&group=12&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2010&group=12&gblog=173 Mon, 01 Nov 2010 7:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2010&group=12&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2010&group=12&gblog=172 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เบิ้องหลังกราฟ มาจากไหน ?? และ เบื้องหน้าการแปลผล ??---2---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2010&group=12&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2010&group=12&gblog=172 Sun, 31 Oct 2010 6:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2010&group=12&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2010&group=12&gblog=171 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เบิ้องหลังกราฟ มาจากไหน ?? และ เบื้องหน้าการแปลผล ??------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2010&group=12&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2010&group=12&gblog=171 Sat, 30 Oct 2010 17:46:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2010&group=12&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2010&group=12&gblog=170 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เบอร์นันเก้พูดแล้วไม่ทำ ??หรือทำไม่ได้??---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2010&group=12&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2010&group=12&gblog=170 Fri, 29 Oct 2010 6:05:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2010&group=12&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2010&group=12&gblog=169 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----น้ำเริ่มมาถึง กทม แล้วละ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2010&group=12&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2010&group=12&gblog=169 Thu, 28 Oct 2010 5:22:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2010&group=12&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2010&group=12&gblog=168 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ทำไมฝรั่งขาย เมื่อเซทถึง1000จุดละ???-----487 บัน 1464----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2010&group=12&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2010&group=12&gblog=168 Wed, 27 Oct 2010 5:43:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2010&group=12&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2010&group=12&gblog=167 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------VIX ???? บอกว่าอาทิตย์หน้า big swings to the downside-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2010&group=12&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2010&group=12&gblog=167 Mon, 25 Oct 2010 9:39:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2010&group=12&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2010&group=12&gblog=166 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ลมหนาวมาแล้วเหรอ ???? แล้วแรงน้ำเหนิอ หมดแล้ว กา ???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2010&group=12&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2010&group=12&gblog=166 Fri, 22 Oct 2010 5:37:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2010&group=12&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2010&group=12&gblog=165 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----ช๊อคคนไทย ปีหน้า ทำไม????--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2010&group=12&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2010&group=12&gblog=165 Thu, 21 Oct 2010 8:12:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2010&group=12&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2010&group=12&gblog=164 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ปฏิทินปีหน้า (อีก2เดือน) ธนาคารโลก ธนาคารกสิกรบอกว่า จีดีพี ไทยลดครึ่ง---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2010&group=12&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2010&group=12&gblog=164 Thu, 21 Oct 2010 5:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2010&group=12&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2010&group=12&gblog=163 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------คืน ช๊อคโลก --------การขึ้นดอกเบี้ยของจีนทำไม????----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2010&group=12&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2010&group=12&gblog=163 Wed, 20 Oct 2010 6:42:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2010&group=12&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2010&group=12&gblog=162 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----จีนเงินเฟ้อเลยต้องขึ้นดอกเบี้ย ดอล่าร์เลยแข็ง น้ำมันตก...........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2010&group=12&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2010&group=12&gblog=162 Tue, 19 Oct 2010 5:27:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2010&group=12&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2010&group=12&gblog=161 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[Option OTM ไม่น้อยกว่า 5series นี่ 6/7/8 จะผิดหรือ ถ้าเราอยากเล่นเพราะ เซท 50 มันจะไป 800 in 3 mo ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2010&group=12&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2010&group=12&gblog=161 Sun, 17 Oct 2010 14:46:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2010&group=12&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2010&group=12&gblog=160 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------นักข่าวสงครามจำเป็น ไม่ได้ใช้กล้อง แต่ใช้กราฟ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2010&group=12&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2010&group=12&gblog=160 Fri, 15 Oct 2010 6:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2010&group=12&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2010&group=12&gblog=159 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ไปดักดูที่ดาวจะได้รู้ว่าเงินเอเซียจะอ่อนเมื่อไร---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2010&group=12&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2010&group=12&gblog=159 Thu, 14 Oct 2010 5:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2010&group=12&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2010&group=12&gblog=158 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------QE2---ดอกเบี้ย 0----กับ3มาตราการของไทย ก่อนประกาศเริ่มอ่อน-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2010&group=12&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2010&group=12&gblog=158 Wed, 13 Oct 2010 6:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2010&group=12&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2010&group=12&gblog=157 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------สถานการณ์ สองฝ่าย-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2010&group=12&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2010&group=12&gblog=157 Tue, 12 Oct 2010 6:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2010&group=12&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2010&group=12&gblog=156 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ขอแสดงความยินดีกับบล๊อกน้องใหม่ "คนรัก Option"---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2010&group=12&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2010&group=12&gblog=156 Mon, 11 Oct 2010 11:15:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2010&group=12&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2010&group=12&gblog=155 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------หัวหักลง ???หลายๆอย่าง ???หลายๆประเทศ???---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2010&group=12&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2010&group=12&gblog=155 Fri, 08 Oct 2010 6:56:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2010&group=12&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2010&group=12&gblog=154 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----น่าสนใจตอน กระชากตัวออก แล้วหุ้นตก วูบ+ แลกUSD แล้วค่าเงินUSD แข็งทันที---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2010&group=12&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2010&group=12&gblog=154 Thu, 07 Oct 2010 6:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2010&group=12&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2010&group=12&gblog=153 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------CURRENCY WAR ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2010&group=12&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2010&group=12&gblog=153 Wed, 06 Oct 2010 6:28:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2010&group=12&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2010&group=12&gblog=152 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------ออปชั่น วันเดียวกำไร 50% ----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2010&group=12&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2010&group=12&gblog=152 Tue, 05 Oct 2010 19:15:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2010&group=12&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2010&group=12&gblog=151 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------เรื่องด่วน เสนอ กลต ต้องทำไงกับ DW บ้าง???---และถึงเวลาของสต๊อคออปชั่นแล้วละครับ----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2010&group=12&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2010&group=12&gblog=151 Mon, 04 Oct 2010 6:29:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2010&group=12&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2010&group=12&gblog=150 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------เรื่องด่วน เสนอ กลต ต้องทำไงกับ DW บ้าง???---และถึงเวลาของสต๊อคออปชั่นแล้วละครับ----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2010&group=12&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2010&group=12&gblog=150 Sun, 03 Oct 2010 10:01:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2010&group=12&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2010&group=12&gblog=149 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------อย่าโดดเข้าไปสู้ค่าเงินเลย ท่านผู้ว่าคนใหม่ เพราะถ้าแพ้......ท่านจะ...ส่วนผมจะ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2010&group=12&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2010&group=12&gblog=149 Sun, 03 Oct 2010 5:53:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2010&group=12&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2010&group=12&gblog=148 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------สถิติไทย 13ปี สถิติดาว 71ปี???--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2010&group=12&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2010&group=12&gblog=148 Fri, 01 Oct 2010 8:07:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2010&group=12&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2010&group=12&gblog=147 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ดอลล่าร์ทำนิวโลว์ 78.86 แล้วค่าเงินเอเซียละ????------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2010&group=12&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2010&group=12&gblog=147 Wed, 29 Sep 2010 6:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2010&group=12&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2010&group=12&gblog=146 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เบา เรื่อยๆๆ ไปตามกระแสร์ เพราะต้องรอผลสงครามค่าเงิน------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2010&group=12&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2010&group=12&gblog=146 Tue, 28 Sep 2010 7:56:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2010&group=12&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2010&group=12&gblog=145 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------อาทิตย์นี้ เมื่อดาว+197และดอลล่าร์ร่วงไป79.3 ทั่วโลกจะว่าไง-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2010&group=12&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2010&group=12&gblog=145 Mon, 27 Sep 2010 6:34:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2010&group=12&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2010&group=12&gblog=144 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ทำไฮแล้วลงจริง------แล้วไงต่อไป???---แย่ลงเมกา???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2010&group=12&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2010&group=12&gblog=144 Fri, 24 Sep 2010 6:20:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2010&group=12&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2010&group=12&gblog=143 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ทำไฮแล้วลงกันดีกว่า????---ดอลล่าร์ลงเรื่อยๆๆอะไรจะเหลือ??--]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2010&group=12&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2010&group=12&gblog=143 Thu, 23 Sep 2010 10:19:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-09-2010&group=12&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-09-2010&group=12&gblog=142 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------สั้นๆๆเฟดจะซื้อพันธบัตร์มากขึ้น เฟดเริ่มมองเงินฝืด(Deflation)----จบแถลงการณ์ดาวลงมา+7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-09-2010&group=12&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-09-2010&group=12&gblog=142 Wed, 22 Sep 2010 8:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2010&group=12&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2010&group=12&gblog=141 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ตลาดหุ้น 3แบบ ไทยเสียแชมป์ให้อินเดีย---ค่าเงินจีนเริ่มกระตุก ไทยจะหยุดได้ไหม-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2010&group=12&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2010&group=12&gblog=141 Tue, 21 Sep 2010 6:02:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2010&group=12&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2010&group=12&gblog=140 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------วันจันทร์นี้สำคัญเช่นไร?--ต้องรอข่าว 1 G3จากศาล--2 ค่าเงินบาทธนาคารประเทศ----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2010&group=12&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2010&group=12&gblog=140 Sun, 19 Sep 2010 7:52:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2010&group=12&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2010&group=12&gblog=139 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------3จี หยุด----ค่าเงิน3สกุล----EU&USAยังแย่----ฝรั่งจะทำไงดี???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2010&group=12&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2010&group=12&gblog=139 Fri, 17 Sep 2010 6:31:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2010&group=12&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2010&group=12&gblog=138 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ยกที่ 1 นักรบซามูไร ชนะ สงคราม นี้ยังอีกหลายยกนัก???------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2010&group=12&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2010&group=12&gblog=138 Thu, 16 Sep 2010 6:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2010&group=12&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2010&group=12&gblog=137 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----1 SAVE-HEVEN ASSET 2 ทอง 3 เงินเอเซียแข็งสุดสุด-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2010&group=12&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2010&group=12&gblog=137 Wed, 15 Sep 2010 6:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2010&group=12&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2010&group=12&gblog=136 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เอเวอเรส ยอดเขา แต่หุ้น ต้องอินเดีย สูงสุดอันดับ 1วันนี้---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2010&group=12&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2010&group=12&gblog=136 Tue, 14 Sep 2010 6:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2010&group=12&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2010&group=12&gblog=135 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ความจริงเรากำลังอยู่ในยุคอะไร????------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2010&group=12&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2010&group=12&gblog=135 Mon, 13 Sep 2010 6:48:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2010&group=12&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2010&group=12&gblog=134 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------กรณีศึกษา ดาวกับตลาดพันธบัตร-------และภาวะซึมของเอเซีย-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2010&group=12&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2010&group=12&gblog=134 Sun, 12 Sep 2010 19:27:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-09-2010&group=12&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-09-2010&group=12&gblog=133 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------วันหยุด เจอแล้วทำไมจึงซึม---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-09-2010&group=12&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-09-2010&group=12&gblog=133 Sat, 11 Sep 2010 9:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2010&group=12&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2010&group=12&gblog=131 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------HURTS SO GOOD-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2010&group=12&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2010&group=12&gblog=131 Fri, 10 Sep 2010 20:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2010&group=12&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2010&group=12&gblog=130 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----2 ซีก โลก 1- Baige Book 2- เอเซียออสเตรเลีย ---ซึม เจอ แข็ง---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2010&group=12&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2010&group=12&gblog=130 Thu, 09 Sep 2010 6:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-09-2010&group=12&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-09-2010&group=12&gblog=129 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ไทยเข้มแข็ง ทั่วโลก ซบเซา ??------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-09-2010&group=12&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-09-2010&group=12&gblog=129 Wed, 08 Sep 2010 12:44:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2010&group=12&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2010&group=12&gblog=128 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------จาก " ต้มยำกุ้ง " มาเป็นสถิติใหม่ล่าสุด ของ " ไทย "--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2010&group=12&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2010&group=12&gblog=128 Tue, 07 Sep 2010 7:10:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2010&group=12&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2010&group=12&gblog=127 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ใก้ลๆๆตัว-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2010&group=12&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2010&group=12&gblog=127 Mon, 06 Sep 2010 6:51:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2010&group=12&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2010&group=12&gblog=126 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------หลากหลายอารมณ์ จาก กราฟ ตั้งแต่ เมษา--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2010&group=12&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2010&group=12&gblog=126 Sat, 04 Sep 2010 7:36:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2010&group=12&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2010&group=12&gblog=125 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ตามไปดู ต่างชาติ ลีดตลาดไทยต่อ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2010&group=12&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2010&group=12&gblog=125 Fri, 03 Sep 2010 8:17:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2010&group=12&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2010&group=12&gblog=124 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------อิทธิพลต่อตลาดมากเวลานี้----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2010&group=12&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2010&group=12&gblog=124 Thu, 02 Sep 2010 8:04:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2010&group=12&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2010&group=12&gblog=123 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------กราฟเด่น ของรอยเตอร์ วันนี้ (เยนที่แข็งไม่หยุด)แม้จะมี Monetary Easing ของ BOJ---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2010&group=12&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2010&group=12&gblog=123 Wed, 01 Sep 2010 6:09:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2010&group=12&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2010&group=12&gblog=122 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----YEN ที่กำลังร้อน----เมื่อค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มดาวตก---ดาวนิเคอิละ?---ดาวไทยละ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2010&group=12&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2010&group=12&gblog=122 Mon, 30 Aug 2010 6:16:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2010&group=12&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2010&group=12&gblog=121 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ส่งออกที่เขาว่าดี นำเข้าที่เขาไม่บอก--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2010&group=12&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2010&group=12&gblog=121 Sun, 29 Aug 2010 7:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2010&group=12&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2010&group=12&gblog=120 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------Charle Atlas???-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2010&group=12&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2010&group=12&gblog=120 Sat, 28 Aug 2010 6:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2010&group=12&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2010&group=12&gblog=119 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------9พัน 9ร้อย 8สิบ 5ห้า ดาว ยอมรับข้อมูลตัวเอง DEFLATION ???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2010&group=12&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2010&group=12&gblog=119 Fri, 27 Aug 2010 7:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-08-2010&group=12&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-08-2010&group=12&gblog=118 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------------หลักการหาหุ้นปั่น--------------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-08-2010&group=12&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-08-2010&group=12&gblog=118 Thu, 26 Aug 2010 15:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2010&group=12&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2010&group=12&gblog=117 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------จีน ใต้หวัน ญี่ปุ่น และรูปี อินเดีย----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2010&group=12&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2010&group=12&gblog=117 Wed, 25 Aug 2010 15:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2010&group=12&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2010&group=12&gblog=116 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------เที่ยง วันพุธ 25/08/2010---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2010&group=12&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2010&group=12&gblog=116 Wed, 25 Aug 2010 14:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2010&group=12&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2010&group=12&gblog=115 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------3ตลาดหลัก-----4ทางเลือก-------เมื่อจีดีพี เมกา 1.5 -------- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2010&group=12&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2010&group=12&gblog=115 Tue, 24 Aug 2010 6:37:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2010&group=12&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2010&group=12&gblog=114 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------วันจันทร์ 23/08/10---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2010&group=12&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2010&group=12&gblog=114 Mon, 23 Aug 2010 15:15:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2010&group=12&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2010&group=12&gblog=113 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------เสดสาด ฉบับ อ่านข่าว ต่างประเทศ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2010&group=12&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2010&group=12&gblog=113 Sat, 21 Aug 2010 10:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2010&group=12&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2010&group=12&gblog=112 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------CHI MI-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2010&group=12&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2010&group=12&gblog=112 Fri, 20 Aug 2010 6:00:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2010&group=12&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2010&group=12&gblog=111 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------อะ นิจ จัง---ทุก ขัง----อะ นัต ตา---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2010&group=12&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2010&group=12&gblog=111 Thu, 19 Aug 2010 8:10:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-08-2010&group=12&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-08-2010&group=12&gblog=110 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------แฮมเบเกอร์ กับ ต้มยำกุ้ง อะไรอร่อยกว่ากัน??--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-08-2010&group=12&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-08-2010&group=12&gblog=110 Wed, 18 Aug 2010 7:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-08-2010&group=12&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-08-2010&group=12&gblog=109 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------มีเวลาทบทวนตลาดซึม วอลุมลดลงมากๆๆ ดู จำนวนหุ้นลบ??----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-08-2010&group=12&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-08-2010&group=12&gblog=109 Tue, 17 Aug 2010 6:59:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-08-2010&group=12&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-08-2010&group=12&gblog=108 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------จบสัปดาห์ไปไทยโดดเรียนสองวันเขาไปถึงไหนกัน------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-08-2010&group=12&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-08-2010&group=12&gblog=108 Sun, 15 Aug 2010 4:43:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-08-2010&group=12&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-08-2010&group=12&gblog=107 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------ขาลงเต็มตัว----เริ่มหาแนวรับใหม่อีกละของญี่ปุ่น????--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-08-2010&group=12&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-08-2010&group=12&gblog=107 Fri, 13 Aug 2010 7:07:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-08-2010&group=12&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-08-2010&group=12&gblog=106 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------จีดีพี จีนและเมกา กะว่า ตก มาก ??--------ดาวเลยตก 265จุด------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-08-2010&group=12&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-08-2010&group=12&gblog=106 Thu, 12 Aug 2010 6:48:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-08-2010&group=12&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-08-2010&group=12&gblog=105 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------หัวมังกรขยับ หางขยับเสทือนไปทั่วเอเซีย ยุโรป และดาว------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-08-2010&group=12&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-08-2010&group=12&gblog=105 Wed, 11 Aug 2010 7:01:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-08-2010&group=12&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-08-2010&group=12&gblog=104 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------บาทนิวโลว์ต่อ 31.87]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-08-2010&group=12&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-08-2010&group=12&gblog=104 Tue, 10 Aug 2010 7:22:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2010&group=12&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2010&group=12&gblog=103 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------บาททำนิวโลว์ 31.96 ดอลล่าร์ นิวโลว์ 80 ทองขาขึ้น น้ำมันลง หุ้น???---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2010&group=12&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2010&group=12&gblog=103 Mon, 09 Aug 2010 8:05:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2010&group=12&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2010&group=12&gblog=102 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------กราฟวันหยุด ADX CMF และ RSI ที่เป็นดั่งเช่นศาล ฏีกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2010&group=12&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2010&group=12&gblog=102 Sat, 07 Aug 2010 8:50:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2010&group=12&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2010&group=12&gblog=101 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- หุ้น ดอลล่าร์ ทอง น้ำมัน อะไร ดีตอนนี้ ???----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2010&group=12&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2010&group=12&gblog=101 Thu, 05 Aug 2010 13:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2010&group=12&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2010&group=12&gblog=100 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------การดูค่าเงินด้วยแท่งเทียน----------สรุปได้ไหมว่ามีการโจมตี-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2010&group=12&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2010&group=12&gblog=100 Wed, 04 Aug 2010 7:46:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2012&group=11&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2012&group=11&gblog=120 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----ท่ามกลาง อาการซึม แต่วอลุมแอบทะลัก ตัวไหน เสียง รายย่อยอื้ออึง เรื่อง???---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2012&group=11&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-08-2012&group=11&gblog=120 Thu, 09 Aug 2012 5:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-08-2012&group=11&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-08-2012&group=11&gblog=119 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- เมื่อซื้อแล้วดัชนีไม่ขึ้น// เมื่อลองแล้วฟิวเจอร์ไม่ขึ้น--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-08-2012&group=11&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-08-2012&group=11&gblog=119 Wed, 08 Aug 2012 6:03:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2012&group=11&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2012&group=11&gblog=118 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ทำไมจึงเป็นแบบนี้ ///---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2012&group=11&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-08-2012&group=11&gblog=118 Tue, 07 Aug 2012 5:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-08-2012&group=11&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-08-2012&group=11&gblog=117 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------เรื่องราวมากมายในอาทิตย์นี้ที่ต้องติดตาม ///---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-08-2012&group=11&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-08-2012&group=11&gblog=117 Mon, 06 Aug 2012 5:24:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2012&group=11&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2012&group=11&gblog=116 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ เล็กๆๆน้อยๆๆ วันหยุด --------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2012&group=11&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-08-2012&group=11&gblog=116 Sun, 05 Aug 2012 6:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2012&group=11&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2012&group=11&gblog=115 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ข่าวสำคัญ VS วิธีเล่นที่กำลังต้องต่อสู้เพื่อให้ชนะได้เงิน // นี่แหละคือคำตอบของตลาด ----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2012&group=11&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-08-2012&group=11&gblog=115 Sat, 04 Aug 2012 5:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2012&group=11&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2012&group=11&gblog=114 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- ดาร์กี้ ยังไม่มีแผนที่จะทำ??//--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2012&group=11&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2012&group=11&gblog=114 Fri, 03 Aug 2012 4:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-08-2012&group=11&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-08-2012&group=11&gblog=113 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- no QE 3 คำตอบที่เคยบอกสาเหตุไว้แล้ว ///-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-08-2012&group=11&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-08-2012&group=11&gblog=113 Thu, 02 Aug 2012 5:32:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2012&group=11&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2012&group=11&gblog=112 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- วืธีคิด ฝรั่งเล่นฟิว ปิดหรือเปิด สถานะ// เกมส์สับสน // เริ่มรู้ no QE 3 ??// ECB แก้??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2012&group=11&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2012&group=11&gblog=112 Wed, 01 Aug 2012 6:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2012&group=11&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2012&group=11&gblog=111 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- วอลุมตลาดลดลง /// ความง่วง เข้ามาในตลาด // ตัวใหญ่บ้านนายกแข็งแรง---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2012&group=11&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2012&group=11&gblog=111 Tue, 31 Jul 2012 5:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2012&group=11&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2012&group=11&gblog=110 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------จีดีพี เมกา 1.5 จากเดิม 1.9 ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2012&group=11&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2012&group=11&gblog=110 Mon, 30 Jul 2012 6:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2012&group=11&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2012&group=11&gblog=109 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----วันหยุด มาทบทวน ย้อนหลังไป1ปี ////พบ......------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2012&group=11&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2012&group=11&gblog=109 Sun, 29 Jul 2012 8:26:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2012&group=11&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2012&group=11&gblog=108 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- จีนเจ้าหนี้ จบข่าว // เสียงประสานยุโรป อีกครั้ง ดันโลกอีกที // -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2012&group=11&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2012&group=11&gblog=108 Sat, 28 Jul 2012 5:49:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2012&group=11&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2012&group=11&gblog=107 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---- จาก 15.04 น /// ดาร์กี้พูดพลิกโลก 17.00 น --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2012&group=11&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2012&group=11&gblog=107 Fri, 27 Jul 2012 5:27:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-07-2012&group=11&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-07-2012&group=11&gblog=106 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- เอาความรู้สึกตัวเองวัดเอาก็ได้ ///-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-07-2012&group=11&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-07-2012&group=11&gblog=106 Thu, 26 Jul 2012 5:34:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2012&group=11&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2012&group=11&gblog=105 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------usd 84.16 // 1.2042 New records ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2012&group=11&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2012&group=11&gblog=105 Wed, 25 Jul 2012 6:31:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-07-2012&group=11&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-07-2012&group=11&gblog=104 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ยังไม่มีข่าวดี /////-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-07-2012&group=11&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-07-2012&group=11&gblog=104 Tue, 24 Jul 2012 8:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-07-2012&group=11&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-07-2012&group=11&gblog=103 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- Red Monday ??? --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-07-2012&group=11&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-07-2012&group=11&gblog=103 Mon, 23 Jul 2012 6:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2012&group=11&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2012&group=11&gblog=102 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- วันอาทิตย์สบายๆๆ ======]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2012&group=11&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2012&group=11&gblog=102 Sun, 22 Jul 2012 6:10:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2012&group=11&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2012&group=11&gblog=101 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[====== ประกาศเมื่อคืนไม่ค่อยดี ////======]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2012&group=11&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2012&group=11&gblog=101 Fri, 20 Jul 2012 5:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2012&group=11&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2012&group=11&gblog=100 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------.............----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2012&group=11&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2012&group=11&gblog=100 Thu, 19 Jul 2012 6:29:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=31 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานที่3 ดอลล่าร์ กับ อียู พอร์ตจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=31 Wed, 04 Sep 2019 16:51:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=30 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานที่2 พอรืตจริงพอรืตทอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=30 Wed, 04 Sep 2019 16:48:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=29 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกรายงาน ที่ 1 พอร์ตเยนทดลองพอร์ตใหญ่ไม้ใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2019&group=23&gblog=29 Wed, 04 Sep 2019 16:46:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2019&group=23&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2019&group=23&gblog=28 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บทความพิเศษเรื่องทองและบิทคอย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2019&group=23&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2019&group=23&gblog=28 Fri, 31 May 2019 5:17:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-05-2019&group=23&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-05-2019&group=23&gblog=27 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บทพิสดาร การตั้ง TP ภาค Snow ball //]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-05-2019&group=23&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-05-2019&group=23&gblog=27 Fri, 24 May 2019 4:35:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2019&group=23&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2019&group=23&gblog=26 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[พอร์ตใหญ่(บัญชีเซ็นต์)หลังกดผิด 25ล๊อต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2019&group=23&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2019&group=23&gblog=26 Thu, 23 May 2019 6:05:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2019&group=23&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2019&group=23&gblog=25 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตที่เปลี่ยนไป เทรดไม้พันเท่าของไม้เล็กสุด 0.01>>0.2>>1.0>10.0L]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2019&group=23&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-05-2019&group=23&gblog=25 Fri, 03 May 2019 5:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2019&group=23&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2019&group=23&gblog=24 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลสรุปเมื่อแก้ได้แล้วขาดทุนไหมหรือกำไร ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2019&group=23&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2019&group=23&gblog=24 Thu, 02 May 2019 5:59:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2019&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2019&group=23&gblog=22 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อกดผิด 25ล๊อต Margin Level เหลือ 140% ...สเปรดลบเป็นพันทำไง??..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2019&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2019&group=23&gblog=22 Thu, 02 May 2019 5:42:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-04-2019&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-04-2019&group=23&gblog=21 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจ4 กับการเทรดฟอเรก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-04-2019&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-04-2019&group=23&gblog=21 Sun, 28 Apr 2019 6:20:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-04-2019&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-04-2019&group=23&gblog=20 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรุปการเทรดฟอเรก เพื่อ ยั่งยืน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-04-2019&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-04-2019&group=23&gblog=20 Sat, 27 Apr 2019 6:05:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2019&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2019&group=23&gblog=19 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเสนอปรับปรุง ตลาดออปชั่น ตลาดหลักทรัพย์ไทย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2019&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-04-2019&group=23&gblog=19 Fri, 26 Apr 2019 5:05:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=18 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ กัญชาทำให้เป็นมะเร็งไหม?? ///ใช้รักษามะเร็งแบบไหน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=18 Wed, 24 Apr 2019 15:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=17 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[กัญชารักษามะเร็งอะไร ตอนที่ 2 ในสัตว์ทดลอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=17 Wed, 24 Apr 2019 15:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=16 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[กัญชาเอาอะไรมาใช้ //กับมะเร็งและอาการอะไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-04-2019&group=23&gblog=16 Wed, 24 Apr 2019 15:34:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2019&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2019&group=23&gblog=15 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่องกัญชา ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2019&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-04-2019&group=23&gblog=15 Tue, 23 Apr 2019 14:56:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-04-2019&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-04-2019&group=23&gblog=14 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ตลาดมีอะไรบ้าง แล้วเราจะเทรดตลาดไหน ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-04-2019&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-04-2019&group=23&gblog=14 Sun, 21 Apr 2019 6:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2019&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2019&group=23&gblog=13 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เทรดเดอร์ที่ประสพความสำคัญ เป็นอย่างไร ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2019&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2019&group=23&gblog=13 Fri, 19 Apr 2019 9:45:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2019&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2019&group=23&gblog=12 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดลับ ของฟอเรก .....ต้องไม่ตาย ......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2019&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-04-2019&group=23&gblog=12 Fri, 19 Apr 2019 6:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2019&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2019&group=23&gblog=11 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[Recession ......คือ /อาการเตือน/ผลที่เกิดขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2019&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2019&group=23&gblog=11 Tue, 26 Mar 2019 6:04:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2019&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2019&group=23&gblog=10 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อส่วนต่างใก้ล 0 เรามาศึกษาว่าเกิดถดถอยแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2019&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-03-2019&group=23&gblog=10 Sat, 23 Mar 2019 6:14:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2018&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2018&group=21&gblog=11 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกทำนิวไฮ /วิกกระชากต่อกว้างๆ//6/10/2018]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2018&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2018&group=21&gblog=11 Sat, 06 Oct 2018 6:47:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2018&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2018&group=21&gblog=10 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึก ดอกขึ้นครั้งที่ 2 จาก ปลายกุมภา มาครั้งนี้ วันที่ 5เดือน10 เราเตือนก่อนแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2018&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2018&group=21&gblog=10 Fri, 05 Oct 2018 6:26:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=99 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[จังหวะดี ได้ปิดกำไรไปถึง 4ล้านกว่า ความเสี่ยงลดลงเหลือมาร์จิ้น แค่30 %]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2019&group=19&gblog=99 Fri, 25 Jan 2019 5:22:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=98 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การทดลอง ขายจากต้นมกรา -23มกรา ///กำไร 80%แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=98 Wed, 23 Jan 2019 8:43:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=97 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การบริหารพอร์ต เมื่อเริ่มมีกำไรใน Unrealized p/l]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=97 Wed, 23 Jan 2019 19:43:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=94 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อขายได้เยอะถึง 20กว่าล้าน แล้วตลาดก็เริ่ม เห็นเขียวในพอร์ตก็เริ่มปิดเอาEE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2019&group=19&gblog=94 Wed, 23 Jan 2019 6:31:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2019&group=19&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2019&group=19&gblog=92 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[Advance 04 และก็เริ่มเจอปัญหา EE น้อยลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2019&group=19&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2019&group=19&gblog=92 Mon, 21 Jan 2019 9:53:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2019&group=19&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2019&group=19&gblog=91 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[Advance 03 ,มาร์จิ้นของจริงไวกว่าการทดลองมากมาย อันตรายแน่ถ้าโอเวอร์ เทรด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2019&group=19&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2019&group=19&gblog=91 Wed, 16 Jan 2019 7:13:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2019&group=19&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2019&group=19&gblog=90 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[Advance 02 การขายชนะคนเทรดฟิวเจอร์หรือ คนขายออปชั่นแน่นอน และการปิดเอากำไรเพิ่ม EE เพิ่มทุนให้สูงขึ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2019&group=19&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2019&group=19&gblog=90 Tue, 15 Jan 2019 7:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2019&group=19&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2019&group=19&gblog=89 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ADVANCE 01 การขายเริ่มต้นเมื่อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2019&group=19&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2019&group=19&gblog=89 Mon, 14 Jan 2019 10:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2019&group=19&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2019&group=19&gblog=88 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การขายออฟชั่น ท่านรู้จักมันแค่ไหน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2019&group=19&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-01-2019&group=19&gblog=88 Sun, 13 Jan 2019 6:30:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2019&group=19&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2019&group=19&gblog=87 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้พฤติกรรมของเฟด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2019&group=19&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-01-2019&group=19&gblog=87 Sat, 12 Jan 2019 6:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2019&group=19&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2019&group=19&gblog=86 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การขาย EQ วันที่สามถึง 23ล้าน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2019&group=19&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2019&group=19&gblog=86 Fri, 11 Jan 2019 5:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2019&group=19&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2019&group=19&gblog=85 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การทดลอง หาระบบการขาย อีกครั้ง ด้วยทีมการทดลองหาระบบที่ปลอดภัยด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2019&group=19&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2019&group=19&gblog=85 Thu, 10 Jan 2019 5:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2019&group=19&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2019&group=19&gblog=84 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การขายต้นงวด กับTime Decay ที่เกิดไว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2019&group=19&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2019&group=19&gblog=84 Wed, 09 Jan 2019 5:53:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2018&group=19&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2018&group=19&gblog=83 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[นรกขุมที่ 1 เมื่อเมกา GOV SHUTDOWN ...ดาวลบ653]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2018&group=19&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2018&group=19&gblog=83 Tue, 25 Dec 2018 7:07:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2018&group=19&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2018&group=19&gblog=82 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[กราฟด้วยประสพการณ์ ความสัมพันธ์ แท่งเทียนกับMACD ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2018&group=19&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2018&group=19&gblog=82 Mon, 24 Dec 2018 5:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2018&group=19&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2018&group=19&gblog=81 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำราง่ายๆๆ กราฟ เริ่มที่ A-Z Technical Analysis]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2018&group=19&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2018&group=19&gblog=81 Sun, 23 Dec 2018 5:49:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2018&group=19&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2018&group=19&gblog=80 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุมทรัพย์ ที่ซ่อนไว้ ทุกแห่ง อยู่ที่ไหนบ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2018&group=19&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-12-2018&group=19&gblog=80 Sun, 23 Dec 2018 5:18:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2018&group=19&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2018&group=19&gblog=79 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[หาแนวรับต่อไปหลังDeath cross กันหมดแล้ว และแนวรับหลุดกันแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2018&group=19&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2018&group=19&gblog=79 Fri, 21 Dec 2018 5:26:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2018&group=19&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2018&group=19&gblog=78 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากวิเคราะห์เองเป็น // ต้องเป็นนักสังเกต ที่ดี และมีหลักฐาน ด้วยกราฟ //]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2018&group=19&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-12-2018&group=19&gblog=78 Sat, 15 Dec 2018 5:43:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2018&group=19&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2018&group=19&gblog=77 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การขุดบิทคอย Mining Bitcoin]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2018&group=19&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2018&group=19&gblog=77 Thu, 13 Dec 2018 8:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2018&group=19&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2018&group=19&gblog=76 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[Blockchain คืออะไรดีอย่างไร ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2018&group=19&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-12-2018&group=19&gblog=76 Thu, 13 Dec 2018 5:49:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-12-2018&group=19&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-12-2018&group=19&gblog=75 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวหลุดทำนิวโลว์ รอบ 6เดือน แล้ว///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-12-2018&group=19&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-12-2018&group=19&gblog=75 Tue, 11 Dec 2018 8:01:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2018&group=19&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2018&group=19&gblog=74 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ใช้สังเกตวิกฤต ว่าจะมีใหม หรือ ภาวะถดถอย ง่ายและตรงไปตรงมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2018&group=19&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-12-2018&group=19&gblog=74 Sun, 09 Dec 2018 5:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2018&group=19&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2018&group=19&gblog=73 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[Recession ---ภาวะถดถอย ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2018&group=19&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-12-2018&group=19&gblog=73 Wed, 05 Dec 2018 6:21:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2018&group=19&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2018&group=19&gblog=72 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[วิเคราะห์ข้ามปี ฟันธงเลย ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2018&group=19&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-12-2018&group=19&gblog=72 Mon, 03 Dec 2018 5:56:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2018&group=19&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2018&group=19&gblog=71 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ออปชั่น คืออะไร ///จากไม่รู้สู่การเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2018&group=19&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-11-2018&group=19&gblog=71 Wed, 28 Nov 2018 5:40:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2018&group=19&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2018&group=19&gblog=70 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกระทู้ เรายังเปะ ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2018&group=19&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2018&group=19&gblog=70 Fri, 23 Nov 2018 6:01:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2018&group=19&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2018&group=19&gblog=69 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เมกาจะให้รัฐบาลหยุดทำงานหนที่ 2หรือ ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2018&group=19&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-11-2018&group=19&gblog=69 Fri, 23 Nov 2018 5:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2018&group=19&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2018&group=19&gblog=68 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บทความพิเศษ ดาวโจนส์อยู่ผิดที่ผิดทางมานานหลายปีแล้ว ออปชั่นเมกาเลยหวังว่ามันกำลังจะกลับไปเป็นปกติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2018&group=19&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2018&group=19&gblog=68 Thu, 22 Nov 2018 8:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2018&group=19&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2018&group=19&gblog=67 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ของจริงหุ้นใหญ่ทำให้นาสแด๊กลากเมกาแดง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2018&group=19&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2018&group=19&gblog=67 Tue, 20 Nov 2018 6:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2018&group=19&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2018&group=19&gblog=66 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[กรองหุ้นมาเล่น...หุ่นออปชั่นกระดานนอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2018&group=19&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2018&group=19&gblog=66 Sun, 18 Nov 2018 6:06:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2018&group=19&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2018&group=19&gblog=65 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[M2...Money supply ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2018&group=19&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2018&group=19&gblog=65 Sat, 17 Nov 2018 5:40:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2018&group=19&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2018&group=19&gblog=64 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[" Pilot Project " LP งวด H19 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2018&group=19&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2018&group=19&gblog=64 Thu, 15 Nov 2018 5:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2018&group=19&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2018&group=19&gblog=63 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมองใหม่กับการเทรด ออปชั่นที่ITM 1/ATM/OTM1ทั้งการซื้อและการขาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2018&group=19&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2018&group=19&gblog=63 Sat, 10 Nov 2018 7:18:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2018&group=19&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2018&group=19&gblog=62 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่างการแก้ ผิดทาง เมื่อเล่น Long Call 1175 ราคา 7.9 จำนวน 3สัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2018&group=19&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2018&group=19&gblog=62 Mon, 05 Nov 2018 10:57:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2018&group=19&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2018&group=19&gblog=61 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เงื่อนไขการขายที่สำคัญมากที่สุดของการขายออปชั่น /// ข้อที่ 8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2018&group=19&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2018&group=19&gblog=61 Sun, 04 Nov 2018 7:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2018&group=19&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2018&group=19&gblog=60 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นงวดขายดีไหม???หรือซื้อเล่นตามเทรนดีกว่า??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2018&group=19&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2018&group=19&gblog=60 Thu, 01 Nov 2018 5:36:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2018&group=19&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2018&group=19&gblog=59 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านบันทึกสรุป 3บท ตามทันปัจจุบัน ตั้งแต่วิกฤต 2008-2009]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2018&group=19&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2018&group=19&gblog=59 Tue, 30 Oct 2018 6:16:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2018&group=19&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2018&group=19&gblog=58 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[กราฟเทคนิคอลที่น่าสนใจ แท่งเทียนรูปคนท้อง " Harami "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2018&group=19&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2018&group=19&gblog=58 Fri, 26 Oct 2018 6:15:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2018&group=19&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2018&group=19&gblog=57 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[Black Wednesday อีกครั้ง 24/10/2018]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2018&group=19&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2018&group=19&gblog=57 Thu, 25 Oct 2018 8:56:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2018&group=19&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2018&group=19&gblog=56 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การเทรดฟิวเจอร์ไทยให้ชนะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2018&group=19&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2018&group=19&gblog=56 Tue, 23 Oct 2018 6:09:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2018&group=19&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2018&group=19&gblog=55 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมคลิปใหม่และทั้งหมด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2018&group=19&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2018&group=19&gblog=55 Sun, 21 Oct 2018 7:42:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2018&group=19&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2018&group=19&gblog=54 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[VIX..พุ่งปรี๊ดอีกครั้ง...18/10/2018]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2018&group=19&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2018&group=19&gblog=54 Fri, 19 Oct 2018 6:33:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2018&group=19&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2018&group=19&gblog=53 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ประชุมย่อยเฟดตอกย้ำต้องกู้ ยืม ดังนั้นดอกสูงก็ต้องยอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2018&group=19&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2018&group=19&gblog=53 Thu, 18 Oct 2018 5:45:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2018&group=19&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2018&group=19&gblog=52 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกไว้หน่อย เมกาจนจริง งบประมาณขาดมากสุดตั้งแต่ 2012 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2018&group=19&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2018&group=19&gblog=52 Tue, 16 Oct 2018 4:47:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2018&group=19&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2018&group=19&gblog=51 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมที่คุณต้านสอน //]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2018&group=19&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2018&group=19&gblog=51 Mon, 15 Oct 2018 9:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2018&group=19&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2018&group=19&gblog=50 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าหลงประเด็น การดูPayoff chart กับการดูรายงานพอร์ต ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2018&group=19&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-10-2018&group=19&gblog=50 Mon, 15 Oct 2018 6:23:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2018&group=19&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2018&group=19&gblog=49 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[มาศึกษาวิธีแก้วิกฤตมันไปเหมือนอดีต ??ทำให้เกิด สงครามโลกครั้งที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2018&group=19&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2018&group=19&gblog=49 Sun, 14 Oct 2018 7:41:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2018&group=19&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2018&group=19&gblog=48 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[มาศึกษาสาเหตก่อนเกิดวิกฤตเมกา2008-2009 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2018&group=19&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-10-2018&group=19&gblog=48 Sun, 14 Oct 2018 7:43:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2018&group=19&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2018&group=19&gblog=47 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[จีนพบจุดอ่อนอเมริกา ไม่ต้องใช้นิวเคลียร์ในยุคนี้ //]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2018&group=19&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2018&group=19&gblog=47 Sat, 13 Oct 2018 11:25:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2018&group=19&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2018&group=19&gblog=46 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[" BLACK WEDNESDAY " ยังไม่จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2018&group=19&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2018&group=19&gblog=46 Fri, 12 Oct 2018 8:17:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2018&group=19&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2018&group=19&gblog=45 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[10/เดือน 10/2018 " BLACK WEDNESDAY "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2018&group=19&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2018&group=19&gblog=45 Thu, 11 Oct 2018 11:02:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2018&group=19&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2018&group=19&gblog=44 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ทรัมออกมาพูดเองว่าเฟดขึ้นดอกไวไป ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2018&group=19&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2018&group=19&gblog=44 Wed, 10 Oct 2018 5:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-10-2018&group=19&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-10-2018&group=19&gblog=43 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[สองประเทศที่กราฟเดย์คนละสถานการณ์///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-10-2018&group=19&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-10-2018&group=19&gblog=43 Tue, 09 Oct 2018 6:28:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2018&group=19&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2018&group=19&gblog=42 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[จบรอบการแข่ง Click2 Win ครบ3รอบ ด้วยระบบการขายอย่างปลอดภัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2018&group=19&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2018&group=19&gblog=42 Sat, 29 Sep 2018 6:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2018&group=19&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2018&group=19&gblog=41 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[จังหวะเข้าหาสัญญาออฟชั่นแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2018&group=19&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2018&group=19&gblog=41 Thu, 20 Sep 2018 5:13:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-09-2018&group=19&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-09-2018&group=19&gblog=40 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรุปการบริหารการขายออฟชั่น ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-09-2018&group=19&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-09-2018&group=19&gblog=40 Tue, 18 Sep 2018 6:23:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2018&group=19&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2018&group=19&gblog=39 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การนำSynthetic Option ไปใช้สำหรับคนเทรด ฟิวเจอร์ เหมาะกว่าคนเทรดออฟชั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2018&group=19&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2018&group=19&gblog=39 Wed, 05 Sep 2018 6:01:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2018&group=19&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2018&group=19&gblog=38 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[Synthetic Option +Synthetic Stock +Synthetic Future (สำหรับคนเทรดฟิวเจอร์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2018&group=19&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2018&group=19&gblog=38 Thu, 30 Aug 2018 5:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2018&group=19&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2018&group=19&gblog=37 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[หากลยุทธที่ดีที่สุด ในการเทรดเป็นคนซื้อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2018&group=19&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2018&group=19&gblog=37 Wed, 29 Aug 2018 5:51:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-08-2018&group=19&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-08-2018&group=19&gblog=36 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บกำไรรอบ2 เป็นเทรนลง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-08-2018&group=19&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-08-2018&group=19&gblog=36 Thu, 16 Aug 2018 8:50:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2018&group=19&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2018&group=19&gblog=35 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อการเทรดจริงปรับการซื้อการขายให้เข้ากับตลาดไทยได้แล้วเก็บกำไรครั้งแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2018&group=19&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-07-2018&group=19&gblog=35 Sat, 28 Jul 2018 10:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2018&group=19&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2018&group=19&gblog=34 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับแผนปรับเวลาเข้าตลาด //ปรับราคา//สไตร์ไพร์ให้เหมาะสมกับกลยุทธ///เสี่ยงน้อยด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2018&group=19&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2018&group=19&gblog=34 Thu, 19 Jul 2018 15:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-07-2018&group=19&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-07-2018&group=19&gblog=33 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การขายออฟชั่น ไม่ให้โดนคอลมาจิ้นตอนก่อนตลาดเปิด เมื่อไม่ใส่ทุนมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-07-2018&group=19&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-07-2018&group=19&gblog=33 Tue, 17 Jul 2018 6:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2018&group=19&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2018&group=19&gblog=32 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[อาทิตย์แรก C2W เริ่มเข้าระบบที่ต้องการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2018&group=19&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2018&group=19&gblog=32 Sat, 07 Jul 2018 6:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2018&group=19&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2018&group=19&gblog=31 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การทดลองแข่งรอบควอเตอร์3 ด้วยระบบเสมือนเทรดจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2018&group=19&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2018&group=19&gblog=31 Thu, 05 Jul 2018 6:02:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-06-2018&group=19&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-06-2018&group=19&gblog=30 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[การทดลองที่ 2 เมื่อเลือกกลยุทธ ขายออฟชั่นมาใช้ กับ Spread ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-06-2018&group=19&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-06-2018&group=19&gblog=30 Thu, 28 Jun 2018 18:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-06-2018&group=19&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-06-2018&group=19&gblog=28 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเริ่มต้นการขายกับพอร์ตจริง ด้วยเงิน 3หมื่นบาท ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-06-2018&group=19&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-06-2018&group=19&gblog=28 Tue, 19 Jun 2018 5:53:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2018&group=19&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2018&group=19&gblog=26 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บททดสอบพอร์ตเมื่อดัชนีตก 12จุดเพราะเมกาเฟดขึ้นดอกเบี้ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2018&group=19&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2018&group=19&gblog=26 Thu, 14 Jun 2018 7:27:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2018&group=19&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2018&group=19&gblog=25 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนการเทรด ขายออฟชั่น //]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2018&group=19&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-06-2018&group=19&gblog=25 Thu, 14 Jun 2018 13:59:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-06-2018&group=19&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-06-2018&group=19&gblog=24 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ให้ออฟชั่นล้างพอร์ต /// มีคำถามจะป้องกันฟ้าผ่าเช่นไร ??.....คำตอบ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-06-2018&group=19&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-06-2018&group=19&gblog=24 Tue, 12 Jun 2018 5:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-06-2018&group=19&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-06-2018&group=19&gblog=21 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[" ช้างเผือกรุ่นแรก " จำนวน 200 คน " การขายออฟชั่น เพื่อการแข่งขัน "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-06-2018&group=19&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-06-2018&group=19&gblog=21 Sat, 09 Jun 2018 5:46:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-06-2018&group=19&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-06-2018&group=19&gblog=18 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกไว้ว่าการขายออฟชั่น 2เดือนทำกำไรถึง 1400 %]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-06-2018&group=19&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-06-2018&group=19&gblog=18 Wed, 06 Jun 2018 5:46:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-06-2018&group=19&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-06-2018&group=19&gblog=17 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มเดือนสุดท้าย ด้วยยอดรวม ขึ้นหลัก 60ล้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-06-2018&group=19&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-06-2018&group=19&gblog=17 Mon, 04 Jun 2018 6:52:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-06-2018&group=19&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-06-2018&group=19&gblog=16 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานแข่งรอบแรกเดือนที่2หลัง EEเหลือน้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-06-2018&group=19&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-06-2018&group=19&gblog=16 Sun, 03 Jun 2018 7:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-06-2018&group=19&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-06-2018&group=19&gblog=15 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรแกรมการแข่งมีเพี้ยนไหม ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-06-2018&group=19&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-06-2018&group=19&gblog=15 Fri, 01 Jun 2018 6:14:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2018&group=19&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2018&group=19&gblog=14 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิกฤตมาผ่านตลาดไทย-----พอร์ตเราสบาย ///]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2018&group=19&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-05-2018&group=19&gblog=14 Thu, 31 May 2018 5:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-05-2018&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-05-2018&group=19&gblog=13 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมรับมือกับการตกแรงแค่ไหนตลาดไทยเมื่อวิกฤต อิตาลีมา แดงทั้งโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-05-2018&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-05-2018&group=19&gblog=13 Wed, 30 May 2018 5:12:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-05-2018&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-05-2018&group=19&gblog=12 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อกลางทางตลาดไทยพลิกไปแรงๆๆ แม้จะมีพลังดันกลับก็สู้ข่าวไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-05-2018&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-05-2018&group=19&gblog=12 Fri, 25 May 2018 7:06:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2018&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2018&group=19&gblog=11 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 3 เล่าการทดลองแข่งครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน 23/5/2018]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2018&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-05-2018&group=19&gblog=11 Wed, 23 May 2018 5:43:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-05-2018&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-05-2018&group=19&gblog=10 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[จากวันแรก ไปจนถึง 23 เมษา เก็บกำไร รอบแรก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-05-2018&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-05-2018&group=19&gblog=10 Tue, 22 May 2018 9:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2013&group=17&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2013&group=17&gblog=99 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ถนนทุกสายมุ่งสู่ดาวโจนส์------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2013&group=17&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-04-2013&group=17&gblog=99 Thu, 18 Apr 2013 5:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2013&group=17&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2013&group=17&gblog=98 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ไฮไลท์วันเปิดตลาดไทยหลังหยุด5วัน----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2013&group=17&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-04-2013&group=17&gblog=98 Wed, 17 Apr 2013 6:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2013&group=17&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2013&group=17&gblog=97 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------สัญญาณฟื้น/ยังไม่ฟิ้น----------->ด้วยน้ำมันและทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2013&group=17&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-04-2013&group=17&gblog=97 Sat, 13 Apr 2013 5:57:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2013&group=17&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2013&group=17&gblog=96 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----ก่อนหยุดยาว5วันใครจะทำอะไร--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2013&group=17&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-04-2013&group=17&gblog=96 Fri, 12 Apr 2013 6:12:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2013&group=17&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2013&group=17&gblog=95 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------แม้แต่คนเก่งในเฟดยังคิดแบ่งเป็น3แบบ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2013&group=17&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-04-2013&group=17&gblog=95 Thu, 11 Apr 2013 5:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2013&group=17&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2013&group=17&gblog=94 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ไปตามแต่ละประเทศ--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2013&group=17&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-04-2013&group=17&gblog=94 Wed, 10 Apr 2013 5:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2013&group=17&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2013&group=17&gblog=93 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เรื่องต้มกบ///เกิดขึ้นในจีนแล้ว-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2013&group=17&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-04-2013&group=17&gblog=93 Tue, 09 Apr 2013 6:24:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2013&group=17&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2013&group=17&gblog=92 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ไม่ใช่แก้สมาการ----แต่อารมณ์คนต่างหาก----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2013&group=17&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-04-2013&group=17&gblog=92 Fri, 05 Apr 2013 5:26:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2013&group=17&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2013&group=17&gblog=91 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------แดงทั้งแผ่นดินอีกวัน///----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2013&group=17&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-04-2013&group=17&gblog=91 Thu, 04 Apr 2013 5:00:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2013&group=17&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2013&group=17&gblog=90 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------การผลิต ญี่ปุ่น จีน เมกา ไม่ดีทั้งหมด------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2013&group=17&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-04-2013&group=17&gblog=90 Tue, 02 Apr 2013 4:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2013&group=17&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2013&group=17&gblog=89 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ยังหยุดกันอีกวันฝรั่ง////-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2013&group=17&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-04-2013&group=17&gblog=89 Mon, 01 Apr 2013 7:27:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2013&group=17&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2013&group=17&gblog=88 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ในภาวะแย่ๆๆ//จงเลือกหาบริษัทที่ยังทำกำไรได้ต่อเนื่อง-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2013&group=17&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-03-2013&group=17&gblog=88 Fri, 29 Mar 2013 4:51:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2013&group=17&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2013&group=17&gblog=87 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ค่าเงินยูโรอ่อน นิวโลว์ 1.2753---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2013&group=17&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-03-2013&group=17&gblog=87 Thu, 28 Mar 2013 4:26:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2013&group=17&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2013&group=17&gblog=86 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ตกแต่งหน้าต่าง////-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2013&group=17&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-03-2013&group=17&gblog=86 Wed, 27 Mar 2013 5:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2013&group=17&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2013&group=17&gblog=85 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ข้อสังเกตจากตอนมีข่าวว่าผิดปกติ เรื่องไซปรัส--จริงอย่างสงสัย?---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2013&group=17&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-03-2013&group=17&gblog=85 Tue, 26 Mar 2013 5:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2013&group=17&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2013&group=17&gblog=84 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------สรุป??? สุกที่ผ่านมา ///จนถึง4.45น จันทร์--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2013&group=17&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-03-2013&group=17&gblog=84 Mon, 25 Mar 2013 5:08:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2013&group=17&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2013&group=17&gblog=83 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------กูโรด้า VOW /// เยนตก (แข็ง)//ไซปรัสปิดธนาคารถึงอังคารหน้า-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2013&group=17&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-03-2013&group=17&gblog=83 Fri, 22 Mar 2013 5:08:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2013&group=17&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2013&group=17&gblog=82 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ยังพอหายใจคล่องอยู่เพราะไซปรัสหันไปขอรัสเซียช่วยอยู่---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2013&group=17&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-03-2013&group=17&gblog=82 Thu, 21 Mar 2013 5:42:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2013&group=17&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2013&group=17&gblog=81 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------เงินยูโรอ่อนทำนิวโลว์//// BOJ ใหม่จะเป็นไง /// แผน B ของไซปรัสคืออะไร-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2013&group=17&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-03-2013&group=17&gblog=81 Wed, 20 Mar 2013 6:01:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2013&group=17&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2013&group=17&gblog=80 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ธนาคารไซปรัสปิดถึงวันพฤหัส-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2013&group=17&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-03-2013&group=17&gblog=80 Tue, 19 Mar 2013 4:11:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-03-2013&group=17&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-03-2013&group=17&gblog=79 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------อาทิตย์นี้เริ่มต้นด้วยดอลล่าร์อินเด็กแบบนี้ เตรียมสนุกกันได้-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-03-2013&group=17&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-03-2013&group=17&gblog=79 Mon, 18 Mar 2013 5:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2013&group=17&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2013&group=17&gblog=78 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ช่วงเวลาที่ยิ่งสูงสุด///ยิ่งหนาว---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2013&group=17&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-03-2013&group=17&gblog=78 Fri, 15 Mar 2013 6:00:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2013&group=17&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2013&group=17&gblog=77 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เมกา // งบประมาณ( ลด )-203.5พันล้าน จาก+2.9พันล้าน----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2013&group=17&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-03-2013&group=17&gblog=77 Thu, 14 Mar 2013 5:03:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2013&group=17&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2013&group=17&gblog=76 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------Liquidity = การล้มละลาย??? ตลาดจีน------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2013&group=17&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-03-2013&group=17&gblog=76 Wed, 13 Mar 2013 5:13:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-03-2013&group=17&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-03-2013&group=17&gblog=75 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ตลาดเงินเยนเดินหน้าสู่ 100 //ดอลล่าร์ละ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-03-2013&group=17&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-03-2013&group=17&gblog=75 Tue, 12 Mar 2013 5:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-03-2013&group=17&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-03-2013&group=17&gblog=74 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ค่าเงินดอลล่าร์กำลังจะเปลี่ยนนิสัย กับ ดาว --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-03-2013&group=17&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-03-2013&group=17&gblog=74 Mon, 11 Mar 2013 5:16:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2013&group=17&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2013&group=17&gblog=73 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ ไฮในรอบเป็นสิบปี ขายก่อนดีกว่า-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2013&group=17&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-03-2013&group=17&gblog=73 Sat, 09 Mar 2013 5:06:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2013&group=17&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2013&group=17&gblog=72 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ตลาดค่าเงินยังมีทางวิ่งขึ้นวิ่งลงได้อีกไกล/////--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2013&group=17&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-03-2013&group=17&gblog=72 Fri, 08 Mar 2013 6:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2013&group=17&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2013&group=17&gblog=71 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ตลาดซื้อขายค่าเงินอยู่ที่ไหน?????----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2013&group=17&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-03-2013&group=17&gblog=71 Thu, 07 Mar 2013 6:21:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-03-2013&group=17&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-03-2013&group=17&gblog=70 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ดัชนีดาว ///ตัววัดอารมณ์ ความมีหวัง และ เศรษฐกิจ-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-03-2013&group=17&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-03-2013&group=17&gblog=70 Wed, 06 Mar 2013 5:38:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2013&group=17&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2013&group=17&gblog=69 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------นักวิเคราะห์///นักอุ้ม///แก๊งค์ 4โมงเย็น---น่าจะมีที่เมกา---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2013&group=17&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-03-2013&group=17&gblog=69 Tue, 05 Mar 2013 4:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-03-2013&group=17&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-03-2013&group=17&gblog=68 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[****วันใหม่ของปี2012 กับเมกาที่ต้องรัดเข็มขัดบ้างละ****]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-03-2013&group=17&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-03-2013&group=17&gblog=68 Mon, 04 Mar 2013 4:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2013&group=17&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2013&group=17&gblog=67 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ผมเจอแล้วว่าเขาไม่ได้พิมพ์ดอลล่าร์////-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2013&group=17&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2013&group=17&gblog=67 Sun, 03 Mar 2013 6:39:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2013&group=17&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2013&group=17&gblog=66 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ภาคพิเศษวันหยุด " โอบาม่า พูด หลังสภาไม่ผ่านแผน "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2013&group=17&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2013&group=17&gblog=66 Sat, 02 Mar 2013 5:35:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2013&group=17&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2013&group=17&gblog=65 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ตลาดเงินคือหัวใจ ///------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2013&group=17&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-03-2013&group=17&gblog=65 Fri, 01 Mar 2013 5:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2013&group=17&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2013&group=17&gblog=64 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ตัวเลขประกาศเมกาดีเรื่องขายบ้าน ดี ทางฟื้น///-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2013&group=17&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-02-2013&group=17&gblog=64 Thu, 28 Feb 2013 5:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2013&group=17&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2013&group=17&gblog=63 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------1มีนาคม เริ่มการตัดลดงบประมาณเมกา/////----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2013&group=17&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-02-2013&group=17&gblog=63 Wed, 27 Feb 2013 4:08:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-02-2013&group=17&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-02-2013&group=17&gblog=62 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------โลกพลิกคว่ำ ชั่วหลับแล้วตื่น------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-02-2013&group=17&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-02-2013&group=17&gblog=62 Tue, 26 Feb 2013 5:14:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2013&group=17&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2013&group=17&gblog=61 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------วันพระใหญ่กระดานนอกไม่หยุด ตามไปดูวิธีเล่นไหม???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2013&group=17&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-02-2013&group=17&gblog=61 Mon, 25 Feb 2013 8:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2013&group=17&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2013&group=17&gblog=60 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------มันหนักเกินที่เราคิด???--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2013&group=17&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-02-2013&group=17&gblog=60 Fri, 22 Feb 2013 5:55:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2013&group=17&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2013&group=17&gblog=58 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ที่นี่มีคำตอบแน่นอนว่าทำไมแดงทั้งโลก----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2013&group=17&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-02-2013&group=17&gblog=58 Thu, 21 Feb 2013 5:34:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-02-2013&group=17&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-02-2013&group=17&gblog=57 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------สถิติใหม่ๆๆไฮรอบห้าปี--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-02-2013&group=17&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-02-2013&group=17&gblog=57 Wed, 20 Feb 2013 5:59:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2013&group=17&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2013&group=17&gblog=56 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------น้ำมันยังไม่แพง????------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2013&group=17&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-02-2013&group=17&gblog=56 Tue, 19 Feb 2013 5:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2013&group=17&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2013&group=17&gblog=55 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------g-20จบไปแต่ญี่ปุ่นจะยอมจบการทำให้เยนอ่อนไหม??------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2013&group=17&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-02-2013&group=17&gblog=55 Mon, 18 Feb 2013 5:28:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2013&group=17&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2013&group=17&gblog=54 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------------เทคนิคอลกราฟขั้นต่ำสุดที่ต้องเรียน////----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2013&group=17&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-02-2013&group=17&gblog=54 Sun, 17 Feb 2013 8:13:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2013&group=17&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2013&group=17&gblog=53 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ความจริงหนี้เมกาเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาขายพันธบัตร--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2013&group=17&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-02-2013&group=17&gblog=53 Fri, 15 Feb 2013 5:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2013&group=17&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2013&group=17&gblog=52 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------กระดานต่างประเทศก็ตบท่านคว่ำไปคว่ำมาได้แบบกระดานไทย--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2013&group=17&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-02-2013&group=17&gblog=52 Thu, 14 Feb 2013 5:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2013&group=17&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2013&group=17&gblog=51 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------มาอ่านญี่ปุ่นให้เข้าใจ เยนจะอ่อนแก้เงินฝืด///-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2013&group=17&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-02-2013&group=17&gblog=51 Wed, 13 Feb 2013 4:55:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-02-2013&group=17&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-02-2013&group=17&gblog=50 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------แล้วทองตรุษจีนก็ถูกลงจริงๆๆ-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-02-2013&group=17&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-02-2013&group=17&gblog=50 Tue, 12 Feb 2013 5:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2013&group=17&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2013&group=17&gblog=49 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------อาทิตย์ที่ยังต้องระวังมากมาก-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2013&group=17&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-02-2013&group=17&gblog=49 Mon, 11 Feb 2013 5:22:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2013&group=17&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2013&group=17&gblog=48 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เริ่มต้นได้เลยวันนี้ ---ที่กระดานต่างประเทศ ตั้งแต่จากไม่ต้องรู้มาก่อน---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2013&group=17&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-02-2013&group=17&gblog=48 Sun, 10 Feb 2013 6:30:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2013&group=17&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2013&group=17&gblog=47 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เยาวราชว่าปกติหลังไห้ว บ่ายคนจะมาซื้อทอง---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2013&group=17&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-02-2013&group=17&gblog=47 Sat, 09 Feb 2013 4:53:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2013&group=17&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2013&group=17&gblog=46 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------โรคเก่ากำเริบ อีกละ ////-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2013&group=17&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-02-2013&group=17&gblog=46 Fri, 08 Feb 2013 4:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2013&group=17&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2013&group=17&gblog=45 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------เยอรมันลงแรง หลังประกาศ-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2013&group=17&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-02-2013&group=17&gblog=45 Thu, 07 Feb 2013 6:15:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2013&group=17&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2013&group=17&gblog=44 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- ตีหนึ่ง โอบาม่าพูดอะไร/// ดาวยืน 1400 ไม่อยู่-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2013&group=17&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-02-2013&group=17&gblog=44 Wed, 06 Feb 2013 8:06:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2013&group=17&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2013&group=17&gblog=43 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- ลูกเห็บตกในภาคเหนือ ตอนบน หนักขนาดหลังคากระเบื้องทะลุ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2013&group=17&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-02-2013&group=17&gblog=43 Tue, 05 Feb 2013 5:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2013&group=17&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2013&group=17&gblog=42 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------รายงานการทดลอง ไฮเกนเอชิ smoothed -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2013&group=17&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-02-2013&group=17&gblog=42 Mon, 04 Feb 2013 6:38:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2013&group=17&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2013&group=17&gblog=41 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- อยากวิเคราะห์ ตัวเลขประกาศเป็นทำไง------- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2013&group=17&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-02-2013&group=17&gblog=41 Sat, 02 Feb 2013 5:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2013&group=17&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2013&group=17&gblog=40 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- ย้ายฐาน ------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2013&group=17&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-02-2013&group=17&gblog=40 Fri, 01 Feb 2013 6:44:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2013&group=17&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2013&group=17&gblog=39 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เฟด ทำตามแผนเดิม /// +ประกาศหัวค่ำ จีดีพี ลดลง-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2013&group=17&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-01-2013&group=17&gblog=39 Thu, 31 Jan 2013 6:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2013&group=17&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2013&group=17&gblog=38 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ครุกแมน ออกมาก่อนเฟด ประชุม /////----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2013&group=17&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-01-2013&group=17&gblog=38 Wed, 30 Jan 2013 4:59:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2013&group=17&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2013&group=17&gblog=37 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ถึงเวลาหนาวมาแล้วละครับ ////-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2013&group=17&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-01-2013&group=17&gblog=37 Tue, 29 Jan 2013 7:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2013&group=17&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2013&group=17&gblog=36 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------อาทิตย์นี้มีคุยกับผู้ส่งออก เรื่องบาทแข็ง/// ร/บ--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2013&group=17&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-01-2013&group=17&gblog=36 Mon, 28 Jan 2013 6:05:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2013&group=17&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2013&group=17&gblog=35 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- งง อะไรถามมา /// แอปเปิ้ล? PMI EUR? หุ้นใหญ่มีไว้ขายหุ้นเล็กมีไว้เล่นไวไว ?-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2013&group=17&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-01-2013&group=17&gblog=35 Fri, 25 Jan 2013 5:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-01-2013&group=17&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-01-2013&group=17&gblog=34 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- เมื่อนายก เรียกคลัง/ธปท/รองนายก เข้าพบเรื่องบาทแข็ง-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-01-2013&group=17&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-01-2013&group=17&gblog=34 Thu, 24 Jan 2013 5:48:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2013&group=17&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2013&group=17&gblog=33 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- ล่าสุด //อังกฤษ อัดฉีดสู้สงครามค่าเงิน //------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2013&group=17&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-01-2013&group=17&gblog=33 Wed, 23 Jan 2013 5:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-01-2013&group=17&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-01-2013&group=17&gblog=32 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ญี่ปุ่นเงินฝืด ??? ///โอบาม่า สาบานตัว -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-01-2013&group=17&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-01-2013&group=17&gblog=32 Tue, 22 Jan 2013 5:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2013&group=17&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2013&group=17&gblog=31 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- เงินมากมายที่ ตลาดพันธบัตร ///--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2013&group=17&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-01-2013&group=17&gblog=31 Mon, 21 Jan 2013 6:45:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2013&group=17&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2013&group=17&gblog=30 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ข่าวสำคัญจริง สำหรับยุคปัจจุบัน ประกาศเสร็จเด็ดหัว///-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2013&group=17&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-01-2013&group=17&gblog=30 Fri, 18 Jan 2013 4:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2013&group=17&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2013&group=17&gblog=29 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ผลจากอาการ Overheat ของเยน และ นิเคอิ ////---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2013&group=17&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-01-2013&group=17&gblog=29 Thu, 17 Jan 2013 5:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2013&group=17&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2013&group=17&gblog=28 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- สงครามค่าเงิน บาทเราแสดงอาการแพ้หรือเปล่าแบบนี้???--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2013&group=17&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-01-2013&group=17&gblog=28 Wed, 16 Jan 2013 6:35:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2013&group=17&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2013&group=17&gblog=27 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- เฟด ยังไม่มีวิธีใหม่ ตอนนี้ ///----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2013&group=17&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-01-2013&group=17&gblog=27 Tue, 15 Jan 2013 5:49:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2013&group=17&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2013&group=17&gblog=26 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- สโมสร เทรดเดอร์ไทย = การยกระดับก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2013&group=17&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-01-2013&group=17&gblog=26 Mon, 14 Jan 2013 5:20:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2013&group=17&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2013&group=17&gblog=25 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- เรื่องการซื้อปิง ของซีพี // เรื่องขายอินทัส ของเทมาเซค--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2013&group=17&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-01-2013&group=17&gblog=25 Fri, 11 Jan 2013 6:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2013&group=17&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2013&group=17&gblog=24 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- สงครามค่าเงิน JPY/HKD ชนะ???/// THB ละ ??----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2013&group=17&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-01-2013&group=17&gblog=24 Thu, 10 Jan 2013 5:35:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2013&group=17&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2013&group=17&gblog=23 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- ,มีของแพงเอามาขาย???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2013&group=17&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-01-2013&group=17&gblog=23 Wed, 09 Jan 2013 6:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2013&group=17&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2013&group=17&gblog=22 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- เข้าสู่ฤดูกาล /// Earning season ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2013&group=17&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-01-2013&group=17&gblog=22 Tue, 08 Jan 2013 5:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2013&group=17&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2013&group=17&gblog=21 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- QE 3 Twist จะจบในปี 2013 ???---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2013&group=17&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-01-2013&group=17&gblog=21 Mon, 07 Jan 2013 6:46:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2013&group=17&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2013&group=17&gblog=20 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ปีใหม่ผ่านไปแล้ว กลับสู่สมรภูมิเดิม -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2013&group=17&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-01-2013&group=17&gblog=20 Fri, 04 Jan 2013 5:01:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2012&group=17&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2012&group=17&gblog=19 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- วันสุดท้าย ที่เราต้องตัดสินใจ โดยต้องเดาว่า การตกลงจะเกิดอย่างไร///--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2012&group=17&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-12-2012&group=17&gblog=19 Fri, 28 Dec 2012 5:26:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2012&group=17&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2012&group=17&gblog=18 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- วันนี้ และพรุ่งนี้ //// หมดปี --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2012&group=17&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-12-2012&group=17&gblog=18 Thu, 27 Dec 2012 6:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-12-2012&group=17&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-12-2012&group=17&gblog=17 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- วันที่ยังเหลืออยู่ของปี ( เริ่มนับถอยหลัง ) ----3----//////------- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-12-2012&group=17&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-12-2012&group=17&gblog=17 Wed, 26 Dec 2012 4:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2012&group=17&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2012&group=17&gblog=16 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- กระดิ่งใบเดียว -------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2012&group=17&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-12-2012&group=17&gblog=16 Tue, 25 Dec 2012 5:18:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2012&group=17&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2012&group=17&gblog=15 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------อาทิตย์ ที่บางเบา เคล้าเสียงเพลง เกี่ยวกับ คริสต์มาส ปีใหม่ และ หนาว---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2012&group=17&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-12-2012&group=17&gblog=15 Mon, 24 Dec 2012 6:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2012&group=17&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2012&group=17&gblog=14 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- VIX ดัชนีวัดความกลัว /// พระพิมพ์ปรกโพธิ์ ให้ความร่มเย็น---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2012&group=17&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-12-2012&group=17&gblog=14 Sat, 22 Dec 2012 5:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2012&group=17&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2012&group=17&gblog=13 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- น้ำหนักยังอยู่ที่ หน้าผาการคลังที่ยังคุยกัน เช้าไม่ค่อยดี บ่ายพอฟังได้---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2012&group=17&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-12-2012&group=17&gblog=13 Fri, 21 Dec 2012 5:13:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2012&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2012&group=17&gblog=12 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- การคุยออกรสเปรี้ยว /// ดาวเลยตก --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2012&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-12-2012&group=17&gblog=12 Thu, 20 Dec 2012 5:06:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-12-2012&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-12-2012&group=17&gblog=11 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------Forex /// โดดเด่นที่ เยน ////-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-12-2012&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-12-2012&group=17&gblog=11 Wed, 19 Dec 2012 9:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-12-2012&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-12-2012&group=17&gblog=10 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- เริ่มจะมีวี่แววว่าคุยกันลงตัว ///ประกาศตัวเลขสำคัญน้อยกว่า-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-12-2012&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-12-2012&group=17&gblog=10 Tue, 18 Dec 2012 6:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2012&group=16&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2012&group=16&gblog=99 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ความจริงที่ไม่น่าเป็นไปได้ ///-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2012&group=16&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-11-2012&group=16&gblog=99 Thu, 22 Nov 2012 5:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-11-2012&group=16&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-11-2012&group=16&gblog=98 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ระวัง การเมือง 1/2/3 -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-11-2012&group=16&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-11-2012&group=16&gblog=98 Wed, 21 Nov 2012 5:18:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2012&group=16&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2012&group=16&gblog=97 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- ภาพรวมใหญ่ // ภาพใก้ลตัว //ภาพขยาย ให้เห็นเนื้อมวลสาร องค์พระ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2012&group=16&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-11-2012&group=16&gblog=97 Tue, 20 Nov 2012 5:19:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2012&group=16&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2012&group=16&gblog=96 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- ประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใก้ลชิดระยะนี้ ////--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2012&group=16&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-11-2012&group=16&gblog=96 Mon, 19 Nov 2012 4:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2012&group=16&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2012&group=16&gblog=95 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- ไม่ใช่เพราะเงินเดือน 600 แต่เพราะ มีเวลาคิดนานก่อนซื้อ --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2012&group=16&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-11-2012&group=16&gblog=95 Sun, 18 Nov 2012 5:13:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2012&group=16&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2012&group=16&gblog=94 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- เริ่มจากประกาศไม่ดี /// จบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น // อุ้มได้แบบที่ไหน น้าาา-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2012&group=16&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-11-2012&group=16&gblog=94 Sat, 17 Nov 2012 5:12:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2012&group=16&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2012&group=16&gblog=93 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- 3 เรื่องที่ต้องรู้ วันนี้---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2012&group=16&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-11-2012&group=16&gblog=93 Fri, 16 Nov 2012 6:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2012&group=16&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2012&group=16&gblog=92 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ทิศทางเกิดจากเหตุ // ตลาดไปตามทิศทางของเหตุ -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2012&group=16&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-11-2012&group=16&gblog=92 Thu, 15 Nov 2012 6:13:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-11-2012&group=16&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-11-2012&group=16&gblog=91 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- จีนเพิ่ม " โควต้า " ///ข่าวดีและข่าวร้ายของกรีก -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-11-2012&group=16&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-11-2012&group=16&gblog=91 Wed, 14 Nov 2012 5:23:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2012&group=16&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2012&group=16&gblog=90 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ การแก้ Fiscal Cliff นอกจาก แก้กฏหมายยืด การลดภาษี ตามบุชแล้ว ////]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2012&group=16&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-11-2012&group=16&gblog=90 Tue, 13 Nov 2012 5:24:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2012&group=16&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2012&group=16&gblog=89 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- Fiscal cliff // ภายในสิ้นปี บุช สั่งอะไรไว้ ???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2012&group=16&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-11-2012&group=16&gblog=89 Mon, 12 Nov 2012 8:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2012&group=16&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2012&group=16&gblog=88 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- หาสิ่งที่ง่ายๆๆมาใช้ // ความสูงของแท่งMACD---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2012&group=16&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-11-2012&group=16&gblog=88 Sun, 11 Nov 2012 7:32:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2012&group=16&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2012&group=16&gblog=87 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- การตั้งค่าอีไฟแนนซ์ รุ่นเบต้า ที่มี Heiken Ashi แล้ว------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2012&group=16&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-11-2012&group=16&gblog=87 Sat, 10 Nov 2012 11:31:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2012&group=16&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2012&group=16&gblog=86 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ดาว -121 เหลือ 12,811 ///// ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2012&group=16&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-11-2012&group=16&gblog=86 Fri, 09 Nov 2012 6:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2012&group=16&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2012&group=16&gblog=85 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- อ้าวไม่ใช่ปฏิวัติทำไมวันนี้ ปู่เซท จะตกหนักละ ????-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2012&group=16&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-11-2012&group=16&gblog=85 Thu, 08 Nov 2012 5:42:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2012&group=16&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2012&group=16&gblog=84 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- โปรดฟัง ///// --------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2012&group=16&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-11-2012&group=16&gblog=84 Wed, 07 Nov 2012 5:57:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2012&group=16&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2012&group=16&gblog=82 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------2012 - ด้วย 4 ปี = 2008 มันเป็นปีก่อน 2009 นี่นา /////-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2012&group=16&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-11-2012&group=16&gblog=82 Mon, 05 Nov 2012 5:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2012&group=16&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2012&group=16&gblog=81 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ความจริงของกระดานนอก//ทอง//น้ำมัน//ค่าเงิน//ดัชนี//หุ้น......--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2012&group=16&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-11-2012&group=16&gblog=81 Sun, 04 Nov 2012 6:03:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2012&group=16&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2012&group=16&gblog=80 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ เฮดฟันด์ และเทรดเดอร์ ตามความเข้าใจของผม -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2012&group=16&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-11-2012&group=16&gblog=80 Sat, 03 Nov 2012 7:04:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-11-2012&group=16&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-11-2012&group=16&gblog=79 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- เฮอริแคนสงบ ตลาดเดินหน้าต่อ ///-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-11-2012&group=16&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-11-2012&group=16&gblog=79 Fri, 02 Nov 2012 4:50:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2012&group=16&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2012&group=16&gblog=78 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- Halloween แต่ไม่หลอกมากนัก // ไม่เหมือนไทยน้ำท่วม-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2012&group=16&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-11-2012&group=16&gblog=78 Thu, 01 Nov 2012 5:15:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2012&group=16&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2012&group=16&gblog=77 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ปรากฏตัวขึ้นมาแล้ว นักธุรกิจรุ่นใหม่ ในตลาด 17 ล้าน ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2012&group=16&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-10-2012&group=16&gblog=77 Wed, 31 Oct 2012 6:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2012&group=16&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2012&group=16&gblog=76 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ของ sector future วันวาน กำไรขาดทุนต่อวันสูงถึง 19-40 %-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2012&group=16&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-10-2012&group=16&gblog=76 Tue, 30 Oct 2012 5:55:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2012&group=16&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2012&group=16&gblog=75 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ชิวิตนักธุรกิจ ในตลาดหลักทรัพย์ไทยรุ่นใหม่ กำลังจะเกิดขึ้นนับแต่วันนี้--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2012&group=16&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-10-2012&group=16&gblog=75 Mon, 29 Oct 2012 5:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2012&group=16&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2012&group=16&gblog=74 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ ขอต้อนรับ SECTOR Index Future---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2012&group=16&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-10-2012&group=16&gblog=74 Sun, 28 Oct 2012 4:51:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2012&group=16&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2012&group=16&gblog=73 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ยุคสมัยเปลี่ยนไป การพัฒนาทางความคิด // มุมมอง ของกลุ่มคนก็เปลี่ยนไป -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2012&group=16&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-10-2012&group=16&gblog=73 Sat, 27 Oct 2012 9:07:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2012&group=16&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2012&group=16&gblog=72 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------การโจมตีค่าเงินที่ฮ่องกง /// ‘Fed Policy Now Is Like Methadone’ /// -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2012&group=16&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-10-2012&group=16&gblog=72 Fri, 26 Oct 2012 6:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2012&group=16&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2012&group=16&gblog=71 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ เดือนตุลาคม มีความหมายจริงๆๆทุกปีเพราะ ////-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2012&group=16&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-10-2012&group=16&gblog=71 Thu, 25 Oct 2012 5:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-10-2012&group=16&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-10-2012&group=16&gblog=70 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- ดาบประกาศิต การประกาศลดเกรด // ดั่งเช่น สายฟ้าฟาดทุกครั้ง///------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-10-2012&group=16&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-10-2012&group=16&gblog=70 Wed, 24 Oct 2012 6:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2012&group=16&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2012&group=16&gblog=69 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ออปชั่นกระดานต่างประเทศบทที่ 3 การพิสูจน์ ว่า กำไรขาดทุน เกิดยากง่ายอย่างไร???------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2012&group=16&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-10-2012&group=16&gblog=69 Tue, 23 Oct 2012 4:31:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2012&group=16&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2012&group=16&gblog=68 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- คราวนี้ เพราะ เอสแอนพี ลดเกรดแบงค์สเปน 15แห่งหรือ ???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2012&group=16&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-10-2012&group=16&gblog=68 Mon, 22 Oct 2012 5:49:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2012&group=16&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2012&group=16&gblog=67 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----เปิดสมอง ออปชั่น บทที่ 2 กระดานต่างประเทศ การหาสัญญา-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2012&group=16&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-10-2012&group=16&gblog=67 Sun, 21 Oct 2012 8:41:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2012&group=16&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2012&group=16&gblog=66 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ดาวจัดเต็ม /// ออปชั่นกระดานต่างประเทศ บทที่ 2 -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2012&group=16&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-10-2012&group=16&gblog=66 Sat, 20 Oct 2012 7:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2012&group=16&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2012&group=16&gblog=65 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------Who Owns America’s Debt? // ใครเป็นเจ้าหนี้ เมกา-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2012&group=16&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-10-2012&group=16&gblog=65 Fri, 19 Oct 2012 5:28:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2012&group=16&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2012&group=16&gblog=64 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ ดูก่อนเข้าตลาดไทย 9.00 น //// จีน-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2012&group=16&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-10-2012&group=16&gblog=64 Thu, 18 Oct 2012 5:18:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2012&group=16&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2012&group=16&gblog=63 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ IBM / Intel ดี / ไทยจบข่าว 3จี ----ที่ไหนเหมือนวันศุกร์ปัตตานี---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2012&group=16&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-10-2012&group=16&gblog=63 Wed, 17 Oct 2012 5:59:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2012&group=16&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2012&group=16&gblog=62 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ อ่านให้ออก // แปลให้ถูก // ยังไม่ใช่เวลาที่จะมั่นใจอะไรจริงจัง-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2012&group=16&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-10-2012&group=16&gblog=62 Tue, 16 Oct 2012 5:40:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2012&group=16&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2012&group=16&gblog=61 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----สงคราม ปะทุ ที่-----> สมรภูมิ ทอง ////----]]> สมรภูมิ ทอง ////---- จากวันวานซืน การปะทะเกิดเวลา 19 น กว่า  วัน....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2012&group=16&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-10-2012&group=16&gblog=61 Sat, 13 Oct 2012 5:20:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2012&group=16&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2012&group=16&gblog=60 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ไปตามผลการเล่นแต่ละตลาด////-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2012&group=16&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-10-2012&group=16&gblog=60 Fri, 12 Oct 2012 5:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2012&group=16&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2012&group=16&gblog=59 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---แกมี และ แกมา แล้วตามด้วย ร้อน ร้อน----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2012&group=16&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-10-2012&group=16&gblog=59 Thu, 11 Oct 2012 4:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2012&group=16&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2012&group=16&gblog=58 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---- แกมา//// แกมี -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2012&group=16&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-10-2012&group=16&gblog=58 Wed, 10 Oct 2012 4:28:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2012&group=16&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2012&group=16&gblog=57 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ ฟันธง ญี่ปุ่น แคนนาดา และดาว วันนี้ ////-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2012&group=16&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-10-2012&group=16&gblog=57 Mon, 08 Oct 2012 4:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2012&group=16&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2012&group=16&gblog=56 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------รู้ไหม มีกระดานต่างประเทศ หล่นอยู่ ในประเทศไทย ???-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2012&group=16&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-10-2012&group=16&gblog=56 Sun, 07 Oct 2012 5:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2012&group=16&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2012&group=16&gblog=55 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----ไปกระดานต่างประเทศจะไปเล่นอะไร ???-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2012&group=16&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-10-2012&group=16&gblog=55 Sat, 06 Oct 2012 5:48:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2012&group=16&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2012&group=16&gblog=54 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- ทั้งไทยและเทศ แค่เห็นรูปกราฟก็เสียว /// สถิติหุ้นตกหนัก ตุลาคม ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2012&group=16&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-10-2012&group=16&gblog=54 Fri, 05 Oct 2012 8:33:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2012&group=16&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2012&group=16&gblog=53 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- กราฟ Heiken Ashi และ Stoch RSI ///// กับกราฟน้ำมันเมื่อคืน-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2012&group=16&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-10-2012&group=16&gblog=53 Thu, 04 Oct 2012 5:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2012&group=16&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2012&group=16&gblog=52 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------อย่างไวก็ ต้นอาทิตย์หน้า //// ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2012&group=16&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-10-2012&group=16&gblog=52 Wed, 03 Oct 2012 5:05:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-10-2012&group=16&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-10-2012&group=16&gblog=51 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ฟิวเจอร์ไทยเล่นแบบสากล ????/// ยกระดับกระชับ สยาม----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-10-2012&group=16&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-10-2012&group=16&gblog=51 Tue, 02 Oct 2012 5:08:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2012&group=16&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2012&group=16&gblog=50 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ระบบ กราฟแท่งเทียน เขียว-แดง-ขาว // ระบบพิชิตตลาด //--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2012&group=16&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-10-2012&group=16&gblog=50 Mon, 01 Oct 2012 5:44:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-09-2012&group=16&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-09-2012&group=16&gblog=49 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----จาก ซิลลิ่ง-ฟลอร์ ไปเจอ ดาวตก 998จุด เมื่อ 6 พ.ค. 2553(2010)// ลืมแล้วแลยไปเปิดทบทวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-09-2012&group=16&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-09-2012&group=16&gblog=49 Sun, 30 Sep 2012 5:46:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2012&group=16&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2012&group=16&gblog=48 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ค่าสอนเสียเงิน / สอน ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมง เรียนด้วยโทรศัพท์ -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2012&group=16&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-09-2012&group=16&gblog=48 Sat, 29 Sep 2012 5:39:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2012&group=16&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2012&group=16&gblog=47 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- การฟันธงเองต่อ ///-----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2012&group=16&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-09-2012&group=16&gblog=47 Fri, 28 Sep 2012 5:00:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2012&group=16&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2012&group=16&gblog=46 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ไม่ควรรอ " ฟันธง "///จะบอกวิธีให้ " ฟันเอง "---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2012&group=16&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-09-2012&group=16&gblog=46 Thu, 27 Sep 2012 6:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-09-2012&group=16&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-09-2012&group=16&gblog=45 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ วันนี้ ผมจะฟันธง ว่า ปู่ ( เซท ) จะ.......--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-09-2012&group=16&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=26-09-2012&group=16&gblog=45 Wed, 26 Sep 2012 6:55:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2012&group=16&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2012&group=16&gblog=44 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------////-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2012&group=16&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2012&group=16&gblog=44 Tue, 25 Sep 2012 9:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2012&group=16&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2012&group=16&gblog=43 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------เปิดสมองตัวเอง // จากออปชั่นกระดานต่างประเทศ บทที่ 1----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2012&group=16&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-09-2012&group=16&gblog=43 Mon, 24 Sep 2012 6:03:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2012&group=16&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2012&group=16&gblog=42 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ ไปเหยียบกระดานออปชั่นต่างประเทศกัน /// ที่เขาว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด เพราะ //----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2012&group=16&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-09-2012&group=16&gblog=42 Sun, 23 Sep 2012 6:36:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2012&group=16&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2012&group=16&gblog=41 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- หัดวิเคราะห์เอง // คนอ่านจะบอกได้ว่า // ความแตกต่างอีกมุมมองเริ่มจะใช้ได้หรือยัง//---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2012&group=16&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-09-2012&group=16&gblog=41 Fri, 21 Sep 2012 5:14:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2012&group=16&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2012&group=16&gblog=40 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- วันก่อนบอกแล้วว่าเดินตามไปเจอเงินไปที่ตลาดค่าเงินมาก//------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2012&group=16&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-09-2012&group=16&gblog=40 Thu, 20 Sep 2012 6:05:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2012&group=16&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2012&group=16&gblog=39 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------Current Account ///---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2012&group=16&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-09-2012&group=16&gblog=39 Wed, 19 Sep 2012 5:22:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-09-2012&group=16&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-09-2012&group=16&gblog=38 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ผลหลัง ลดเกรด เมกา ด้วย บ ไม่ดัง ///--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-09-2012&group=16&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=18-09-2012&group=16&gblog=38 Tue, 18 Sep 2012 6:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2012&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2012&group=16&gblog=37 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- 634จุด ลบเมื่อ Aug 2011 หลัง S&P ประกาศลดเกรด-/// คราวนี้ ?----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2012&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=17-09-2012&group=16&gblog=37 Mon, 17 Sep 2012 5:11:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2012&group=16&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2012&group=16&gblog=36 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- การบริหารพอร์ต // การบริหารชีวิต ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2012&group=16&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-09-2012&group=16&gblog=36 Sun, 16 Sep 2012 6:20:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2012&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2012&group=16&gblog=35 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- เดินตามเงิน////----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2012&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-09-2012&group=16&gblog=35 Sat, 15 Sep 2012 5:35:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2012&group=16&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2012&group=16&gblog=34 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- พูดแล้ว ต้องแปลให้ดี ///จะมีผลอย่างไร ///------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2012&group=16&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=14-09-2012&group=16&gblog=34 Fri, 14 Sep 2012 8:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2012&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2012&group=16&gblog=33 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------คืนนี้ เจอกันหน้าที่ทำการ จนท อุทยาน จะให้อยู่บนดอยต่อหรือไล่ลง //----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2012&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-09-2012&group=16&gblog=33 Thu, 13 Sep 2012 5:08:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2012&group=16&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2012&group=16&gblog=32 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- ถ้ามีเงิน เฟด ประกาศแน่ /// เพราะ ตัวเลขหลายอย่างมันแย่ ???-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2012&group=16&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-09-2012&group=16&gblog=32 Wed, 12 Sep 2012 4:46:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-09-2012&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-09-2012&group=16&gblog=31 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- อาการ คนละทิศทาง /// หรืออาการ ขอลงก่อนคิวอีเหมือนจะไม่มา---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-09-2012&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-09-2012&group=16&gblog=31 Tue, 11 Sep 2012 4:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2012&group=16&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2012&group=16&gblog=30 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ยังอยูบนดอยพักผ่อนตามสบาย///--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2012&group=16&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=10-09-2012&group=16&gblog=30 Mon, 10 Sep 2012 6:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2012&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2012&group=16&gblog=29 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- USA //รับบัตรปันส่วนอาหาร 46ล้านคน ???------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2012&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=09-09-2012&group=16&gblog=29 Sun, 09 Sep 2012 5:30:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2012&group=16&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2012&group=16&gblog=28 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- 55555 /// คนหมดหวังก็แบบนี้แหละ -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2012&group=16&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-09-2012&group=16&gblog=28 Fri, 07 Sep 2012 5:47:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2012&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2012&group=16&gblog=27 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------ สำนวน เรียกตลาดแบบนี้ ///-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2012&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-09-2012&group=16&gblog=27 Thu, 06 Sep 2012 5:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2012&group=16&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2012&group=16&gblog=26 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- คนกลุ่มใหญ่ ยังแสดงออกในตลาดด้วยกราฟ // เริ่ม GO อินเตอร์ ----- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2012&group=16&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-09-2012&group=16&gblog=26 Wed, 05 Sep 2012 6:00:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2012&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2012&group=16&gblog=25 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ดาร์กี้ เป่ามนต์ดำ ///--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2012&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=04-09-2012&group=16&gblog=25 Tue, 04 Sep 2012 4:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2012&group=16&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2012&group=16&gblog=24 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------ลุ้นผลที่จะเกิดกับเอเซีย หลัง ลุงเหน่ง พูด /// โดยเฉพาะทอง +36??-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2012&group=16&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-09-2012&group=16&gblog=24 Mon, 03 Sep 2012 5:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2012&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2012&group=16&gblog=23 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------คนสนใจข่าวกันมากขึ้น /// ในการอ่านทิศทางตลาด -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2012&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-09-2012&group=16&gblog=23 Sun, 02 Sep 2012 8:17:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2012&group=16&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2012&group=16&gblog=22 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- เบอร์นันเก้พูด /// ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2012&group=16&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-09-2012&group=16&gblog=22 Sat, 01 Sep 2012 6:27:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-08-2012&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-08-2012&group=16&gblog=21 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------ลุงเหน่งถึงแจ๊คสัน โฮล /// ---0----///----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-08-2012&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-08-2012&group=16&gblog=21 Fri, 31 Aug 2012 5:07:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2012&group=16&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2012&group=16&gblog=20 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------สมุดบัญชีปกสีน้ำตาล บอกว่า ดีขึ้น จีดีพีเท่าที่คาด บ้านขายได้ // ลุงเหน่ง ???----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2012&group=16&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-08-2012&group=16&gblog=20 Thu, 30 Aug 2012 4:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2012&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2012&group=16&gblog=19 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- วอลุมน้อยเป็นวันที่ 10 ที่เมกา ///---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2012&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-08-2012&group=16&gblog=19 Wed, 29 Aug 2012 5:44:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2012&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2012&group=16&gblog=18 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------อารมณ์ คนวันจันทร์ /////----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2012&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=28-08-2012&group=16&gblog=18 Tue, 28 Aug 2012 5:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2012&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2012&group=16&gblog=17 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------คำตอบของ Jackson Hole วันเสาร์ ที่จะปรากฏผลในวันจันทร์----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2012&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-08-2012&group=16&gblog=17 Mon, 27 Aug 2012 5:17:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2012&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2012&group=16&gblog=16 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------- ขโมย ซีน หัวเหม่ง อาทิตย์หน้า /// ใคร ???--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2012&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-08-2012&group=16&gblog=16 Sat, 25 Aug 2012 5:31:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2012&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2012&group=16&gblog=15 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- เห็นความเพี้ยนอีกละ HP ลบ 8% /// ดาวลบ และ ดอลล่าร์ร่วง ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2012&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-08-2012&group=16&gblog=15 Fri, 24 Aug 2012 5:26:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2012&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2012&group=16&gblog=14 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------- ทองที่เมกา ผิดแน่นอน /////--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2012&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=23-08-2012&group=16&gblog=14 Thu, 23 Aug 2012 4:58:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-08-2012&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-08-2012&group=16&gblog=13 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----- ตลาดเงินระอุ /// ตลาดทองมาแผลงฤทธิ์ /// ลองอ่าน การเมืองเมกากันบ้าง------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-08-2012&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-08-2012&group=16&gblog=13 Wed, 22 Aug 2012 6:01:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2012&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2012&group=16&gblog=12 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------- เคล็ดลับ การเรียนกราฟ ด้วยตนเอง อย่างง่าย แบบสอนเด็กๆๆ ให้สนุกด้วย ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2012&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-08-2012&group=16&gblog=12 Tue, 21 Aug 2012 5:50:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2012&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2012&group=16&gblog=11 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------- Volume & Value // ตัวแสดงพลังงานของตลาด -------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2012&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-08-2012&group=16&gblog=11 Mon, 20 Aug 2012 6:09:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2012&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2012&group=16&gblog=10 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ Mutual Fund // Hedge Fund มารู้จักกันจริงๆๆเสียที ------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2012&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-08-2012&group=16&gblog=10 Sun, 19 Aug 2012 4:48:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-05-2012&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-05-2012&group=15&gblog=12 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------- การลงทุน /// การเก็งกำไร === ซื้อขายของจริง /// ซื้อขายอนาคต ซื้อขายเอกสาร------ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-05-2012&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=13-05-2012&group=15&gblog=12 Sun, 13 May 2012 5:45:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-05-2012&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-05-2012&group=15&gblog=11 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------พัก วันดาวฟิวเจอร์ เปิด ดิ่ง //////-------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-05-2012&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-05-2012&group=15&gblog=11 Mon, 07 May 2012 6:19:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-05-2012&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-05-2012&group=15&gblog=10 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------- ออปชั่น มีอันตราย ถ้าไม่ทดลองเล่นก่อน ///---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-05-2012&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=06-05-2012&group=15&gblog=10 Sun, 06 May 2012 7:25:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2010&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2010&group=13&gblog=13 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------วันหยุดมาอ่านพบของปลอม DW----------------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2010&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-09-2010&group=13&gblog=13 Sat, 25 Sep 2010 16:46:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2010&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2010&group=13&gblog=12 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------------เอาเห็ดมาเป็นกลยุทธ์ --------------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2010&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-05-2010&group=13&gblog=12 Sun, 02 May 2010 6:08:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2010&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2010&group=13&gblog=11 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[อีก สองแบบ ของ Long Straddle ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2010&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-03-2010&group=13&gblog=11 Wed, 03 Mar 2010 6:14:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2010&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2010&group=13&gblog=10 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 7 ประยุกต์ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2010&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=02-03-2010&group=13&gblog=10 Tue, 02 Mar 2010 7:16:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2010&group=12&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2010&group=12&gblog=99 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------โอกาสที่คนติดดอยเมื่อ ก่อนมิถุนายน 2551 จะเป็นอิสระ???-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2010&group=12&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-08-2010&group=12&gblog=99 Tue, 03 Aug 2010 6:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2010&group=12&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2010&group=12&gblog=98 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------วันศุกร์บาทไทยแพ้หรือป่าว??????----- 32.15 ----- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2010&group=12&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=01-08-2010&group=12&gblog=98 Sun, 01 Aug 2010 20:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2010&group=12&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2010&group=12&gblog=97 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------วันหยุดบนดอย----------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2010&group=12&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=31-07-2010&group=12&gblog=97 Sat, 31 Jul 2010 6:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2010&group=12&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2010&group=12&gblog=96 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------ถึงเวลาหาแนวรับอีกแล้ว --------------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2010&group=12&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=30-07-2010&group=12&gblog=96 Fri, 30 Jul 2010 6:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2010&group=12&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2010&group=12&gblog=95 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-----------หัวโนแดงมากเลย---------------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2010&group=12&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=29-07-2010&group=12&gblog=95 Thu, 29 Jul 2010 8:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2010&group=12&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2010&group=12&gblog=94 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------ค่าเงิน----ตลาดเงิน-----การโจมตี--------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2010&group=12&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=27-07-2010&group=12&gblog=94 Tue, 27 Jul 2010 5:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2010&group=12&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2010&group=12&gblog=93 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------มังกรส่ายหัวแล้ว คร้าบบบบบ หางไหนขยับบ้าง????---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2010&group=12&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=25-07-2010&group=12&gblog=93 Sun, 25 Jul 2010 6:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-07-2010&group=12&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-07-2010&group=12&gblog=92 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------การโจมตีค่าเงิน ?????-----ยุโรปเทส เดี้ยงไป 7 มีอะไรบ้าง ??-----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-07-2010&group=12&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=24-07-2010&group=12&gblog=92 Sat, 24 Jul 2010 5:44:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2010&group=12&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2010&group=12&gblog=91 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[----------SMA50 ตัด SMA200 เคยเกิด 9ครั้งใน 10ปีของเมกา ---------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2010&group=12&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=22-07-2010&group=12&gblog=91 Thu, 22 Jul 2010 14:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-07-2010&group=12&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-07-2010&group=12&gblog=90 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------จุดออก ??? ตลาดไทย----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-07-2010&group=12&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=21-07-2010&group=12&gblog=90 Wed, 21 Jul 2010 5:26:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2010&group=12&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2010&group=12&gblog=89 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------เก็บเผือกเก็บมันทานกันไปก่อนตลาดไทยยุคที่ทายไม่ได้ว่าใครจะนั่งผบตร----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2010&group=12&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=20-07-2010&group=12&gblog=89 Tue, 20 Jul 2010 9:47:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2010&group=12&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2010&group=12&gblog=88 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------------แดงทั้งตลาด ดาวและฝรั่งเศส S&Pมีเขียว9จาก500 ---วิธีดูที่ไหนละ??--------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2010&group=12&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=19-07-2010&group=12&gblog=88 Mon, 19 Jul 2010 7:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-07-2010&group=12&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-07-2010&group=12&gblog=87 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------2 ต่อจากกากะบาด แท่งแดงมาทุกประเทศไหม??------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-07-2010&group=12&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=16-07-2010&group=12&gblog=87 Fri, 16 Jul 2010 4:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-07-2010&group=12&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-07-2010&group=12&gblog=86 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------กากะบาด ADX และ CMF ของกราฟบอกเราเมื่อไม่มีข่าว-------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-07-2010&group=12&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=15-07-2010&group=12&gblog=86 Thu, 15 Jul 2010 6:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-07-2010&group=12&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-07-2010&group=12&gblog=85 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[--------กลุ่มยอดดอย กับกลุ่มตีนดอย ใครจะทำไงอาทิตย์นี้----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-07-2010&group=12&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=12-07-2010&group=12&gblog=85 Mon, 12 Jul 2010 8:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-07-2010&group=12&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-07-2010&group=12&gblog=84 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------เรียนกราฟด้วยตนเองเขาทำกันแบบนี้----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-07-2010&group=12&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=11-07-2010&group=12&gblog=84 Sun, 11 Jul 2010 10:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-07-2010&group=12&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-07-2010&group=12&gblog=83 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------วันต่อวันอย่ากระพริบตา ไทยถึงวันสำคัญ -----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-07-2010&group=12&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=08-07-2010&group=12&gblog=83 Thu, 08 Jul 2010 6:06:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2010&group=12&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2010&group=12&gblog=82 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[---------ได้ดูแบบบอลโลก ต้องรอผลการแข่ง อย่าเดา ------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2010&group=12&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=07-07-2010&group=12&gblog=82 Wed, 07 Jul 2010 8:17:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2010&group=12&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2010&group=12&gblog=81 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[-------มารอเฉลย รอบโลกอาทิตย์นี้ ---------------------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2010&group=12&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=05-07-2010&group=12&gblog=81 Mon, 05 Jul 2010 5:57:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-07-2010&group=12&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=doctor-sajja&month=03-07-2010&group=12&gblog=80 http://doctor-sajja.bloggang.com/rss <![CDATA[------->>>>>>>>------->>>>>>>------->>>>>>>-----แต่ไทย??